Marie Anna Bavorská

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Nositelky jména Marie Anna Bavorská:

dcera bavorského vévody Albrechta V. a manželka arcivévody Karla II.
dcera bavorského vévody Viléma V. a manželka arcivévody a pozdějšího císaře Ferdinanda II.
dcera bavorského kurfiřta Ferdinanda Marii a manželka francouzského dauphina Ludvíka
dcera císaře Karla VII. a manželka bádenského markraběte Ludvíka Jiřího
dcera bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a manželka saského krále Fridricha Augusta II.