Buddhismus v Číně

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Chrám ve městě Ču-chaj

Buddhismus v Číně je směsicí mnoha různých původně buddhistických i nebuddhistických tradic, které se v Číně rozvíjel již z dob Antiky. Tyto školy v sobě sjednocují ideály konfucianismu, taoismu i dalších, původně filozofických nauk. V průběhu 8. století se zde stalo jedno z hlavních center buddhismu.

Buddhismus v Číně[editovat | editovat zdroj]

Buddhismus se pravděpodobně dostal do Číny okolo 1. století. Některé zprávy však hovoří již o době Ašókově i jiných možných dobách.

První překlad mahájánového textu byl pořízen mezi lety 178189 díky kušánskému překladateli Lókakšémovi. V dalších letech se dále rozvíjela překladatelská činnost a brzy bylo do čínštiny přeloženo velmi mnoho mahájánových textů. Začaly se stavět buddhistické kláštery a chrámy. Na přelomu 4. a 5. století se čínský mnich Fa-sien vydal do Indie, aby odtud přinesl posvátná písma.

Po krátkém období pronásledování v 6. století nastává za dynastie Tchang rozkvět buddhismu. Buddhismus byl podporován státem i mnohými laiky a mnohé kláštery si tak brzy získal obrovský vliv nejen na politickou situaci v zemi. Tak počalo rokem 845 pronásledování buddhismu, boření buddhistických klášterů apod. Za dynastie Sung (10.–13. století) buddhismus do jisté míry „splynul“ s konfucianismem a taoismem a buddhistické kláštery se staly centrem vzdělanosti

Tak jako všude jinde, i v Číně se buddhismus nevyhnul štěpení na různé školy. Asi nejvýznamnější je dodnes škola Čisté země a čchan.

Pro Čínu je typické, že v podstatě „cizí“ náboženství (buddhismus) přijala velmi rychle a přetvořila jej do specifické podoby.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]