Knihovna s infocentrem MČ Praha-Kolovraty

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Knihovna s infocentrem MČ Praha-Kolovraty
Infokolo.jpg
Stát ČeskoČesko Česko
Poloha Mírová 20/54, 103 00 Praha-Kolovraty
Souřadnice
Typ Místní veřejná knihovna
Založena 1898
Knihovní fond
Knihovní fond 10941 k 31.12.2018
Přístupnost pro uživatele
Obsluhovaná populace 3898 k 31.12.2018
Registrovaní uživatelé 515 k 31.12.2018
Webové stránky

http://www.kolovraty.cz/knihovna

https://www.facebook.com/infokolo
Telefon 267 710 613
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Knihovna s infocentrem je organizační složkou Úřadu městské části Praha-Kolovraty. Informační centrum sídlí společně s Místní veřejnou knihovnou od 27. května 2002 v moderní budově v centru Kolovrat na adrese Mírová 20/54. Čtenáři knihovny si mohou vybrat z 10 tisíců titulů a desítky časopisů. Knihovní fond je pravidelně obnovován z rozpočtu městské části a z dotací Magistrátu hl.m. Prahy.

Knihovna s infocentrem je zároveň komunitním centrem s pestrou nabídkou akcí pro všechny generace (vernisáže výstav profesionálních i amatérských výtvarníků a fotografů, literární večery, koncerty, besedy, přednášky, kurzy a také tradiční akce Vánoční a Velikonoční jarmark, Dětský den, Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Kolovratský parník, Vítání dětí…)

Informační centrum poskytuje služby pro občany i pro návštěvníky Kolovrat (kopírovací služby, internet zdarma, mapy, brožury, turistické vizitky). Knihovna s infocentrem je zároveň redakcí čtvrtletníku Kolovratský zpravodaj či informačního letáku Kolovratský měsíčník a spravuje také webové stránky městské části. Od listopadu 2017 nabízí novou službu - ověřování dokumentů (legalizace a vidimace).  

Na správný chod knihovny dohlíží metodik Městské knihovny v Praze v rámci regionálních funkcí knihoven.

Od roku 2017 je knihovna členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP).


Historie[editovat | editovat zdroj]

U zrodu knihovny stáli dobrovolní hasiči[editovat | editovat zdroj]

Místní knihovna byla v Kolovratech zřízena v místní škole roku 1898 z iniciativy Sboru dobrovolných hasičů, který o tom rozhodl na své schůzi 26. listopadu 1899 v hostinci U Šlingrů. V záznamu jednací knihy sboru stojí: „Výbor uznávaje důležitost knihovny pro lid, jemuž dobrá kniha je potravou duševní, jednohlasně se usnesl, aby z pokladny věnováno účelu tomu deset zlatých na nakoupení knih. Provedení se ponechává na ten čas, až členské příspěvky budou složeny.“ První, kdo na vznik knihovny přispěl, byl sedlák Josef Lehovec, který daroval jeden zlatý. Dalších pět zlatých věnoval pod podmínkou, že jeho fotografie bude zdobit první stranu knihy, která o vzniku knihovny pojednává. Poté, co vstoupil v platnost zákon o obecních knihovnách (22. června 1919), kolovratští hasiči věnovali do fondu 150 knih českých klasiků.[1]

Po sto letech se knihovna opět vrací do školy[editovat | editovat zdroj]

Knihovna nejdříve sídlila v budově Obecní školy v Mírové ulici. Prvním knihovníkem byl učitel Václav Hájek, pozdější ředitel školy. Na krátkou dobu byla knihovna přemístěna do domu manželů Sukových, Na Skále 210, kde o fond pečovala Josefa Suchomelová a později Vlasta Ševčíková. V roce 1959 se knihovna přestěhovala do nové hasičské zbrojnice, kde knihy získaly více místa. Slavnostního otevření 5. března 1959 se zúčastnil i spisovatel Václav Lacina. Knihovníkem a zároveň obecním kronikářem se stal Antonín Šarf. Poté ho vystřídal Jan Kolář, řídící učitel ve výslužbě z Lipan, který se svojí manželkou Věrou, také bývalou učitelkou, úroveň knihovny výrazně pozvedl.

Knižní fond se postupně rozrůstal a prostory v hasičské zbrojnici začaly být těsné. Knihy byly v roce 1974 přestěhovány do místnosti v prvním patře nové víceúčelové budovy v ulici Na Parkáně. Rok poté byl knihovníkem jmenován Ladislav Halama, který rozšířil fond i půjčovní dobu. Po jeho smrti v roce 1994 ho vystřídal Miroslav Kvaš. Ten v knihovně působil se svou manželkou Zdeňkou až do roku 1997.

V roce 1997 se knihovna opět stěhovala, protože bylo nutné uvolnit místo poštovnímu úřadu. Staronovým působištěm se stala místnost se samostatným vchodem v přístavbě tělocvičny, přimknuté k budově školy. Knihovna byla vybavena novými kovovými regály a počítačem. Knihovnicí byla jmenována Eva Černohorská, někdejší ředitelka Husovy knihovny v Říčanech. V roce 2001 byla knihovna připojena k internetu a klasické knižní lístky nahradil moderní knihovní systém Lanius.[2] V této době se o knihovnu starala také Marcela Černá.

Knihovna s infocentrem v nadčasových prostorách[editovat | editovat zdroj]

Významným mezníkem je rok 2002, kdy knihovna získala důstojné prostory v moderní nadčasové budově postavené v místě bývalého hostince U Stárků. Od té doby sídlí pod jednou střechou společně s informačním centrem. Nová budova byla vyprojektována tak, aby vzhledem navazovala na původní statek a zároveň nenarušila okolní vesnickou zástavbu. Projekt významně podpořil bývalý starosta Kolovrat Ing. Marek Ovečka. Velkoryse navrženému prostoru od Ing. arch. Václava Maška dominuje pět galerií propojených samonosným schodištěm z oceli. Proskleným vrcholem „pyramidy“ nad schodištěm proniká denní světlo až do přízemí. Pestré hřbety knih na zadních stěnách galerií jsou důležitým estetickým prvkem interiéru. Otevřená variabilní hala v přízemí umožňuje pořádat nejen výtvarné výstavy, přednášky, besedy či literárně-hudební večery, ale lze ji proměnit i v taneční parket.

Invenci autorů projektu ocení návštěvníci už při vstupu do Knihovny s infocentrem. Vchodové dveře jsou osazeny velkolepou vitráží se stylizovaným znakem Kolovrat, která je dílem Zuzany Krausové a Heleny Halové a vznikla v jejich ateliéru přímo v Kolovratech. Práce na této vitráži byla sponzorským darem městské části.

Knihovna s infocentrem byla slavnostně otevřena 27. května 2002. Vedoucí byla jmenována Zdeňka Musilová[3], kterou v roce 2006 vystřídala ve funkci Blanka Oujezdská. Kromě let 2012 – 2014, kdy byla vedoucí Ing. Jana Novodvorská, vede Knihovnu s infocentrem dodnes. O rozvoj této instituce včetně doplňkových aktivit se zejména v počátcích zasloužil dlouholetý asistent Tomáš Bezouška. Po Evě Černohorské se knihovně krátce věnovaly Daniela Volešáková a Dagmar Walachová. Od roku 2015 je knihovnicí Petra Makúchová.


Ocenění[editovat | editovat zdroj]

 • 2008 – 2. místo v soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí ČR Zlatý erb
 • 2009 – 3. místo v soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí ČR Zlatý erb
 • 2009 - Knihovna roku (Titul udělený Ministerstvem kultury za širokou nabídku komunitních aktivit v inspirativním prostředí)
 • 2019 – 3. místo v soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí ČR Zlatý erb


Poskytované služby[editovat | editovat zdroj]

Místní knihovna[editovat | editovat zdroj]

Knihovna používá výpůjční systém Tritius, všechny svazky včetně zvukových nosičů jsou ve volném výběru. K dispozici je cca 10 tisíc titulů a desítka časopisů. Ve sníženém přízemí je dětské oddělení a část oddělení pro dospělé (naučná literatura, detektivky, životopisy, cestopisy). Beletrie je abecedně rozmístěna na galeriích ve vyšších patrech. V hale poblíž výpůjčního pultu je regál s časopisy a leporela s deskovými hrami (těch jsou tři desítky). Do roku 2020 se počítá s rozšířením dětského oddělení do přilehlých prostor, které dosud sloužily komerčním účelům.

Nabídka služeb:

 • Půjčování knih a dalších dokumentů do knihovny i mimo ni
 • Výměnný fond z Městské knihovny Praha
 • Meziknihovní výpůjční služba (pro registrované čtenáře)
 • 16 studijních míst
 • 3 počítačové stanice s bezplatným připojením na internet
 • Wi-Fi zdarma


Informační centrum[editovat | editovat zdroj]

Infocentrum má otevřené dveře pro všechny návštěvníky, kteří do Kolovrat zavítají. Je pomyslnou vstupní bránou do této městské části i pro nově přistěhovalé obyvatele.

Nabídka služeb:

 • Kopírovací služby, tisk, laminování
 • Tisk jízdních řádů, vyhledávání dopravních spojení
 • Poskytování turistických informací (kulturní akce, výlety)
 • Mapy vycházkových okruhů zdarma
 • Brožura MČ Praha-Kolovraty zdarma
 • Prodej turistických vizitek (2 ks - Kolovraty a Lipany) a turistický zápisník
 • Prodej turistických map, pohlednic, odznaků
 • Prodej publikace Kolovraty 1205-2005
 • Magazín KAM po Česku zdarma
 • Ověřování dokumentů (legalizace a vidimace)  
 • Semínkovna – půjčovna ekologicky vypěstovaných semínek zeleniny, bylinek a květin
 • Správa webových stránek www.kolovraty.cz
 • Redakční práce a příprava k tisku čtvrtletníku Kolovratský zpravodaj a letáku Kolovratský měsíčník, zajišťování inzerce
 • Tvorba propagačních letáků ke kulturním akcím


Kulturní a společenské akce[editovat | editovat zdroj]

Knihovna s infocentrem organizuje řadu vlastních knihovnických akcí a spolupracuje s místními organizacemi při přípravě větších kulturně-společenských akcí.

 • Noc s Andersenem (každý rok s originálním programem a hosty)
 • Pasování prvňáčků na čtenáře (se zakladatelem Kolovrat velmožem Mladotou)
 • Odměňování nejlepších čtenářů z řad dětí i dospělých (společenský večer se zajímavým hostem) při Týdnu knihoven
 • Lovci perel (soutěž pro malé čtenáře)
 • Bookstart aneb S knížkou do života (projekt pro nejmenší čtenáře)
 • Literární večery, přednášky, besedy, kurzy
 • Vernisáže výstav amatérských i profesionálních výtvarníků a fotografů – začátkem každého měsíce
 • Vánoční a Velikonoční jarmark (tradiční akce s bohatým programem)
 • Dětský den (kolovratské spolky dětem)
 • Vítání dětí (dvakrát ročně)
 • Kolovratský parník (tradiční hudební akce u návesního rybníka)
 • Oslavy 800 let od první písemné zmínky (v roce 2005)


Fotogalerie[editovat | editovat zdroj]


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Knihovna s infocentrem MČ Praha-Kolovraty

Knihovna s infocentrem MČ Praha-Kolovraty na facebooku

On-line katalog knihovny

Seznam deskových her v knihovně

Semínkovna v Kolovratech

Adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Městská část Praha-Kolovraty, oficiální web MČ

Kolovratský zpravodaj on-line

Kolovratský měsíčník on-line


Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. DUDEK, František; MISSBICHLER, Jiří, aj. Kolovraty 1205-2005. 1. vyd. Praha-Kolovraty: Spolek Kolowrat, 2005. 124 s. ISBN 80-239-6408-9. S. 93. 
 2. DUDEK, František; MISSBICHLER, Jiří, aj. Kolovraty 1205-2005. 1. vyd. Praha-Kolovraty: Spolek Kolowrat, 2005. 124 s. ISBN 80-239-6408-9. S. 93,94. 
 3. DUDEK, František; MISSBICHLER, Jiří, aj. Kolovraty 1205-2005. 1. vyd. Praha-Kolovraty: Spolek Kolowrat, 2005. 124 s. ISBN 80-239-6408-9. S. 94.