Michel Weber

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Michel Weber
Weberukr.jpg
Narození5. srpna 1963 (58 let)
Brusel
Alma materUCLouvain
Claremont School of Theology
Université Saint-Louis - Bruxelles
Povolánífilozof a vysokoškolský učitel
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Michel Weber (* 1963, Brusel) je belgický filosof. Weber je jedním z nejvýznamnějších současných filosofů[zdroj?], kteří rozvíjejí odkaz procesuální filosofie Alfreda North Whiteheada. Je známý též jako zakladatel a organizátor řady učených společností a editor publikací věnovaných Alfredu North Whiteheadovi a celkové relevanci procesuální filosofie.

Odborné vzdělání absolvoval v Belgii a Spojených státech amerických. Publikuje v angličtině a ve francouzštině. Jeho texty jsou přeloženy také do čínštiny, portugalštiny, bulharštiny, ukrajinštiny a rumunštiny.

Zdroje Weberovy filosofie[editovat | editovat zdroj]

Základním zdrojem inspirace je pro Webera skupina myšlenkově spřízněných myslitelů počátku dvacátého století, kteří zkoumali problematiku vývoje z perspektivy popisu procesů, které ho podkládají a zasáhli do takových oblastí jako je psychologie, epistemologie, kosmologie, metafyzika a teologie. Tím dali podnět ke vzniku filosofického směru, který je dnes známý jako filosofie procesu nebo procesuální filosofie. Za otce filosofie procesu jsou považování zejména Alfred North Whitehead (1861–1947), Charles Sanders Peirce (1839–1914), Henri Bergson (1859–1941) a William James (1842–1910). Tento převáženě anglo–americký myšlenkový směr sice v současné době nepatří v USA a Velké Británii mezi nejvíce dominantní akademické filosofické proudy, je však rozvíjen stále početnější skupinou badatelů z celého světa. Michel Weber přispěl ke zviditelnění filosofie procesu jak tím, že organizuje celosvětovou síť podobně zaměřených myslitelů, tak tím, že inicioval vydání řady publikací, které ji dále rozvíjejí.

V posledních dvaceti letech můžeme sledovat také posun ve způsobu interpretace díla Alfreda North Whiteheada. Do této doby se Whiteheadovští badatelé zaměřovali především na studium procesuální teologie a rozvíjeli tak jeho kondenzované a provokativní teologické úvahy. V roce 1996 vydal významný americký filosof Nicholas Rescher knihu Procesuální metafysika (Process Metaphysics), ve které se snaží prosadit sekulární styl filosofie procesu a prosazuje její pojmový aparát jako ideální schéma pro jakékoliv systematické uchopení povahy věcí. Weber se podobně jako Rescher snaží rozvíjet sekulární linie procesuální filosofie. V roce 2006 pak přeložil Rescherovu knihu do francouzštiny. 

Základní myšlenky[editovat | editovat zdroj]

Weber kritizuje akademickou filosofii za to, že ztratila kontakt s jejími řeckými kořeny. Podle jeho názoru má filosofie praktické poslání (založené sokratovskými dialogy), má vést k dobrému životu, a to jak na osobní, tak na společenské úrovni. Tohoto cíle však filosofie nemůže dosáhnout, pokud se zřekne svého tradičního metafyzického závazku (založeného předsokratovskými úvahami) snahy po porozumění kosmu. Podle Webera může v postmoderní době tuto dvojí funkci naplnit právě filosofie procesu.

Weber inicioval již řadu mezinárodních a mezikulturních projektů. Ve svých projektech již spolupracoval s více než 150 badateli z různých kontinentů a rozdílných kultur. Byl editorem nebo koeditorem více než 30 filozofických sborníků, čímž se mu podařilo sjednotit stovky originálních textů, které pojmový slovník procesuální filozofie používají jako nástroj pro nový výzkum v různých vědeckých odvětvích jako je filozofie, fyzika, psychologie, pedagogika, ekonomie, ekologie nebo etika. Patrně nejambicióznějším projektem, co do rozsahu je dvousvazková kniha Průvodce Whiteheadovským procesuálním myšlením (Handbook of Whiteheadian Process Thought), která obsahuje 115 textů napsaných 101 mezinárodně uznávanými experty.

Profesní životopis[editovat | editovat zdroj]

Michel Weber vystudoval praktickou ekonomii na Facultés universitaires Saint-Louis (candidat ingénieur commercial, 1986) a filozofii na Université de Louvain (licencié en philosophie, 1991; docteur en philosophie, 1997). Jeho diplomová práce, kterou psal pod vedením Jeana Ladrièra se zabývala epistemologickým statusem „antropického principu“ v kosmologii a byla psána ve světle pojmu teleologie, tak jak jej rozvíjeli především Aristoteles, Tomáš Akvinský a Kant.

Od roku 1993 do 1995 pobýval na vědecké stáži v Centru procesuálních studií (Center for process studies) na Univerzitě v Claremontu (Claremont School of Theology a Claremont Graduate University), kde pracoval pod vedením Johna B. Cobba a Davida Ray Griffina. V roce 1997 obhájil svou disertační práci Před-systematická a ontologická intuice Alfreda North Whiteheada: Pankreativistická heuristika Harvardského období. (Intuition pré-systématique et intuition ontologique chez Alfred North Whitehead. Euristique du pancréativisme de l’époque de Harvard), kterou napsal pod vedením Marcela Crabbého.

V roce 2000 získala jeho kniha Dialektika intuice u A. N. Whiteheada: Čistý vjem, pankreativita a onto-logismus (La dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead. Sensation pure, pancréativité et onto-logisme) ocenění Belgické královské akademie (Classe des Lettres de l’Académie Royale de Belgique). V této knize Weber ukazuje, že pojem pankreativismus dokáže nejpřesvědčivěji vystihnout jádro Whiteheadovy filosofie. Ve stejném roce zakládá společně s Françoisem Beetsem a Paulem Gochetem dvě učené společnosti – Chromatiques whiteheadiennes a Whitehead Psychology Nexus – jejímž cílem je sjednotit výzkum různých aspektů, nuancí a implikací myšlenek Alfreda North Whiteheada. V roce 2001 společně s Jackem Barbaletem (University of Leicester), Jaimem Nubiolou (University of Navarra) a Timothy L. S. Spriggem (Emeritus Edinburgh) vytvořil Program pro evropská studia díla Williama Jamese (European William James Project), který se soustředí na organizovaní vědeckých setkání a workshopů věnovaných filosofickému dílu Williama Jamese.

Od roku 2004 je hlavním redaktorem ediční řady Edice Chromatika (Les Éditions Chromatika), kterou vydává nakladatelství Ontos Verlag (Frankfurt). Společně s Nicholasem Rescherem (Pittsburgh) a Johannou Seibt (Aarhus & Konstanz) rovněž řídí ediční řadu Procesuální myšlení (Process Thought series), kterou vydává také nakladatelství Ontos Verlag. Od roku 2005 je koeditorem filosofické ročenky Chromatikon: Ročenka procesuální filosofie (Chromatikon: Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process), kterou nejprve vedl s Diane d'Eprémesnilovou (Louvain), poté s Pierfrancescem Basilem (University of Bern), a nyní s Ronny Desmetem (Vrije Universiteit Brussel).

V roce 2006 založil neziskovou organizaci Centrum filosofické praxe – Chromatiques whiteheadiennes, která nyní sdružuje tři výše zmíněné projekty (Chromatiques whiteheadiennes, Whitehead Psychology Nexus a European William James Project). V rámci této organizace byla v Bruselu zřízena první belgická služba filosofického poradenství. Od roku 2007 je členem společnosti Současné ontologické vize Bulharské akademie věd. V letech 2008 a 2009 byl hostujícím profesorem na New Bulgarian University v Sofii – působil na katedře kognitivních věd a psychologie a katedře filosofie a sociologie. Od roku 2009 je Weber také odborným hypnoterapeutem. Kvalifikaci získal u Géralda Brassina v ústavu Institut Milton Erickson, Brussels.

Odborná bibliografie (stav k lednu 2012)[editovat | editovat zdroj]

Autorské monografie[editovat | editovat zdroj]

1. La Dialectique de l’intuition chez A. N. Whitehead: sensation pure, pancréativité et contiguïsme. Préface de Jean Ladrière. Mémoire couronné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l’Académie Royale de Belgique, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2005 (ISBN 3-937202-55-2).

2. Whitehead’s Pancreativism. The Basics. Foreword by Nicholas Rescher, Frankfurt / Paris, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-15-5).

3. L’Épreuve de la philosophie. Essai sur les fondements de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).

4. Éduquer (à) l’anarchie. Essai sur les conséquences de la praxis philosophique, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2008. (ISBN 978-2-930517-03-2).

5. Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (s Jeanem-Claudem Dumoncelem)  (ISBN 978-2-930517-05-6).

6. Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications, Frankfurt / Paris, ontos verlag, 2011 (ISBN 978-386838-103-0).

7. Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).

8. De quelle révolution avons-nous besoin?, Paris, Éditions Sang de la Terre, 2013. (ISBN 978-2-86985-297-6)

9. Ethnopsychiatrie et syntonie. Contexte philosophique et applications cliniques, La-Neuville-Aux-Joûtes, Jacques Flament Éditions, 2015. (ISBN 978-2-36336-210-0)

Ko-editované sborníky[editovat | editovat zdroj]

1. James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003 (ISBN 3-8330-0512-2).

2. Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Frankfurt am Main, Peter Lang, Whitehead Psychology Nexus Studies I, 2003 (ISBN 3-631-39089-0).

3. Michel Weber (ed.),After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-49-8).

4. François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2004 (ISBN 3-937202-64-1).

5. Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005 (ISBN 2-87463-000-4).

6. Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L’Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making. Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, Hors série, 2006 (ISSN 1242-0832).

7. François Beets, Michel Dupuis and Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Science and the Modern World. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université catholique de Louvain, les 30–31 mai et 1 juin 2003 — Proceedings of the Second “Chromatiques whiteheadiennes” International Conference. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-07-4).

8. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 978-3-938793-38-1).

9. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006 (ISBN 2-87463-027-6).

10. Guillaume Durand and Michel Weber (eds), Les Principes de la connaissance naturelle d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Principles of Natural Knowledge. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Nantes, les 3 et 4 octobre 2005 — Proceedings of the Fourth International “Chromatiques whiteheadiennes” Conference. Publiés avec le concours du Département de philosophie de l'Université de Nantes, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007. (ISBN 978-3-938793-64-0)

11. Benoît Bourgine, David Ongombe, and Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l’Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007. (ISBN 978-3-938793-52-7)

12. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007. (ISBN 978-2-8746-3083-5)

13. Michel Weber and Will Desmond (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008. (ISBN 978-3-938793-92-3)

14. Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process. Essays in Honor of Jason W. Brown, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVIII, 2008. (ISBN 978-3-86838-010-1)

15. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008. (ISBN 978-2-87463-137-5)

16. Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and Its Discontents. The Response to Whitehead's Process and Reality, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-018-7)

17. Peter Hare, Michel Weber, James K. Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), International Perspectives on Pragmatism, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2009. (ISBN 978-1-4438-0194-2)

18. George Derfer, Zhihe Wang, and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews (Whitehead Psychology Nexus Studies III), Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2009. (ISBN 978-3-86838-039-2)

19. Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009 (ISBN 978-1-4384-2941-0 & ISBN 978-1-4384-2940-3).

20. Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009 (ISBN 978-2-87463-191-7).

21. Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).

22. Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VI. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-10-0).

23. Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2011 (ISBN 978-2-930517-30-8).

24. Michel Weber et Ronny Desmet (sous la direction de), Chromatikon VIII. Annales de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Éditions Chromatika, 2012. (ISBN 978-2-930517-36-0)

Překlady[editovat | editovat zdroj]

1. Nicholas Rescher, Essais sur les fondements de l'ontologie du procès (Process Metaphysics). Translation and preface by Michel Weber, translation reviewed for accuracy by the author, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2006 (ISBN 3-938793-16-3).4.4. Ko-editované monografie

Ko-editované monografie[editovat | editovat zdroj]

2. Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead. Tome I, L'Épistémologie whiteheadienne, edited by Thibaut Donck and Michel Weber, published with the support of the Centre national de Recherches de Logique (CNRL/NCNL), Louvain-la-Neuve, Les Éditions chromatika, 2007. (ISBN 978-2-930517-01-8)

3. John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité, translation by Henri Vaillant, reviewed for accuracy by Emeline Deroo, edited with a preface by Michel Weber, Louvain-la-Neuve, Les Éditions Chromatika, 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).

Knihy v edičních řadách vedených Michelem Weberem[editovat | editovat zdroj]

Chromatiques whiteheadiennes (10 svazků)[editovat | editovat zdroj]

1. Michel Weber, La Dialectique de l'intuition, 2005.

2. François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), De l'Algèbre universelle à la théologie naturelle, 2004.

3. Jean-Marie Breuvart (ed.), Les Rythmes éducatifs, 2005.

4. A. N. Whitehead, La Science et le monde moderne, 2006.

5. François Beets, Michel Dupuis et Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne, 2006.

6. Benoit Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques, 2007.

7. Guillaume Durand, Des Événements aux objets, 2007.

8. Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle, 2007.

9. Nicholas Rescher, Les Fondements de l'ontologie du procès, 2006.

10. Xavier Verley, La Philosophie spéculative de Whitehead, 2007.

Chromatikon yearbook (10 svazků)[editovat | editovat zdroj]

  1. Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon I, 2005.
  2. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II, 2006.
  3. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon III, 2007.
  4. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV, 2008.
  5. Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon V, 2009.
  6. Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VI, 2010.
  7. Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VII, 2011.
  8. Michel Weber and Ronny Desmet (under the direction of), Chromatikon VIII, 2012.
  9. Michel Weber and Vincent Berne (under the direction of), Chromatikon IX, 2013.
  10. Michel Weber and Vincent Berne (under the direction of), Chromatikon X, 2014.

Process thought (23 svazků)[editovat | editovat zdroj]

1. Michel Weber (ed.), After Whitehead, 2004.

2. Jason Brown, Process and the Authentic Life, 2005.

3. Silja Graupe, Der Ort ökonomischen Denkens, 2005.

4. Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, 2005.

5. Gary L. Herstein, Whitehead and the Measurement Problem, 2006.

6. Edward Jacob Khamara, Space, Time and Theology in the Leibniz-Newton Controversy, 2006.

7. Michel Weber, Whitehead's Pancreativism. The Basics, 2006.

8. Michel Weber, Whitehead's Pancreativism. Jamesian Applications, 2011.

9. Alan Van Wyk and Michel Weber (eds.), Creativity and its Discontents, 2009.

10. Michel Weber and Will Desmond, (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, 2008.

11. Nicholas Rescher, Process Philosophical Deliberations, 2006.

12. Sergio Franzese and Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience, 2007.

13. Pierfrancesco Basile and Leemon McHenry (eds.), Consciousness, Reality and Value, 2007.

14. Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, 2006.

15. Silja Graupe, The Basho of Economics, 2007.

16. Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I, 2008.

17. Gudmund J. W. Smith and Ingegerd M. Carlsson (eds.), Process and Personality, 2008.

18. Maria Pachalska and Michel Weber (eds.), Neuropsychology and the Philosophy of Mind, 2008.

19. Sergio Franzese, The Ethics of Energy, 2008.

20. George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening, 2009.

21. Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II, 2009.

22. Nicholas Rescher, Ideas in Process, 2009.

23. Wang, Process and Pluralism. Chinese Thought on the Harmony of Diversity, 2012.

Whitehead Psychology Nexus Studies (3 svazky)[editovat | editovat zdroj]

1. Franz Riffert & Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts, Lang, 2003.

2. Michel Weber & Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind, SUNY, 2009.

3. George Derfer, Zhihe Wang and Michel Weber (eds.), The Roar of Awakening. A Whiteheadian Dialogue Between Western Psychotherapies and Eastern Worldviews, Ontos Verlag, 2009.

Les Éditions Chromatika (19 svazků)[editovat | editovat zdroj]

1. A. N. Whitehead, Les Principes de la connaissance naturelle, 2007 (ISBN 978-2-930517-00-1).

2. Philippe Devaux, La Cosmologie de Whitehead, 2007 (ISBN 978-2-930517-01-8).

3. Michel Weber, L’Épreuve de la philosophie, 2008 (ISBN 978-2-930517-02-5).

4. Michel Weber, Éduquer (à) l’anarchie, 2008 (ISBN 978-2-930517-03-2).

5. A. N. Whitehead, La Religion en gestation, 2009 (ISBN 978-2-930517-04-9).

6. Jean-Claude Dumoncel and Michel Weber, Whitehead ou Le Cosmos torrentiel. Introductions à Procès et réalité, 2010 (ISBN 978-2-930517-05-6).

7. John B. Cobb, Jr., Lexique whiteheadien. Les catégories de Procès et réalité [2008], 2010 (ISBN 978-2-930517-06-3).

8. Jason W. Brown, Neuropsychological Foundations of Conscious Experience, 2010 (ISBN 978-2-930517-07-0).

9. Ronny Desmet and Michel Weber (edited by), Whitehead. The Algebra of Metaphysics. Applied Process Metaphysics Summer Institute Memorandum, 2010 (ISBN 978-2-930517-08-7).

10. Vincent Berne, Identité et invisibilité du cinéma. Le vide constitutif de l’image dans Hélas pour moi de J.-L. Godard, 2010 (ISBN 978-2-930517-09-4).

11. Jean-François Gava, Autonomie ou capital. Essai d’éleuthériologie au soir de la domestication totale, 2011 (ISBN 978-2-930517-11-7).

12. A. N. Whitehead, Les Visées de l’éducation et autres essais. Traduction de Jean-Pascal Alcantara, Vincent Berne et Jean-Marie Breuvart, 2011 (ISBN 978-2-930517-12-4).

13. Michel Weber, Essai sur la gnose de Harvard. Whitehead apocryphe, 2011 (ISBN 978-2-930517-26-1).

14. Jason W. Brown, Gourmet’s Guide to the Mind, 2011 (ISBN 978-2-930517-28-5).

15. Frédéric Bisson, Comment bâtir un monde. Le Gai Savoir de Gustav Mahler, 2011 (ISBN 978-2-930517-32-2).

16. A. N. Whitehead, Le Principe de relativité et ses applications en physique, 2012 (ISBN 978-2-930517-34-6).

17. X. Verley, Sur le symbolisme. Cassirer, Whitehead et Ruyer, 2013 (ISBN 978-2-930517-38-4).

18. X. Verley, Whitehead, un métaphysicien de l’expérience, 2013 (ISBN 978-2-930517-40-7).

19. J.-M. Breuvart, Le questionnement métaphysique d’A. N. Whitehead, 2013 (ISBN 978-2-930517-42-1).

Odborné články[editovat | editovat zdroj]

Hesla v encyklopediích[editovat | editovat zdroj]

1. “Alfred North Whitehead (1861–1947),” in W. J. Mander and A. P. F. Sell (Senior Editors), Dictionary of Nineteenth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2002, Vol. II, pp. 1236–1241.

2. “Alfred North Whitehead (1861–1947),” in Stuart Brown (General Editor), Dictionary of Twentieth-Century British Philosophers, Bristol, Thoemmes Press, 2005, Vol. II, pp. 1116–1120.

3. “Alfred North Whitehead (1861–1947),” in Anthony Grayling and Andrew Pyle (eds.), Continuum Encyclopedia of British Philosophy, Bristol, Thoemmes Press, 2006, Vol. IV, pp. 3419–3422.

Příspěvky ve sbornících[editovat | editovat zdroj]

1. “Principes de la temporalité douloureuse chez Whitehead et Watzlawick,” in Georges Charbonneau and Bernard Granger (under the direction of),Phénoménologie des sentiments corporels. Volume I. Douleur, souffrance, dépression, Paris, Le Cercle herméneutique, 2003, pp. 63–67.

2. “Foreword” & “The Art of Epochal Change,” in Franz Riffert and Michel Weber (eds.), Searching for New Contrasts. Whiteheadian Contributions to Contemporary Challenges in Neurophysiology, Psychology, Psychotherapy and the Philosophy of Mind, Whitehead Psychology Nexus Studies I, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2003, pp. 7–12 & 252–281.

3. “Introduction. Process Metaphysics in Context,” in Michel Weber (ed.), After Whitehead: Rescher on Process Metaphysics, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 41–75.

4. “L'aventure cosmo-théologique,” in François Beets, Michel Dupuis, and Michel Weber (eds.), Alfred North Whitehead. De l’Algèbre universelle à la théologie naturelle. Actes des Journées d’étude internationales tenues à l’Université de Liège les 11-12-13 octobre 2001, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2004, pp. 283–309.

5. “James’ Non-rationality and its Religious Extremum in the Light of the Concept of Pure Experience,” in Jeremy Carrette (ed.), William James and The Varieties of Religious Experience. A Centenary Celebration, London and New York, Routledge and Kegan Paul, Ltd., 2004, pp. 203–220.

6. “Concepts of Creation and Pragmatics of Creativity,” in Wenyu Xie, Zhihe Wang, George Derfer (eds.), Whitehead and China, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, 2005, pp. 137–149.

7. “Avant-Propos,” “Foreword,” “Créativité et réversion conceptuelle” and “Informations réticulaires — Reticular News,” in Michel Weber (under the direction of) and Diane d'Eprémesnil (with the collaboration of), Chromatikon. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2005, pp. 5–16, 17–21, 159–174 and 233–257.

8. “On Religiousness and Religion. Huxley’s Reading of Whitehead’s Religion in the Making in the Light of James’ Varieties of Religious Experience,” in Jerome Meckier and Bernfried Nugel (eds.), Aldous Huxley Annual. A Journal of Twentieth-Century Thought and Beyond, Volume 5, Münster, LIT Verlag, March 2005, pp. 117–132.

9. “The hyperdialectics of religiousness and religion” in Michel Weber and Samuel Rouvillois (eds.), L’Expérience de Dieu. Lectures de Religion in the Making, Actes du troisième Colloque international Chromatiques whiteheadiennes, Paris, Aletheia. Revue de formation philosophique, théologique et spirituelle, 2006, pp. 115–136.

10. “Avant-propos,” “Foreword” & “The organic turn: From simple location to complex (dis)location,” in François Beets, Michel Dupuis, Michel Weber (eds.), La Science et le monde moderne d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Science and the Modern World, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes III, 2006, pp. 11–16 & 97–118.

11. “Les enjeux d’une théologie africaine caractérisée et consistante,” in Léonard Santedi Kinkupu and Modeste Malu Nyimi (under the direction of),Épistémologie et théologie. Les enjeux du dialogue foi-science-éthique pour l’avenir de l’humanité. Mélanges en l’honneur de S. Exc. Mgr Tharcisse Tshibangu Tshishiku pour ses 70 ans d’âge et ses 35 ans d’épiscopat. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Evangelii nuntiandi in Africa et la Faculté de Théologie de la Katholieke Universiteit Leuven, Kinshasa, Éditions des Facultés catholiques, Recherches africaines de théologie. Travaux de la Faculté de Théologie, 2006, pp. 615–623.

12. “Creativity, Efficacy and Vision: Ethics and Psychology in an Open Universe” in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (eds.), Subjectivity, Process, and Rationality, Frankfurt/Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XIV, 2006, pp. 263–281.

13. “Avant-propos” & “Informations réticulaires,” in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon II. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2006, pp. 5–14 & 281–290.

14. “PNK's Creative Advance from Formal to Existential Ontology,” in Guillaume Durand and Michel Weber (eds.), Les Principes de la connaissance naturelle d’Alfred North Whitehead — Alfred North Whitehead’s Principles of Natural Knowledge, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes IX, 2007, pp. 259–273.

15. “James’s Mystical Body in the Light of the Transmarginal Field of Consciousness,” in Sergio Franzese & Felicitas Krämer (eds.), Fringes of Religious Experience. Cross-perspectives on William James's Varieties of Religious Experience, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XII, 2007, pp. 7–37.

16. “Éléments d’herméneutique whiteheadienne” & “Conclusions — Les exigences de la philosophie de l’événement” in Benoît Bourgine, David Ongombe, Michel Weber (eds.), Religions, sciences, politiques. Regards croisés sur Alfred North Whitehead. Actes du colloque international tenu à l’Université de Louvain les 31 mai, 1 et 2 juin 2006. Publiés avec le concours du FNRS, Frankfurt / Paris / Lancaster, Ontos Verlag, Chromatiques whiteheadiennes VI, 2007, pp. 13–32 and 209–220.

17. “From the Grown Organism to Organic Growth,” in Mark Dibben and Thomas Kelly (eds.), Applied Process Thought I: Initial Explorations in Theory & Research, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XVI, 2008, pp. 149–168.

18. “Avant-propos,” “Foreword” & “Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead” in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of),Chromatikon III. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2007, pp. 5–24 & pp. 229–260.

19. “Perennial Truth and Perpetual Perishing. A. Huxley’s Worldview in the Light of A. N. Whitehead’s Process Philosophy of Time,” in Bernfried Nugel, Uwe Rasch and Gerhard Wagner (eds.), Aldous Huxley, Man of Letters: Thinker, Critic and Artist, Proceedings of the Third International Aldous Huxley Symposium Riga 2004, Münster, LIT, “Human Potentialities”, Band 9, 2007, pp. 31–45.

20. “Introduction,” “Hypnosis: Panpsychism in Action,” “Contact Made Vision: The Apocryphal Whitehead,” “Christiana Morgan (1897–1967),” “Jean Wahl (1888–1974),” in Michel Weber and William Desmond, Jr. (eds.), Handbook of Whiteheadian Process Thought, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought X1 & X2, 2008, I, pp. 15–38, 395–414, 573–599; II, pp. 465–468, 640–642.

21. “Rescher on Process,” in Robert Almeder (ed.), Rescher Studies. A Collection of Essays on the Philosophical Work of Nicholas Rescher. Presented to Him on the Occasion of His 80th Birthday, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, 2008, 429–444.

22. “Pragmatic Anarchy in A. N. Whitehead,” in Peter Hare, Michel Weber, James Swindler, Oana-Maria Pastae, Cerasel Cuteanu (eds.), Democracy, Liberalism and the Relevance of (Neo-)Pragmatism for the Constituting of Political Ideologies — Interdisciplinary Approaches. Proceedings of the International Conference the College of Letters and Social Sciences of the Constantin Brâncuși University, September 28/October 3, 2007, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2008,

23. “The Urizen of Whiteheadian Process Thought,” in Mark Dibben and Rebecca Newton (eds.), Applied Process Thought II: Following a Trail Ablaze, Frankfurt / Lancaster, Ontos Verlag, Process Thought XXI, 2009, pp. 61–73.

24. "Consciousness and Rationality" in Michel Weber and Anderson Weekes (eds.), Process Approaches to Consciousness in Psychology, Neuroscience, and Philosophy of Mind (Whitehead Psychology Nexus Studies II), Albany, New York, State University of New York Press, 2009, pp. 345–384.

25. "Paradoxes et contradictions de la pensée de la décroissance", in Paul Ariès (sous la direction de), Décroissance ou récession. Pour une décroissance de gauche, Lyon, Éditions Parangon, 2011, pp. 83–88.

26. "The Politics of Radical Experience", in Vesselin Petrov (ed.), Ontological Landscapes—Recent Thought on Conceptual Interfaces Between Science and Philosophy, Ontos Verlag, 2011, pp. 229–244.

27. "The Radicalization of Postmodern Philosophy", in Vesselin Petrov (ed.), Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based society East and West, Sofia, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Science, 2012, pp. 11–30.

28. "Process and Individuality" // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27–28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет. 2012. – сс. 28–30

29. "Процес та індивідуальність" // Сучасне буття філософії: Філософія в єдності культурно-історичного процесу [Текст]: Тези науково-практичної конференції 27–28 листопада 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет. 2012. – сс. 30–33.

30. "De l’utopie communiste et de ses errances historiques", in Michel Lepesant (coordination), L’Antiproductivisme — Un défi pour la gauche ?, Lyon, Parangon/Vs, 2013, pp. 93–102.

Články v odborných časopisech[editovat | editovat zdroj]

1. “An Argumentation for Contiguism,” Streams of William James, Volume 1, Issue 1, Spring 1999, pp. 14–16.

2. “The Polysemiality of the Concept of “Pure Experience”,” Streams of William James, Volume 1, Issue 2, Fall 1999, pp. 4–6.

3. “James’ Contiguism of “Pure Experience”,” Streams of William James, Volume 1, Issue 3, Winter 1999, pp. 19–22.

4. “Polysemiality, Style and Arationality,” Streams of William James, Volume 2, Issue 2, Summer 2000, pp. 1–4.

5. “Whitehead’s Axiomatization of the Contiguism of “Pure Feeling”,” Streams of William James, Volume 2, Issue 3, Fall 2000, pp. 9–13.

6. “The Assassination of the Diadoches,” Streams of William James, Volume 3, Issue 1, Spring 2001, pp. 13–18.

7. “Huaidehai de shijiansheng zhi sanceng genyuan” [“The Threefold Root of Whiteheadian Temporality,” translated into Mandarin by Liu Shu-Min], in Chang yu you: zhongwai zhexue de bijiao yu rongtong, Volume VI, February 2002, pp. 163–181.

8. “Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part I),” Streams of William James, Volume 4, Issue 1, Spring 2002, pp. 18–22

9. “Jason W. Brown’s Microgenetic Theory: Reflections and Prospects,” Neuro-psychoanalysis, Volume 4, No 1, 2002, pp. 117–118.

10. “Whitehead’s Reading of James and Its Context (Part II),” Streams of William James, Volume 5, Issue 3, Fall 2003, pp. 26–31.

11. “Sense-Perception in Current Process Thought. A Workshop Report” [with Anderson Weekes], in Harald Atmanspacher (ed.), Mind and Matter, Volume I, Issue 1, Freiburg, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene e.V., December 2003, pp. 121–127.

12. “The Whitehead Psychology Nexus: Towards New Synergies of Philosophy and Psychology” [with Anderson Weekes], Acta Neuropsychologica, Volume 1, Number 4, 2003, pp. 449–462.

13. “La virtualité en procès. Relativisation de l’acte et de la puissance chez A. N. Whitehead,” Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, juin 2006, pp. 223–241.

14. “La vie de la Nature selon le dernier Whitehead,” Les Études philosophiques, sept. 2006, T. 60, Vol. 3, pp. 395–408.

15. “Alfred North Whitehead's onto-epistemology of perception,” New Ideas in Psychology, 24, 2006, pp. 117–132.

16. “L’épreuve de la philosophie,” Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 33, June 2007

17. “КОНТИНУИЗЪМ И КОНТИГУИЗЪМ” (“Continuité et contiguité,” translated into Bulgurarian by Vesselin Petrov], Философски алтернативи, 4/2007, pp. 125–139.

18. “Les enjeux de la pratique philosophique,” Diotime. Revue internationale de didactique de la philosophie, 34, décembre 2007

19. “Ancorare istorică a practicii filosofice whiteheadiene,” Analele Universităţii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 1/2008, pp. 276–288.

20. “Uriyen în procesul de gândire al lui Whitehead,” Analele Universităţii “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Litere şi Ştiinţe Sociale, Nr. 2/2008, pp. 37–52.

21. “Individu et société selon Whitehead,” Art du comprendre, N°18, Paris, 2009, pp. 167–182.

22. “Whitehead et James: conditions de possibilité et sources historiques d'un dialogue systématique,” in A. Benmakhlouf and S. Poinat (ed.), Quine, Whitehead, et leurs contemporains, Noesis, 13, 2009, pp. 251–268.

23. “O pragmatismo de Whitehead,” translated by Susana de Castro, in Redescrições, São Paulo, Centro de Estudos em Filosofia Americana, Ano 1 Número 1, 2009.

24. "Much Ado About Duckspeak," Balkan Journal of Philosophy, Vol. 3, Issue 1, 2011, pp. 135–142.

25. "Whitehead's creative advance from formal to existential ontology," Logique et Analyse, 54/214, juin 2011, Special Issue on Whitehead’s Early Work, pp. 127–133.

26. "On a Certain Blindness in Political Matters", Cosmos and History, www.cosmosandhistory.org, Vol. 7, N°2, 2011.

27. "Le problème de l’usage scolaire d’une langue qui n’est pas parlée à la maison : le créole haïtien et la langue française dans l’enseignement haïtien", Dialogues et Cultures. Revue de la Fédération internationale des professeurs de français, 58, 2012, pp. 71–80. [s Benjaminem Hebblethwaitem],

28. "Critique jamesienne de l’onto-psychologie de la substance", in Pierre Steiner (éd.), Revue internationale de philosophie, 2012, 259/1, pp. 207–227.

Kritické edice[editovat | editovat zdroj]

1. “Isabelle Stengers, L'Effet Whitehead [Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, Annales de l'Institut de Philosophie de l'Université de Bruxelles, 1994]. Critical Review,” Process Studies, 23/4, 1994, pp. 282–284.

2. “Alfred North Whitehead, Procès et réalité. Essai de cosmologie. Traduit de l'anglais par Daniel Charles, Maurice Elie, Michel Fuchs, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Robert Sasso and Arnaud Villani [Paris, NRF Éditions Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 1995]. Critical Review,” Process Studies, 27/1–2, 1998, pp. 149–151.

3. “Recent publications in French” & “Recent publications in English,” in James A. Bradley, André Cloots, Helmut Maaßen and Michel Weber (eds.), European Studies in Process Thought, Vol. I. In Memoriam Dorothy Emmet, Leuven, European Society for Process Thought, 2003, pp. 53–57.

4. “Luca Gaeta, Segni del cosmo. Logica e geometria in Whitehead, Milano, Edizioni Universitare di Lettere Economica Diritto, Il Filarete CCX, 2002,” Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 1024.01009.

5. “Ivor Grattan-Guinness, “Algebras, Projective Geometry, Mathematical Logic, and Constructing the World. Intersections in the Philosophy of Mathematics of A.N. Whitehead”, Historia Mathematica 29, N° 4, 2002, pp. 427–462,” Zentralblatt MATH, European Mathematical Society, Fachinformationszentrum Karlsruhe & Springer-Verlag, 01891821.

6. “Jean Wahl, Vers le concret. Études d’histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Critical Review,” Process Studies, 34/1, 2005, pp. 155–156.

7. “Hans W. Cohn, Heidegger and the Roots of Existential Therapy, London, Continuum, 2002, SPC Series. Critical Review,” The Journal of the British Society for Phenomenology, volume 36/3, October 2005, pp. 336–337.

8. “Roger Frie (ed.), Understanding Experience. Psychotherapy and Postmodernism, London, Routledge, 2003. Critical Review,” The Journal of the British Society for Phenomenology, Volume 37/1, January 2006, pp. 109–111.

9. “Jean Wahl, Vers le concret. Études d’histoire de la philosophie contemporaine. William James, Whitehead, Gabriel Marcel. Avant-propos de Mathias Girel. Deuxième édition augmentée [Vrin, 1932], Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2004. Compte rendu critique,” Revue internationale de Philosophie, vol. 61 n° 236, Juin 2006, pp. 246–248.

10. “Discussion: The Genocidal Logic of Neoliberalism [à propos de Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, New York, ICM Books, 2007],” in Michel Weber and Pierfrancesco Basile (under the direction of), Chromatikon IV. Annuaire de la philosophie en procès — Yearbook of Philosophy in Process, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2008, pp. 199–207.

11. “Nicholas Rescher, Autobiography, Frankfurt: Ontos Verlag, Nicholas Rescher Collected Papers. Supplementary Volume, 2007. Critical Review,” Process Studies 37.2, 2008, pp. 211–213.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]