Maticové řízení

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Maticová organizace

Maticové řízení (angl. Matrix management, zkratka MM) je organizační struktura, ve které jsou někteří zaměstnanci podřízeni více než jednomu nadřízenému nebo vedoucímu – vztahy se označují jako podřízenost po pevné nebo přerušované linii. V širším slova smyslu lze tímto pojmem označit také řízení multifunkčních, mezioborových skupin a dalších pracovních modelů, které nezachovávají přísné vertikální obchodní jednotky nebo sila seskupená podle funkcí a zeměpisných oblastí.

Maticové řízení, vyvinuté v 50. letech 20. století v americkém letectví, se rozšířilo v 70. letech 20. století.[1]

Přehled[editovat | editovat zdroj]

Existují různé typy maticového řízení, včetně silného, slabého a vyváženého,[2] a existují hybridy mezi funkčním seskupením a divizní nebo produktovou strukturou.[3]

Například díky tomu, že v inženýrské skupině pracují zaměstnanci, kteří mají marketingové dovednosti a jsou podřízeni jak inženýrské, tak marketingové hierarchii, vytvořila inženýrsky orientovaná společnost „mnoho převratných počítačových systémů“,[4] což je příklad maticového řízení napříč funkcemi a není to totéž, jako když v 80. letech 20. století oddělení získalo osobní počítače a najalo na ně programátory.[5][6]

Tito zaměstnanci, často vedoucí pracovníci, jsou součástí týmu projektového manažera zaměřeného na produkt, ale zároveň jsou podřízeni jinému šéfovi ve funkčním oddělení. Vedoucí zaměstnanec, který dříve pracoval v reklamní agentuře a navrhoval reklamy pro počítače, může být nyní součástí marketingového oddělení počítačové společnosti, ale spolupracovat s inženýrskou skupinou. Tomuto postupu se často říká cross-functional matrix management.[zdroj?]

Společnosti, které mají více obchodních jednotek a mezinárodní operace, mohou při bližším zkoumání uplatňovat maticové struktury různými způsoby.[7]

Dokonce i organizace založené na funkčním uspořádání mohou toto uspořádání použít pro omezené projekty.[8]

V praxi[editovat | editovat zdroj]

Příklady použití maticového řízení:

 • Zakladatel společnosti Digital Equipment Corporation Ken Olsen stál u zrodu a popularizace Matrix managementu.[9][10][11]
 • ABB, která vznikla fúzí v roce 1988 a po níž následoval „ambiciózní akviziční program“. Vycházel z podnikové struktury, podle níž byly „místní provozy organizovány v rámci dvourozměrné matice“.[12]

Pokud jde o to, proč tento termín není veřejně a formálně spojován s velkým počtem korporací, kniha z roku 2007 o tom, jak „maticový management udělal velký rozruch v 70. letech“, říká, že „většinou ... společnosti, které používají maticové struktury, mají tendenci o tom mlčet“.[1]

Zmenšení rozsahu[editovat | editovat zdroj]

Dvě desetiletí poté, co se společnost Digital Equipment Corporation stala průkopníkem v oblasti maticového řízení, od něj ustoupila s tím, že je zdrojem „vyčerpání energie a efektivity úsilí při vývoji produktů“.[13]

V dřívějších letech, kdy to fungovalo, New York Times chválil „budování konsensu, které možná kdysi pomohlo společnosti Digital stát se druhým největším výrobcem počítačů v zemi“ (po IBM). Tentýž článek upozornil na zrušení 20 000 pracovních míst a na to, že to, co fungovalo na trhu s osobními počítači, nefungovalo tak dobře u větších systémů, jako byl DEC Alpha.

To však nic nemění na tom, co stejný autor napsal o týden dříve: „Podpořilo to vnitřní konkurenci a vyústilo v mnoho přelomových počítačových systémů, jako jsou řady PDP a VAX.“[4]

Matrix Management 2.0[editovat | editovat zdroj]

V roce 2004, přestože se maticové řízení stalo neoblíbeným,[13] se společnost Nokia pokusila použít jeho formu, později popsanou jako „maticové řízení 2.0“,[14][15] která má být zaměřena na „vedení bez autority“, takže „žádný funkční vedoucí není ve vedení.“

Přehled akademických poznatků[editovat | editovat zdroj]

Schéma maticového řízení
 • Christopher A. Bartlett a Sumantra Ghoshal v článku o maticovém řízení v Harvard Business Review[16] citují slova liniového manažera: „Výzvou není ani tak vybudování maticové struktury, jako spíše vytvoření maticové struktury v myslích našich manažerů“.
 • V knize „Designing Matrix Organizations That Actually Work [Navrhování skutečně fungujících maticových organizací]“ Jay R. Galbraith[17] říká: „Organizační struktury neselhávají, ale management selhává při jejich úspěšné implementaci.“ Tvrdí, že při úspěšné implementaci maticového systému je třeba sladit strategii, strukturu, procesy, odměny a lidi.
 • V knize „Making the Matrix Work: How Matrix Managers Engage People and Cut through Complexity [Fungování matrixu: Jak matrixoví manažeři zapojují lidi a překonávají složitosti]“ Kevan Hall[18] identifikuje řadu specifických problémů maticového řízení v prostředí, kde se odpovědnost bez kontroly a vliv bez autority stávají normou:
  • Kontext – ujistěte se, že lidé chápou důvody, které stojí za maticí
  • Spolupráce – zlepšete spolupráci napříč jednotlivými odděleními, ale vyhněte se byrokracii a zapojení příliš mnoha lidí
  • Kontrola – vyhněte se centralizaci, budujte důvěru, posilujte postavení lidí
  • Společenství – zaměřte se na „měkkou strukturu“ sítí, komunit, týmů a skupin

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Matrix management na anglické Wikipedii.

 1. a b GOTTLIEB, Marvin R. The Matrix Organization Reloaded: Adventures in Team and Project Management. [s.l.]: [s.n.], 2007. Dostupné online. ISBN 978-0275991333. (angličtina) 
 2. Types of Matrix Organizational Structure [online]. study.com [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 3. What are the 4 Types of Organizational Structures? [online]. hierarchystructure.com [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 4. a b RIFKIN, Glenn. COMPANY NEWS: Big Charge To Be Taken By Digital [online]. NYTimes.com, 1994-07-15 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 5. CIO. Duben 1991, čís. 7. Dostupné online. (angličtina)  „...rozmach samostatných počítačů v 80. letech ... následný vzestup výpočetní techniky v odděleních“
 6. MARKOFF, John. Microsoft Enters the High-Performance Computing Fray [online]. NYTimes.com, 2005-11-15 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 7. NEFF, Kristin M.; WHITE, Ralph D. REDEFINING PROJECT MANAGEMENT IN A MATRIX ENVIRONMENT [online]. diaglobal.org [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 8. SEET, Daniel. Power: The Functional Manager’s Meat and Project Manager’s Poison? [online]. PM Hut, 2009-02-06, rev. 2010-03-02 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 9. „včasné použití maticového řízení“ SCHEIN, Edgar H. DEC .Is Dead, Long Live DEC: The Lasting Legacy of Digital Equipment Corporation. [s.l.]: [s.n.], 2010. Dostupné online. ISBN 978-1458777676. (angličtina) 
 10. uvádí složky MM bez použití samotného termínu: HINDLE, Win, DEC senior VP. Ken's Leadership [online]. decconnection.org, 2008 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 11. GLENN, Rifkin. The Ultimate Entrepreneur: The Story of Ken Olsen and Digital Equipment Corporation. [s.l.]: [s.n.], 1988. Dostupné online. ISBN 0809245590. (angličtina) 
 12. KETTINGER, William J.; MARCHAND, Donald A. Leveraging Information Locally and Globally: The Right Mix of Flexibility and Standardization [online]. imd.org, 2002-02 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 13. a b RIFKIN, Glenn. BUSINESS TECHNOLOGY: Digital Shows Doctrine the Door [online]. The New York Times, 1994-07-20 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 14. PICCIANO, Mistina. The Demise of Nokia—A Cautionary Tale of Restructuring Gone Wrong [online]. odi.matrixmanagementinstitute.com, 2018-06-29 [cit. 2023-12-31]. Dostupné online. (angličtina) 
 15. MARTIN, Paula K. 9780988334205: Matrix Management 2.0(TM) Body of Knowledge. [s.l.]: [s.n.], 2013-06. Dostupné online. ISBN 978-0988334205. (angličtina) 
 16. BARTLETT, Christopher A.; GHOSHAL, Sumantra. Matrix management: not a structure, a frame of mind. Harvard Business Review. 1990, roč. 68, čís. 4, s. 138–145. Dostupné online. (angličtina) 
 17. GALBRAITH, J.R. Matrix Organization Designs: How to combine functional and project forms. In: Business Horizons. [s.l.]: [s.n.], 1971-02. Dostupné online. S. 29–40. (angličtina)
 18. HALL, Kevan. Making the Matrix Work: How Matrix Managers Engage People and Cut Through Complexity. [s.l.]: [s.n.] Dostupné online. ISBN 1904838421, ISBN 978-1904838425. (angličtina) 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]