Hospitace

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Hospitace je návštěva vyučovací hodiny či přednášky s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji vykonávají školní inspektoři a ředitelé škol. Za účelem studijním ji vykonávají učitelé a studující.

Slovo hospitace vychází z latinského výrazu pro návštěvu hospes. Z hlediska sociologie lze na hospitaci pohlížet jako na specifickou formu pozorování - standardizované pozorování. Jedná se o proces pozorování, které má za cíl sledovat situaci během výuky dle hospitačního záznamu. Předmětem daného pozorování je učitel, žáci a celková atmosféra a situace v dané pozorované třídě. Hospitace je zásahem do průběhu hodiny. Během hospitace může dojít k Hawthornskému efektu, tedy ke změně chování subjektů pozorování - žáků či pedagoga.

Hospitace nemusí nutně odrážet realitu výuky v dané třídě. Neměla by být předem ohlašována a pro docílení její objektivity a autentičnosti by o ní neměl být daný pedagog informován. Mnohdy je tato zásada porušována a pedagog připraví danou hodinu v souladu s nároky na kvalitu výuky, následná výuka mimo hospitace však těmto kvalitám již nemusí odpovídat.

Hospitace může být prováděna jak v rámci předškolní, základní, tak i střední úrovně vzdělávání.

Hospitaci by měl provádět kvalifikovaný pracovník (pedagog, ředitel) s dlouhodobou zkušeností. Jeho záměrem by nemělo být kárání sledovaného kolegy, nýbrž objektivní kritika a k ní přidružené návrhy na zlepšení.

Cíle hospitace[editovat | editovat zdroj]

Hospitace jako nástroj kontroly kvality výuky a sebereflexe klade za cíl:

 • podrobně zmapovat modely vyučování, které učitelé praktikují;
 • porovnat kvalitu výkonu různých učitelů;
 • zjišťovat vzdělávací potřeby učitelů a plánovat jejich profesní rozvoj;
 • získávat podklady a argumenty pro rozhodování v personální práci;
 • provádět kontrolu, např. účinnosti přijímaných opatření;
 • vzájemné vzdělávání učitelů, šíření příkladů dobré praxe, rozšiřování metodického rejstříku;
 • zjišťovat efektivitu dalšího vzdělávání učitelů;
 • zprostředkování zpětné vazby učitelům, jejich sebereflexi a rozvoj;
 • zjišťovat, jak jsou respektovány vzdělávací strategie, formulované v ŠVP;
 • zjišťovat klima tříd;
 • sledovat, jak se projevují kompetence žáků v činnostech.[1]

Legislativní rovina[editovat | editovat zdroj]

Pojem hospitace není v zákoně o školství a vzdělávání upravován či zmiňován. Nicméně hospitace funguje jako nástroj pro sledování a evaluaci kvality výuky, zejména pak kvality pedagogů. Použití nástroje hospitace nepřímo vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.[2]

Hospitační protokol či záznam[editovat | editovat zdroj]

Strukturovaný protokol k zaznamenávání hospitace nabízí Česká školní inspekce, daný protokol neslouží pouze inspektorům, nýbrž i jiným aktérům vzdělávání - pedagogům, ředitelům, učitelkám mateřských škol a dalším školským pracovníkům. Daný protokol není závazný pro všechny vyučovací instituce, jedná se nicméně o minimální standard pro hospitace. Není vyloučeno že jednotlivé školy mají vlastní hospitační protokoly doplněné o specifické pasáže, které je potřeba vypozorovat a zhodnotit.

Oficiální hospitační záznam ČŠI obsahuje části o:

 • Základních údajích o hospitaci
 • Dětech (žácích)
 • Pedagogovi či pedagožce
 • Organizaci a průběhu vzdělávání (tedy průběhu hodiny)
 • Podpůrných opatřeních
 • Pohospitačním pohovoru

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. BĚLECKÝ, Zdeněk. Hospitace. clanky.rvp.cz [online]. [cit. 2021-03-17]. Dostupné online. 
 2. Zakonyprolidi.cz, Zákon č. 561/2004 Sb, 15. února 2019, [Cit. 9.6.2019] [Online] Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 1. Metodický portál RVP, rvp.cz, GROŠOVÁ, Věra, Mgr., Hospitace, 11.4.2011, [Online], dostupné z: https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/H/Hospitace
 2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Nový školský zákon, 2019, [Online], dostupné z: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novy-skolsky-zakon-1
 3. Škola profi, skolaprofi.cz, SYSLOVÁ, Věra, PhDr., Hospitace v mateřské škole, 27.3.2015, [Online], dostupné z: https://www.skolaprofi.cz/33/hospitace-v-materske-skole-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4Eo4HAVsVtiwkPDsGuj4L1_8qKd2_aclJnQ/ Archivováno 9. 6. 2019 na Wayback Machine.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]