Diskuse:Vratislav Preclík

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Poslední komentář: před 2 dny od uživatele 2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 v tématu „Selfpromo? Reference, které na nic neodkazují

Selfpromo? Reference, které na nic neodkazují[editovat zdroj]

Některé části článku působí jako selfpromo. Řada referencí na nic neodkazuje, namátkou ref. 42, 43, 44 (stav před rozčleněním do jednotlivých kapitol 4. ledna 2022, ke dni 27. února 2023 jsou to odkazy-poznámky- č. 44, 45 a 46, ke dni 16. března 2023 posun na č. 46, 47, 48; 15.3.2023 vypuštěn jeden odkaz a k odkazu 48 přidán odkaz 1b) :

  • Katedra Nauky o obrábění = Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Katedra tváření, slévání a svařování = Ústav strojírenské technologie, Ústav ekonomiky a řízení podniku, Ústav přístrojové a řídící techniky (Katedra automatizace), Fakulta strojní ČVUT v Praze. viz knižní "Studijní programy" (FS=FSI) Praha 1968/1969 až 2018/2019 (brož. vyd.); (k 18.3.2023 ref. 46)
  • Katedra obrábění a montáže, Katedra výrobních strojů a automatizace, Katedra sklářských strojů a robotiky, Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Státní závěrečné zkoušky, 28. srpna 2019, Studijní program B2301 Strojní inženýrství, komise G, učebna G203; (k 18.3.2023 ref. 47)
  • Výuka matematiky, fyziky, technického kreslení-deskriptivní geometrie, dějepisu a historie techniky i architektury; (k 18.3.2023 ref. 48)

Asi by to bylo potřeba řádně pročistit. 2001:718:1C01:260:2DD0:816:30E9:8D84 4. 1. 2022, 12:07 (CET)Odpovědět[odpovědět]

jsou to spíše poznámky (46-48); krásný advent. W. --2A00:1028:96CC:766:11C8:DC53:4500:DAB9 3. 12. 2022, 09:32 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Taktéž v Liberci na TU se vydávaly programy obhajob a státních závěrečných zkoušek v listinné formě, včetně seznamu předsedů a členů státních zkušebních komisí (v Praze se v průběhu času 1969 až 2019 měnily názvy kateder a potom se katedry, za První republiky "stolice", rušily a nahrazovaly "Ústavy" a "Odbory", ústav má několik odborů, 2 i více. některé odbory mohou být samostatné; v Liberci na TU systém "Kateder" zůstal, přestože vznikaly i katedry nové). Stejně tak toho 28. 8. 2019 na Katedře sklářských strojů a robotiky Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci i ke dni obhajob vyšla tištěná brožurka. Tož krásnou druhou adventní neděli. W. --2A00:1028:96CC:766:E543:7003:A08:1775 4. 12. 2022, 13:44 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Rozčleněné do kapitol to již vypadá lépe. Krásné Vánoce, Václav --2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 18. 12. 2022, 10:21 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Naopak, dvacetiletá zvonická "kariéra" za pana Františka kardinála Tomáška v pražské katedrále by určitě byla i dnes zajímavá. Srdečně Josef Jan --2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 25. 2. 2023, 10:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Promiňte prosím, neuvědomili jsme si dobře, jaké je datum, Josefa Toufara, Jana Zajíce a nechtěli jsme způsobit stránce další problémy (navíc náš počítač nemá na tuto stránku přístup). Moc se omlouváme a prosíme ty, kteří přístup mají o šetrné zkvalitnění této stránky. A pan kardinál Tomášek už se bohužel propagovat nemůže. Moc Vám děkujeme a ještě jednou se v tento dne 25. února moc a moc omlouváme, Václav, Josef, Jan, Prokop, Ludmila a další.(2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 25. 2. 2023, 12:04 (CET)).Odpovědět[odpovědět]
Dobrý den, nevím, jestli jste autoři, neboť editace článku pocházejí od anonymních IP adres. Článek není v pořádku. Je přehnaně podrobný (stačí podstatná fakta, porovnejte s články o mnohem významnějších osobách), přehnaně přezdrojovaný (každý fakt je vhodné ověřit citací důvěryhodného zdroje, ale nikoli 7 zdrojů), není psaný encyklopedickým stylem (spousta oslavné vaty). Je to zápis, patřící někam do rodové kroniky, ne (v tomto stavu) na Wikipedii. Navíc je tvořen velmi nevhodně stovkami drobných editací z anonymních účtů, se kterými není možné komunikovat (víte, že při uložení každé drobné editace se znovu ukládá celá stránka?). Pokud chcete editovat normálním způsobem, je snadné založit si účet. Také si přečíst něco o editování, encyklopedickém stylu atd. v Nápovědě. Hezký den, --KPX8 (diskuse) 25. 2. 2023, 13:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
My za anonymní uživatele nemůžeme, na této stránce nevíme třeba, kdo tam smazal v Externích odkazech obálky knih (někdy o Vánocích), ani nevíme, kdo tam tento (pěkný) odkaz dával, necháváme každému jeho demokracii a nic nikomu nikdy nemažeme, jsme proti totalitě, neboť jsme ji zažili. I kardinál František Tomášek, na Velehradě měl homilii v roce 1985 a hned na to utichly zvony Zikmund, Václav, Jan Křtitel (svatovítská Marie) i ten malý Josífek, pro údajnou rekonstrukci katedrály a dobrovolní zvoníci si to odnesli v práci a nová šikana nastala opět po odchodu Václava Havla, paradoxně téměř po třiceti letech (naplnila se tak slova písně Karla Kryla, "ti co nás tenkrát týrali nás vyhazují z práce" a Václav se na Karla pro ni trochu zlobil). Nejsme zdaleka tak významní jako byl Karel Kryl a odvážní jako náš bratr Jan Palach i když jsme již od roku 1967 jako on také v březnu a září chodili k hrobu Tomáše Garrigua Masaryka v Lánech a v době normalizace nás tam pak honili esenbáci i po poli.Tak se nedivte, že se nechceme přihlásit. Máme řadu starostí a dost dobrovolné práce. --2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 25. 2. 2023, 13:47 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Chápu, ale i po přihlášení zůstanete anonymní. Název účtu nemusí být jméno, může to být cokoli. Jde o to, že bez přihlášení účtem editujete pokaždé z jiné IP adresy, tak Vám není kam napsat, nemáte svou diskuzní stránku. A také není jasné, které editace jsou od vás a které od někoho jiného, což začne mít smysl v případě, že byste editovali častěji, nebo setrvale. Při občasné náhodné editaci je to jedno, samozřejmě. --KPX8 (diskuse) 25. 2. 2023, 14:17 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Díky --2A00:1028:96CC:766:55A:A121:946B:8596 25. 2. 2023, 15:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Ještě malá informace: Od našich přátel z Ukrajiny jsme obdrželi malou vázanou knížku, kde je hned na prvních deseti stránkách také životopis dotčeného pana spisovatele se zajímavými údaji (zájem o TGM již od mladých let jako člen Nuselského Sokola, vítěz matematické olympiády v roce 1960 a j.) z nichž plyne jeho demokratický přístup od mládí i to, že nikdy nebyl členem žádné strany. Na dalších stranách je také jeho poutavý příspěvek „Prezident Masaryk a Podkarpatská Rus“ v "Náš kalendář 2023, 176 str., M/T – +38 050 539-96-17. www.klubtgm.cz, str. 15-35, Vydavatel Klub TGM (Čech.Ukr), Užhorod, prosinec 2022".
Tož k dnešním narozeninám TGM (173) vše nejlepší. --2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 7. 3. 2023, 13:02 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Krásný byl také Jubilejní Sokolský nástěnný kalendář (2018), s "živými" obrazy, mapující vznik republiky. "Prosinec" byl natáčen v Jičíně za vichřice již 29. října 2017, kam se sjeli legionáři v uniformách a Sokolové v krojích, aby obklopili za pochodu historický automobil, simulující příjezd T. G. Masaryka na Václavské nám. 21. prosince 1918 (Jičín byl Sokoly zvolen neboť jeho dlouhá ulice od Valtické brány má dlažbu podobnou té, jež byla tehdy na Václavském nám.). Pan docent si na výzvu Sokolských vzdělavatelů dovolil zosobnit přijíždějícího prezidenta Masaryka. --2A00:1028:96CC:766:5A66:718F:D6E:C652 18. 3. 2023, 07:46 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Dvacetiletá dobrovolná účast na zvonění ve svatovítské katedrální věži vyhlíží, jakoby pan docent byl pravověrný katolík (snad po mamince Marii), avšak jeho článek v časopisu Husita k loňskému výročí bitvy u Zborova (1917-2022, 105 let) jen potvrzuje, že je křtěný "čechoslovák" (a snad mu přídomek Husitská, který tato "Masarykova" církev získala až v roce 1971, tedy v době normalizace nevadí). --2A00:1028:96CC:766:4EE:E05B:C8FD:8A51 15. 3. 2023, 19:54 (CET)Odpovědět[odpovědět]
K časopisu Pražské diecéze CČSH (číslo 4/2022, roč.XX, srpen 2022, vydává Pražská diecéze Církve československé husitské, ve spl. s Husitským centrem,o.p.s. ISSN 1214-4630, POVĚŘ.REDAKTOR a jaz. korekt. pí Renata Velíšková, na str.2 uveden doc. Vr. Preclík mezi spolupr. a dopis., obs.strana 2, s. 33... Bitva u Zborova, na str. 33, Výročí-BITVA U ZBOROVA, ZNAK "KALICH" a sign. článek "Bitva u Zborova" autorem) --2A00:1028:96CC:766:F913:433:A562:3B09 16. 3. 2023, 09:04 (CET)Odpovědět[odpovědět]
Pozn.: Jedná se o časopis HUSITA form. A5(~~~~). --2A00:1028:96CC:766:F913:433:A562:3B09 16. 3. 2023, 10:43 (CET)Odpovědět[odpovědět]