Kronika obce

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Kronika obce, dříve též pamětní kniha obce, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku. Obcí jsou tradičně chápané obce i města, kroniky vedou též městské části. Kronika má podobu vázané knihy, napsané buď ručně nebo na počítači. Zodpovídá za ni obec. Na obsah kronik obcí se nevztahuje ochrana podle práva autorského. Z uživatelů obsahu kronik obcí to nesnímá morální povinnost citovat zdroj.

Z historie kronikářství v obcích[editovat | editovat zdroj]

Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho měst a městeček již před více staletími. Pokynem hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835 však bylo uloženo, aby v každém městě a v každé obci s právem trhu v Čechách byla zavedena kronika v jazyce německém nebo latinském.[1] Po vzniku Československé republiky zákon č. 80 /1920 Sb. z. a n. ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím založit a vést pamětní knihu obecní čili kroniku. Na zákon navázala dobově podmíněná vládní nařízení a ministerské směrnice. Dnes úlohu kronik určuje zákon č. 132 ze dne 14. března 2006. Platnost předpisů navázaných na předchozí zákon zrušil. Nic nebrání věcné praktické náměty v nich obsažené uplatňovat v práci kronikáře ve shodě s obcí dál.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

  1. Pokyn Karla hraběte Chotka k vedení obecních a farních kronik v Čechách (1835). Revue církevního práva - Church Law Review, 2009, 3 (44), s. 211-213.