Garlon

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Chemický vzorec triclopyru

Garlon je komerční název pro směs látek používanou jako selektivní systémový herbicid, vyráběný firmou Dow AgroSciences. Používá se k hubení dvouděložných plevelů a náletových dřevin, pro jednoděložné traviny nebo jehličnaté stromy není toxický. Účinnou látkou Garlonu je triclopyr, respektive jeho ester či amin. Přípravek Garlon 4 obsahuje 61,6 % triclopyru, Garlon 3A obsahuje 44,4 % triclopyru.[1] , Garlon 4EC obsahuje 480 g triclopyru na 1 l přípravku. Zbytek tvoří tzv. inertní látky, které mají usnadnit aplikaci. Garlon NEW obsahuje triclopyr a fluroxypyr v množství 60 a 20 g/l . Všechny přípravky mimo účinných látek obsahují další aditiva, smáčedla a nosiče.

Mechanismus účinku[editovat | editovat zdroj]

Triclopyr narušuje růst rostlin tím, že je chemicky podobný rostlinným hormonům – auxinům. Je vstřebáván kůrou, listy či kořeny a poté se systémově přenáší do dalších částí rostliny. Po aplikaci se akumuluje v meristémech (růstově aktivních rostlinných pletivech).[zdroj?][2]

Triclopyr se váže na půdní částice a je málo rozpustný ve vodě. Díky tomu má za normálních okolností malý potenciál pro proniknutí do vodních zdrojů.

týden po aplikaci Garlonu

Ochrana zdraví při práci[editovat | editovat zdroj]

Aplikaci je třeba provádět za bezvětří nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob. Riziko pro pracovníka je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Vstup do ošetřených prostor je možný minimálně až druhý den po poslední aplikaci. Je nutná ochranná obuv a ochranné rukavice.[3] Jiný zdroj považuje za nutné u přípravku Garlon 4 i použití ochranného oděvu a ochrany zraku (ochranné brýle).[4]

Při práci je zejména zakázáno používat kontaktní čočky, jíst, pít a kouřit, a to až do smytí kontaminace. Ochranný oděv je před dalším použitím třeba vyčistit. Práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby, těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.[3]

Při ošetřování lesních porostů a v oblastech využívaných širokou veřejností je nutné aplikaci je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu) aplikaci. Je třeba zajistit vhodné označení ošetřené plochy nebo stromů (během a po dobu 7 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů a po tuto dobu zamezit vstupu osob a pohyb zvířat do ošetřeného porostu.[3]

Rizika[editovat | editovat zdroj]

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí. Mezi citlivé rostliny patří réva vinná a chmel. Při teplotách nad 23°C mohou být poškozeny okolní rostliny výparem. Přípravek je doporučeno neaplikovat pokud hrozí, že bude do 3 hodin po aplikaci pršet.[3]

Triclopyr[editovat | editovat zdroj]

V přípravku Garlon 4 je obsažen triklopyr (Triclopyr-2-butoxyethyl-ester) v množství 60- 61%. Triclopyr je toxická látka, podle některých zdrojů však málo toxická pro savce. Triclopyr je poměrně netoxický pro půdní mikroorganismy. Je rovněž málo toxický pro vodní organismy a lehce toxický pro savce. Podle některých zdrojů se v savcích[2] a vodních organismech se dlouhodobě neakumuluje[5], podle jiných se lehce akumuluje (v chovaném dobytku),[5] není perzistentní.[6] Podle jedné ze studií 42% zbytků triklopyru se rozkládá po šesti dnech, dalších 72% po 28 dnech a dalších 98% zbytků po 365 dnech od ošetření.[5] Na slunci se velmi rychle rozkládá účinkem UV paprsků, poločas rozkladu je méně než 1 den. Půdními mikroorganismy je rozkládán s průměrným poločasem 46 dní na 3,5,6-trichloro-2-pyridinol, který je dále rozložen na oxid uhličitý a organickou hmotu (rozkládá se během 30- 45 dní).[7], je ale udáváno i 90 dní. Jeho rozklad v přírodě bez přístupu světla je pomalý, je udáváno 138 dnů.[2]

Je známo teoretické riziko vzniku dioxinů při spalování rostlin se zbytky triklopyru.[2]

Přijatelné množství je uváděno 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti a den.[2] Z pohledu ekotoxikologie je triclopyr bezpečný herbicid. [2] Špatně se vstřebává pokožkou, nebezpečný je při nadýchání a pozření. U zvířat způsobuje rakovinné bujení, je rovněž podezřelý z karcinogenity u lidí.[6] Podle americké organizace EPA není klasifikován s ohledem na rizika karcinogenního bujení.[8] Podle výrobce Dowagro vyplývá z dlouhodobých studií na zvířatech, že nezpůsobuje rakovinu.[9] Není známo specifické antidotum.[10] Akutní letální toxicita u člověka je uváděna 630 - 1850 mg/kg váhy. Dowagro sciences

Fluroxypyr[editovat | editovat zdroj]

Garlon New obsahuje triklopyr v dávce 60 g/l a fluroxypyr v dávce 20 g/l. Fluroxypyr (2-[(4-amino-3,5-dichlor-6- fluor-2-pyridyl)oxy]octová kyselina; 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridinyl)oxy]acetic acid metyl heptylester )[11] Tato látka je považována za zdraví škodlivou při požití. Dráždí kůži. Látka se vstřebává pokožkou, je nebezpečná při nadýchání a pozření. Je podezřelá z karcinogenity u lidí. Není známo specifické antidotum.[12]

Aditiva a média[editovat | editovat zdroj]

Garlon také obsahuje olejovité aromatické uhlovodíky (Petroleum distillates) jenž jsou nosičem aktivních látek.[4] Ty mohou být značně nebezpečné pro vodní organismy.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Garlon je používán jako postřikový selektivní arboricidní přípravek ve formě mikroemulze určený k potlačení pařezové výmladnosti, likvidaci nežádoucích náletových dřevin, buřeně a dvouděložných plevelů na loukách, pastvinách a v lesním hospodářství, zemědělské půdě nebo dočasně neobdělávané půdě, trávnících, ovocných sadech.[13] Garlon je jeden z mála herbicidů použitelných k účinnému hubení přesličky rolní.

Aplikace[editovat | editovat zdroj]

Přípravek je doporučeno neaplikovat pokud hrozí, že bude do 3 hodin po aplikaci pršet.[3] Odpařování účinné látky za vyšší teploty (nad 23°C) nejen ohrožuje okolní vegetaci, ale také snižuje účinnost přípravku.

Výhony dřevnatých rostlin nesmějí být vyšší než 1m.  Aplikace přípravku se provádí lokálně, optimálně na jaře, kdy jsou plevele dostatečně vyvinuté a v plném růstu. Podzimní aplikaci se účinně ničí ostružiny. Výsev nebo výsadba na ošetřenou plochu jsou možné po půl roce od ošetření.[13]

K potlačení pařezové výmladnosti se používá 30 % roztok který je nanášen pomocí štětce do 2 týdnů po řezu, na část zbavenou kůry. Ošetření k potlačení pařezové výmladnosti není doporučeno aplikovat na jaře, v době mízy. [13]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. zkrácené informace o složení na www.forestry-suppliers.com(en)
 2. a b c d e f PATOČKA, Jiří. Triclopyr: toxikologie a ekotoxikologie Jiří Patočka [online]. [cit. 2015-07-22]. Dostupné online. 
 3. a b c d e Garlon NEW [online]. [cit. 2015-07-22]. Dostupné online. 
 4. a b Garlon 4, forestry-suppliers
 5. a b c GANAPATHY, Carissa. ENVIRONMENTAL FATE OF TRICLOPYR [online]. Department of Pesticide Regulation Sacramento. Dostupné online. 
 6. a b TRICLOPYR [online]. Department of Agricultural Resources. Dostupné online. 
 7. informace www.dowagro.com (en)
 8. Triclopyr (General Fact Sheet) [online]. [cit. 2015-07-22]. Dostupné online. (anglicky) 
 9. Bezpečnostní list Dow AgroSciences s.r.o. [online]. Dostupné online. 
 10. Garlon 4
 11. Fluroxypyr
 12. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE PRO PŘÍPRAVEK Tomigan 250 EC
 13. a b c GARLON NEW 250ml [online]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]