Hexogen

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Hexogen, přesným chemickým názvem 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazacyklohexan jinak též 1,3,5-cyklotrimethylentrinitramin nebo 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazinan je velmi silná, bezpečná a často používaná trhavina, často též označovaná jako Cyklonit, RDX nebo T4.

Základní fyzikální a chemické vlastnosti[editovat | editovat zdroj]

strukturní vzorec hexogenu
Hexogen rekrystalizovaný z acetonu

Chemicky je hexogen cyklický triamin, jehož 3 dusíkové atomy šestičlenného cyklu nesou namísto vodíkového atomu nitroskupinu ( -NO2), sumární chemický vzorec této sloučeniny je C3H6O6N6 nebo (CH2-N-NO2)3.

Jde o krystalickou látku s hustotou 1,82 g/cm3 a teplotou tání 203 °C. (hustota závisí vždy na dané krystalové modifikaci)

Ve vodě je prakticky nerozpustný, stejně tak jako ve většině běžných organických rozpouštědel. Dobře se však rozpouští v acetonu, při teplotě 20 °C má nasycený roztok koncentraci 6,8 %.

Hexogen je chemicky značně stabilní, nereaguje s kovy, zředěnými minerálními kyselinami a hydroxidy. Kyselina sírová jej však rozkládá při koncentraci vyšší než 70 % a proto při jeho výrobě nelze použít nitrační směs na bázi H2SO4 + HNO3.

Pyrotechnické vlastnosti a využití[editovat | editovat zdroj]

Jako výbušnina vykazuje mimořádně dobré vlastnosti - je velmi stabilní a málo citlivá vůči vnějším vlivům a přitom se vyznačuje velmi vysokou brizancí a razancí výbuchu. Ve srovnání s populárním Pentritem vykazuje vyšší stabilitu a nižší citlivost vůči mechanickým podnětům, jeho brizance výbuchu je naopak mírně vyšší.

Je proto ideální látkou pro přípravu jak průmyslových tak vojenských trhavin. Často se přitom v různém poměru mísí s jinými explozivními látkami a setkáme se s ním mimo jiné pod obchodním názvem HBX, Cyclotol, C-4 a v řadě vojensky využívaných výbušnin, včetně klasických plastických trhavin např. Semtexu.

Jako výbušnina vykazuje tyto základní vlastnosti:

Energie výbuchu: 1 390 kcal/kg

Detonační rychlost: 8 800 m/s

Objem spalných plynů: 910 l/kg

Teplota exploze: 3 400 °C

Teplota vzbuchu: 260 °C

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Příprava hexogenu

Existuje celá řada výrobních postupů pro syntézu hexogenu, z nichž patrně nejpoužívanější je nitrolýza urotropinu bezvodou kyselinou dusičnou. Reakci je třeba provádět za vydatného chlazení, protože je silně exotermní a v každém případě vede ke vzniku řady nechtěných vedlejších produktů. Rafinace výsledného produktu se pak provádí jednak vysrážením hexogenu z reakční směsi, případně následnou rekrystalizací z acetonového roztoku.

Související články[editovat | editovat zdroj]