European Geostationary Navigation Overlay Service

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Ilustrace družice typu Inmarsat-3 (obrázek NASA)

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) je aplikace systému SBAS (Satellite Based Augmentation System), který doplňuje a vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě.

Považuje se za předstupeň pro GNSS Galileo a proto je část družic v testovacím provozu, nemá žádnou garantovanou dostupnost.

Provozatelem systému je ESA za pomoci 34 pozemních monitorovacích stanic a několika geostacionárních družic komerčních subjektů[1][2][3][4]:

 • Inmarsat 3 F-2, AOR-E, (15,5° W), PRN 120, #ID 33 - určen pro vysílání
 • Artemis, IOR, (21,5° E), PRN 124, #ID 37 - určen pro testování
 • Inmarsat 3 F-5, IOR-W , (25,0° E), PRN 126, #ID 39 - určen pro vysílání
 • Inmarsat 3 F-1, IOR-E, (65,5° E), PRN 131, #ID 44 - nepoužívá se

Družice vysílají na stejné frekvenci jako GPS L1, tj. 1575,42 MHz tzv. navigační zprávy, rychlostí 500 bps za použití 1/2 konvolučního kódování a FEC (Forward Error Correcting).

Navigační zpráva 250 bitů EGNOS se skládá z[5]:

 • 8 bitů - preambule
 • 6 bitů - označení typu zprávy (0-63)
 • 212 bitů - datové části
 • 24 bitů - paritní části
Mapa pozemních monitorovacích stanic systému EGNOS

Pozemní stanice získávají korekční data charakteristická pro území Evropy a za pomoci družic jsou vysílána k uživatelům. Jeho hlavní přínosy jsou data pro přesnější určení polohy a včasné varování pro případ poruchy některé družice GPS. Jedná se zejména o korekci jevů[6]:

 • informace o integritě systému GPS
 • dlouhodobé odchylky družic od jejich předpokládaných drah
 • dlouhodobé a krátkodobé odchylky atomových hodin družic
 • parametry pro ionosférický model
 • almanach a navigační zpráva EGNOS družice

Jako indikaci příjmu korekcí se na displeji přijímače GPS může zobrazit zkratka DGPS, SBAS, EGNOS nebo WAAS s čísly nových družic podle #ID nad počet nebo místo standardní družice systému GPS.

Družice systému EGNOS jsou vzhledem k rovníkové poloze v našich zeměpisných šířkách nízko nad obzorem. Proto je využití vhodné uvažovat především v leteckém provozu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]