Makléř

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Makléř (z němčiny Makler) znamená zprostředkovatele obchodů na burze, vždy konkrétní fyzickou osobu, jež danou odbornou obchodní činnost, investiční službu, přímo provádí, a to na základě licence od České národní banky.[1]

Protože v poslední době došlo ke zmatení pojmu, kdy se za makléře označují zprostředkovatelé obecněji, například už i v obchodě s nemovitostmi, lze pro zesílení původního finančnického pojmu burzovní makléř použít ne úplně přesný opisný dodatek "obchodník s cennými papíry" nebo jako pomůcku použít anglické označení broker.

Původ slova[editovat | editovat zdroj]

Makléř pochází z německého der Makler, to zas z nizozemského Makeler, které souvisí s německým Macher, tedy ve významu „ten, kdo věc dělá“.[2]

Původní použití slova, burzovní makléř[editovat | editovat zdroj]

Právní postavení burzovního makléře (brokera) stanoví v České republice Zákon č. 256/2004 SB. o podnikání na kapitálovém trhu.[3] Makléř musí mít příslušné oprávnění, makléřskou licenci, jejíž podmínkou je dnes úspěšné složení makléřské zkoušky.

Přenesené významy, finanční makléři[editovat | editovat zdroj]

Makléř se stranami, v jejichž zájmu jedná, uzavírá smlouvu o zastoupení, podle obchodního zákoníku.

  • Je pak povinen dbát zájmu svého zákazníka,
  • jedná na účet a riziko
  • ručí za škody, které svým jednáním způsobil,
  • a má právo na smluvně stanovenou odměnu (provizi) a na úhradu nákladů spojenou s činností, podle ustanoveni smlouvy.

Význam činnosti makléře spočívá v tom, že má pro daný regulovaný obor udělenu licenci. Účelem licence je garantovat alespoň minimální nutnou úroveň potřebných znalostí, například práva a povinnosti. Licence uděluje a kontrolu a dohled nad nimi mají buď oborové organizace nebo přímo ČNB. Tyto organizace pak také vedou registry oprávněných osob.

Pojišťovací zprostředkovatel[editovat | editovat zdroj]

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí v ČR upravuje zákon č. 124/2008 Sb. s účinností od 1. července 2008, který změnil původní zákon č. 38/2004 Sb.[3]

V oboru zprostředkování pojištění je několik možností:

  • například podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) má smluvní (komisionářský) vztah s nadřízeným, vystupuje svým jménem, ale na účet a riziko nadřízeného komitenta. Navíc může zastupovat i vícero nadřízených komitentů, není vázaný na jediného.
  • na rozdíl od něj třeba výhradní pojišťovací agent, který také stále jedná svým jménem, je smlouvou o zprostředkování vázán k výhradně jedinému nadřízenému komitentovi, kterého pak zastupuje za zvýhodněných podmínek, v porovnání s flexibilnějším PPZ.

Pojišťovací zprostředkovatel tedy má smluvní vztah k pojišťovně (i přeneseně přes delší řetězec vztahů), ne však k pojistníkovi: Na jeho pojistné smlouvě nefiguruje, není na ní smluvní stranou. Naopak smlouvu pro pojišťovnu jen zprostředkovává, během ústního jednání vystupuje jejím jménem.

Další významy, realitní makléř[editovat | editovat zdroj]

Pro podnikání OSVČ v roli realitního makléře je rovněž potřeba určitá kvalifikace, například právní, stavební, či ekonomická, ale jde o zcela odlišný obor od činnosti finančního makléře.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Výklad pojmu makléř, business.center.cz
  2. Wahrig deutsches Wörterbuch. Bertelsmann 1972, heslo Makler.
  3. a b Úřední sdělení, praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů, ČNB, 7. července 2008

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Ottův slovník naučný, heslo Dohodce. Sv. 7, str. 761

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]