Přeskočit na obsah

Implantologie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Implantologie

Implantologie, anglicky implantology, je lékařský a inženýrský nebo biomechanický či biomedicínský vědní obor. Zabývá se výzkumem, vývojem, testováním, výrobou a aplikací implantátů, tj. zdravotnických prostředků vložených do organismu. Implantáty se používají za účelem nahrazení chybějící či poškozené biologické tkáně či struktury, k vylepšení stávající biologické tkáně či struktury, nebo případně z estetických důvodů. Vše za účelem zlepšení zdravotního či psychického stavu nebo nových možností pacienta/klienta. Může být použita pro lidi, zvířata a rostliny.[1][2][3][4]

Historie implantologie[editovat | editovat zdroj]

Počátky implantologie sahají až do pravěku a starověku. Známé jsou např. kousky kamenů vkládané do zubů, náhrada chybějících zubních prvků nebo zubů ve spojitosti se zubní chirurgií, primitivní osteosyntéza atp. Implantologie prožívá i v současnosti velký rozvoj v oblasti technik implantace, výzkumu, výroby, konstrukce, přístrojového vybavení i biokompatibilních materiálů.[2]

Skandál, který silně ovlivnil legislativní požadavky v Evropě[editovat | editovat zdroj]

Mediálně je známý skandál s prsními implantáty od francouzského výrobce Poly Implant Prothèse (PIP). Tento výrobce v cílené, skryté a podvodné snaze snížit náklady na výrobu, vyráběl prsní implantáty z levnějšího průmyslového silikonu (který nebyl schválen pro lékařské použití). Nekvalitní a zdravotně závadný silikon nakonec vedl ke zvýšení počtu různorodých zdravotních komplikací. V roce 2011 bylo jen ve Francii cca 30000 pacientkám v této souvislosti doporučeno preventivní odstranění implantátů vyrobených firmou PIP. V důsledku tohoto skandálu Evropská komise úplně přepracovala předpisy pro zdravotnické prostředky s cílem zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a obnovit důvěru veřejnosti ve zdravotnictví.[4][5][6][7]

Stručný popis a členění implantátů[editovat | editovat zdroj]

Na implantáty se lze dívat z různých pohledů.[1][2][3][4]

Členění Popis Příklady
Podle umístění na lidském těle vnější (externí) např. zevní fixace zlomenin, protéza aj.
vnitřní (interní) např. vnitřní fixace zlomenin, kardiostimulátor aj.
Podle doby použití/umístění v lidském těle krátkodobé např. zevní fixace zlomenin, Drenáž aj.
dlouhodobé/trvalé např. vnitřní fixace zlomenin, kardiostimulátor aj.
Podle použití na konkrétním orgánu či tkáni kožní (podkožní), kolenní, kyčelní, srdeční, kochleární atp. např. endoprotéza, prsní implantáty, patní hřeb pro léčbu zlomenin calcanea[8], dentální implantáty aj.
Podle materiálu kovové chirurgické dráty, Blountovy skobičky pro řešení deformit
plastové/kompozitní
jiné např. implantáty vyrobené z biologicky odbouratelného materiálu atp.
Podle fyzikálního principu mechanický
elektromagnetický
jiný nebo kombinace výše uvedeného např. kyberimplantáty řízených protéz, umělé srdce aj.
Podle pohlaví a věku pro muže nebo ženy
pro děti, dospělé nebo staré lidi
Podle typu živého organismu pro lidi
pro zvířata
pro rostliny bezpečnostní vazba při zpevnění poškozené nebo oslabené koruny stromu.[9]
Podle důvodu implantace nutný z důvodu nemoci či úrazu např. osteosyntéza, kardiostimulátor atp.
estetický na žádost pacienta zkrášlení těla
za účelem zvýšení možností těla např. čipování lidí nebo čipování psů dané zákonem aj.

Výzkum, vývoj, legislativa a prodej implantátů[editovat | editovat zdroj]

Celý složitý proces návrhu, vývoje, testování a prodeje implantátů je velmi přísně regulován normativními a legislativními požadavky tak, aby byla zajištěna nejen bezpečnost pacientů, ale i zdravotnických pracovníků (lékařů, zdravotních sester, pracovníků provádějících sterilizaci atp.). V Evropské unii platí od 5. dubna 2017 velmi přísné „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS“. Toto nařízení je právně závazné a vymahatelné pro všechny výrobce, distributory a dovozce zdravotnických prostředků v Evropské unii a které významnou měrou zpřísnilo podmínky pro uvádění zdravotnických prostředků na trh.[4][6][7]

Další informace[editovat | editovat zdroj]

Implantologie či implantáty se objevují také v umění, a to především ve spojení s žánry sci-fi a fantasy.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b BANERJEE, Arindam; BIBERTHALER, Peter; SHANMUGASUNDARAM, Saseendar. Handbook of Orthopaedic Trauma Implantology. [s.l.]: Springer 1390 s. (anglicky) 
  2. a b c TYLER, James Anderson. History of Dentistry. [s.l.]: LEGARE STREET PR, 2022. ISBN 1015454747. 
  3. a b FRYDRÝŠEK, Karel. Biomechanika 1. 1. vyd. Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Applied Mechanics, 2019. 461 s. ISBN 978-80-248-4263-9. 
  4. a b c d FRYDRÝŠEK, Karel; MADEJA, Roman; PLEVA, Leopold, et al. Biomechanika 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2024 (v tisku). 
  5. Poškodil zdraví tisíců žen. Za vadné implantáty teď dostal čtyři roky | Svět. Lidovky.cz [online]. 2013-12-10 [cit. 2023-12-16]. Dostupné online. 
  6. a b {{{typ}}} č. {{{číslo}}} ze dne 2017-04-05, Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. ). [cit. 2023-12-16]. Dostupné online. (anglicky)
  7. a b L_2017117CS.01000101.xml. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2023-12-16]. Dostupné online. 
  8. SEJDA, František; FRYDRÝŠEK, Karel; PLEVA, Leopold. Numerical Analysis of the Calcaneal Nail C-NAIL. Applied Sciences. 2022-01, roč. 12, čís. 10, s. 5265. Dostupné online [cit. 2023-12-16]. ISSN 2076-3417. DOI 10.3390/app12105265. (anglicky) 
  9. Bezpečnostní vazby stromů. stromoborci.cz [online]. [cit. 2023-12-16]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.