Liberté, égalité, fraternité

From Wikipedie
Jump to navigation Jump to search

Liberté, égalité, fraternité (česky svoboda, rovnost, bratrství) je motto Francouzské republiky. Původně bylo jedním z hesel Velké francouzské revoluce, ale prosadilo se až v 19. století během třetí republiky. Bylo začleněno do ústavy čtvrté republiky (1946) i páté republiky (1958). Heslo se nachází především na veřejných budovách (radnice, školy), také na mincích (bývalých francích i francouzských euromincích) nebo poštovních známkách.

Historie[edit | edit source]

Během Velké francouzské revoluce bylo „Volnost, rovnost, bratrství“ jedním z mnoha hesel, které se používalo. Jako první jej použil Maximilien Robespierre v prosinci 1790 v projevu o organizaci Národní gardy, kdy žádal, aby bylo toto heslo uvedeno na jejích uniformách a praporech, ale jeho návrh se neprosadil. Pařížský starosta Jean-Nicolas Pache nechal v roce 1793 heslo napsat na veřejné budovy ve formě La République une et indivisible – Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort. (Republika je jediná a nedělitelná – Volnost, rovnost, bratrství nebo smrt.) Na konci revoluce bylo toto heslo opuštěno.

Text v dnešní podobě se na veřejných budovách opět objevil u příležitosti oslav 14. července 1880 a stále více se prosazoval jako národní heslo.

Vichistická Francie nahradila heslo vlastní devizou Travail, famille, patrie. Po osvobození Francie se původní heslo dostalo do textu ústavy nové republiky a stejně tak i při změně ústavního systému v roce 1958.

Externí odkazy[edit | edit source]