Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Operační program Výzkum a Vývoj pro Inovace (OP VaVpI) je jedním z programů, který v letech 2007–2013 umožňuje České republice čerpat finance z fondů Evropské unie na vědecké a výzkumné projekty. Podporuje především vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem. Na program je vyčleněno celkem 2,4 miliardy EUR. Program se netýká hlavního města Prahy, projekty nemohou být realizovány v Praze.[1]

Co se z OP VaVpI financuje[editovat | editovat zdroj]

Evropská centra excelence[editovat | editovat zdroj]

Evropská centra excelence jsou velká výzkumná střediska, která spojují teoretický a aplikovaný výzkum a vytvářejí tak špičkové technologie světové úrovně. Často také spolupracují se zahraničními výzkumnými institucemi. Program financuje rekonstrukci, výstavbu a vybavení těchto center spojenou s konkrétním výzkumným projektem. Na tuto oblast je určeno celkem cca 806 mil. EUR.[2]

Podpořené projekty[editovat | editovat zdroj]

Regionální VaV centra[editovat | editovat zdroj]

V rámci konkrétního výzkumného projektu je podporována výstavba, rekonstrukce a vybavení regionálního výzkumného a vývojového centra. U projektů je ceněna především spolupráce s aplikační sférou, tzn. například se soukromými podniky. Na tuto oblast je vyčleněno celkem cca 806 mil. EUR[2].

Příklady podpořených projektů v této oblasti[editovat | editovat zdroj]

  • NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství) – projekt Vysokého učení technického v Brně, který je zaměřen na výzkum v oblastech energetiky, procesů a ochrany životního prostředí, mechatroniky, včetně aplikací v oblastech obrábění, letecké a automobilové techniky, moderních způsobů navrhování strojních soustav a zkušebnictví, pokročilých kovových materiálů - příspěvek 0,6 mld. Kč
  • Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace – projekt Technické Univerzity v Liberci, který je zaměřen na prohloubení výzkumu v oblasti materiálového výzkumu (nanotechnologie), pokročilého strojírenství (zejména mechanotronické systémy) a nových pohonných jednotek.
  • Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně – projekt je zaměřen na využití nástrojů molekulární biologie k získání nových poznatků v oborech imunologie, virologie a bakteriologie. Nové poznatky budou využity při vývoji nových vakcín na ochranu zdraví zvířat, přípravě diagnostických souprav pro detekci patogenních mikroorganismů nebo získání nových údajů pro přípravu směrnic a opatření orgánů státní správy. To v souhrnu umožní dlouhodobý udržitelný rozvoj v zemědělství a biotechnologickém průmyslu a přispěje tak ke zvýšení konkurenceschopnosti českých producentů.
Budova ALISI v Brně

Komercializace a popularizace VaV[editovat | editovat zdroj]

V této oblasti je podporováno zejména komerční využití výsledků výzkumu a vývoje a ochrana duševního vlastnictví (např. formou registrace patentů). Dále se pak financuje propagace a popularizace výzkumných projektů financovaných z OP VaVpI. Na všechny tyto aktivity má ČR k dispozici celkem cca 251 mil. EUR.[2] Příklad podpořeného projektu:

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem[editovat | editovat zdroj]

Podporují se především projekty na zlepšení kvality vzdělávání a přípravy studentů vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje. Z programu je na tuto oblast k dispozici celkem cca 487 mil. EUR.[2] Příklad podpořeného projektu:

  • Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VÚT v Brně – příspěvek 0,8 mld. Kč[3]

Kritika[editovat | editovat zdroj]

Centra však náklady na svůj provoz zatěžují rozpočet na vědu a výzkum. Navíc nejsou vědci, kteří by je plně obsadili.[4]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]