e-Government

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

e-Government se zabývá elektronizací výkonu veřejné správy. Jedná se o transformaci vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií.

Definice[editovat | editovat zdroj]

V širším pojetí lze pojem e-Government považovat za synonymum spojení „elektronizace veřejné správy“. Termín e-Government, někdy psaný taktéž jako eGovernment, je zkratkou anglického „electronic government“, tedy elektronické vlády. Pod tímto spojením se zjednodušeně skrývá „Veřejná správa prostřednictvím elektronických technologií.[1]

Definicí významu pojmu e-Government existuje celá řada, například: „eGovernment je využívání informačních technologií veřejnými institucemi pro zajištění výměny informací s občany, soukromými organizacemi a jinými veřejnými institucemi za účelem zvyšování efektivity vnitřního fungování a poskytování rychlých, dostupných a kvalitních informačních služeb.“[2]

Samotné poslání eGovernmentu pak vystihuje následující: „Účelem e-Governmentu je zlepšení fungování veřejné správy a jejího vztahu k veřejnosti.“[3] a „Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke svým uživatelům (občanům).“[4]

V souladu s těmito definicemi je e-Government prostředkem, jak za využití moderních technologií maximálně zjednodušit život zákazníkům veřejné správy (občanům) a zároveň uspořit státu finanční prostředky spojené s vedením různých agend. V souvislosti s e-Governmentem můžeme narazit ještě na pohled samotné veřejné správy, zde zastoupený definicí e-Governmentu od Ministerstva vnitra ČR ze slovníku pojmů při portálu Datových schránek: „Název postupu modernizace veřejné správy s využitím nových možností informačních a komunikačních technologií. Technika veřejné správy s využitím nástrojů ICT. Používají se pojmy jako elektronizace nebo informatizace veřejné správy.“[5]

Jak je uvedeno výše, „e“ v e-Governmentu znamená elektronický. Toto zkrácení se používá v souvislosti s elektronizací mnoha dalších oblastí. Příkladem budiž eHealth (elektronizace zdravotnictví), eVolby (volby elektronickou cestou) nebo eCommerce (podpora podnikání skrze nástroje internetu). Někdy se místo „e“ objevují také zkratky „i“ a „m“. Ty skrývají internetové a mobilní služby, které mohou být chápány coby podmnožina služeb elektronických.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Lidinský, Vít, a další. 2008. eGovernment bezpečně. Praha : Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1
  • Novotný, Ota a Voříšek, Jiří. 2011. Digitální cesta k prosperitě. Praha : Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-047-8
  • OECD e-government studies. 2005. E-government for better government. Paříž : OECD Publishing, 2005. ISBN 92-64-01833-6
  • Pokorný, Pavel. 2008. Informační systémy veřejné správy : průvodce ke kurzu v Moodle. Jindřichův Hradec : Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1353-9
  • Štědroň, Bohumír. 2007. Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce. Praha : Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3

Použité zdroje[editovat | editovat zdroj]

  1. Digital Austria. What is eGovernment? [online]. 2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné online. ((anglicky)) 
  2. LIDINSKÝ, Vít. eGovernment bezpečně. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2462-1. ((česky)) 
  3. OECD e-government studies. E-government for better government. Paříž: OECD Publishing, 2005. Dostupné online. ISBN 92-64-01833-6. ((anglicky)) 
  4. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Úvod do eGovernmentu v České republice : právní a technický průvodce. Praha: Úřad vlády ČR, 2007. ISBN 978-80-87041-25-3. ((česky)) 
  5. Ministerstvo vnitra. Slovník pojmů [online]. Česká pošta, 2011 [cit. 2015-08-01]. Dostupné online. ((česky))