Tato stránka je zamčena pro neregistrované a nové uživatele

Šablona:Citace periodika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Šablona:Citace časopisu)
Skočit na: Navigace, Hledání

Šablona pro generování citací článků v periodických publikacích dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Použití

Všechna pole musí být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:

Plná verze Obvyklé užití
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | příjmení2 = 
 | jméno2 = 
 | autor2 = 
 | odkaz na autora2 = 
 | příjmení3 = 
 | jméno3 = 
 | autor3 = 
 | odkaz na autora3 = 
 | příjmení4 = 
 | jméno4 = 
 | autor4 = 
 | odkaz na autora4 = 
 | příjmení5 = 
 | jméno5 = 
 | autor5 = 
 | odkaz na autora5 = 
 | příjmení6 = 
 | jméno6 = 
 | autor6 = 
 | odkaz na autora6 = 
 | příjmení7 = 
 | jméno7 = 
 | autor7 = 
 | odkaz na autora7 = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | překladatelé = 
 | ilustrátoři = 
 | fotografové = 
 | další = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | datum = 
 | rok = 
 | měsíc = 
 | den = 
 | ročník = 
 | typ ročníku = 
 | číslo = 
 | typ čísla = 
 | strany = 
 | poznámka = 
 | url = 
 | datum přístupu = 
 | rok přístupu = 
 | měsíc přístupu = 
 | den přístupu = 
 | formát = 
 | issn = 
 | isbn = 
 | doi = 
 | pmid = 
 | id = 
 | jazyk = 
}}
{{Citace periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = 
 | periodikum = 
 | odkaz na periodikum = 
 | rok = 
 | měsíc = 
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = 
 | issn = 
 | jazyk = 
}}

Parametry

Primární odpovědnost

Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.

Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.

 • příjmení – příjmení 1. autora
 • jméno – jméno 1. autora
 • autor – tento parametr je nedoporučený, nicméně použití parametrů jméno a příjmení může být problematické v případech autorů, u nichž je zvykem příjmení psát vždy jako první (jak je tomu například v čínštině). V takovém případě by čárka mezi jménem a příjmením působila nepatřičně. Někdy je také problém určit přesný rozsah příjmení. V tom případě je lepší parametry jméno a příjmení nepoužít a vyplnit raději pole autor pomocí notace „Hu Ke Jie“ podle toho, jak je třeba.
 • odkaz na autora – existuje-li na Wikipedii článek s životopisem, uvede se zde jeho jméno

Parametry pro druhého autora se vyplňují, pokud je uveden více než jeden autor. Jsou-li uvedeni nejvýše tři autoři, je nutno uvést všechna jména. Jsou-li uvedeni více než tři autoři, je doporučeno uvést všechna jména. Alternativou je uvést jmenovitě jen jednoho, dva nebo tři autory a vyplnit parametr spoluautoři (viz dále). Význam parametrů pro další autory je analogický parametrům pro 1. autora.

 • příjmení2
 • jméno2
 • autor2
 • odkaz na autora2

Respektive (N=3 až 7):

 • příjmeníN
 • jménoN
 • autorN
 • odkaz na autoraN

Šablona v současné době podporuje samostatné uvedení až 7 autorů.

Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více autorů než je nutné/možné uvést.

 • spoluautoři – do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)

Celá sekce primární odpovědnost se vynechává jen tehdy, pokud nejsou známí autoři.

Název článku

 • titul – název článku. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
  • Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí v úvodu nebo v obsahu. Musí být odděleny dvojtečkou.
  • U dokumentů mezinárodních organizací je možné se setkat s vícejazyčnými názvy. Zapisujeme v pořadí, jak jsou uvedeny, oddělujeme rovnítkem.

Sekundární odpovědnost

Do každého z těchto parametrů je možno zapsat maximálně tři osoby oddělené čárkami ve tvaru „Jméno Příjmení“

 • překladatelé
 • ilustrátoři
 • fotografové
 • další – v tomto parametru je třeba uvést nejprve věc, kterou daný člověk přispěl, pak teprve jeho jméno, například „Přílohy Jan Novák“

Periodikum

 • periodikum – název periodika (časopisu, novin)
 • odkaz na periodikum – název článku o periodiku ve Wikipedii

Vydání

 • datum – datum vydání ve tvaru rrrr-m-d
  • rok – rok vydání
  • měsíc – měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se.
  • den – den vydání (1–31) (bez tečky). Není-li znám, neuvádí se.

Část

 • ročník – ročník ve stylu číslování periodika
  • typ ročníku – typ ročníku, možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“.
 • číslo – číslo periodika v daném ročníku
  • typ čísla – typ čísla, možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení
 • strany – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami

Identifikace

 • issnISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
 • isbnISBN číslo jednoznačně identifikující monografii. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
 • doiDOI číslo jednoznačně identifikující dokument.
 • pmid
 • id – jiný identifikátor

Další

 • poznámky – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
 • jazyk – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“, lze vložit i zkratku jako „en“, „de“, „fr“ apod.

Online dostupnost

 • url – URL online verze článku
 • formát – je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF
 • datum přístupu – datum ve tvaru rrrr-m-d. Vyplňuje se jen, pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze
  • rok přístupu – rok přístupu k online verzi
  • měsíc přístupu – měsíc přístupu k online verzi (1-12)
  • den přístupu – den přístupu k online verzi (1-31)

Příklady

 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. Říjen 1879, roč. 26, s. 289. 

 • {{Citace periodika | příjmení = Smith | jméno = Joseph III | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | číslo = 19 | datum = 1879-10-01 | strany = 289 | url = http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 | datum přístupu = 2006-03-23 }}

  SMITH, Joseph III. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. 1879-10-01, roč. 26, čís. 19, s. 289. Dostupné online [cit. 2006-03-23]. 

 • {{Citace periodika | příjmení = Giles | jméno = Jim | titul = Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists | url = http://www.nature.com/nature/journal/v426/n6962/full/426007a.html | periodikum = Nature | datum= 2003-11-06 | strany = 7 | doi = 10.1038/426007a }}

  GILES, Jim. Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists. Nature. 2003-11-06, s. 7. Dostupné online. DOI:10.1038/426007a. 

 • {{Citace periodika | příjmení = Fowler | jméno = Martin | odkaz na autora = Martin Fowler | spoluautoři = et al. | titul = Last Testimony of Sister Emma | periodikum = The Saints' Herald | ročník = 26 | rok = 1879 | měsíc = říjen | strany = 289 }}

  FOWLER, Martin, et al. Last Testimony of Sister Emma. The Saints' Herald. Říjen 1879, roč. 26, s. 289. 

 • {{Citace periodika | jméno = W. Hugh | příjmení = Woodin | titul = The Continuum Hypothesis, Part I | periodikum = Notices of the AMS | ročník = 48 | číslo = 6 | rok = 2001 | strany = 567–576 | url = http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf | formát = PDF }}

  WOODIN, W. Hugh. The Continuum Hypothesis, Part I. Notices of the AMS. 2001, roč. 48, čís. 6, s. 567–576. Dostupné online [PDF]. 

 • {{Citace periodika | příjmení = Doležal | jméno = Jiří X. | rok = 2006 | měsíc = duben | den = 20 | titul = Problém: Praha potřebuje slum | periodikum = Reflex | ročník = XVII. | číslo = 16 | strany = 46-52 | issn = 0862-6634 }}

  DOLEŽAL, Jiří X. Problém: Praha potřebuje slum. Reflex. 20. duben 2006, roč. XVII., čís. 16, s. 46-52. ISSN 0862-6634. 

Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení

 1. V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, otazníkem apod., např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „A.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
 2. Norma neudává značení jazyka, ten je však vyjádřen zachováním cizích slov (čís., Num.). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.

Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do Kategorie:Údržba:Chybná volání citačních šablon nebo do Kategorie:Údržba:Chybný kód jazyka.

Data šablony

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí VisualEditoru.

Citace periodika

Šablona umožňuje generování citací periodik dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Parametry šablony

Tato šablona má vlastní formátování.

Parametr Popis Typ Stav
Příjmení příjmení

Příjmení autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Jméno jméno

Křestní jméno autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Autor autor

Parametr pro užití atypického jména autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora odkaz na autora

Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Příjmení 2 příjmení2

Příjmení druhého autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jméno 2 jméno2

Křestní jméno druhého autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Autor 2 autor2

Parametr pro užití atypického jména druhého autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora odkaz na autora2

Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Příjmení 3 příjmení3

Příjmení třetího autora

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jméno 3 jméno3

Křestní jméno třetího autora

Výchozí hodnota
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Autor 3 autor3

Parametr pro užití atypického jména třetího autora.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Odkaz na autora 3 odkaz na autora3

Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Spoluautoři spoluautoři

Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Název titul

Název článku (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Překladatelé překladatelé

Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Fotografové fotografové

Jména fotografů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Ilustrátoři ilustrátoři

Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Další další

Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Periodikum periodikum

Název periodika (časopisu, novin).

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka povinný
Odkaz na periodikum odkaz na periodikum

Název článku o periodiku ve Wikipedii.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Stránka nepovinný
Datum datum

Datum vydání ve tvaru RRRR-MM-DD.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Rok rok

Rok vydání.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Měsíc měsíc

Měsíc vydání (slovem, např. „duben“). Není-li znám, neuvádí se.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Den den

Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Ročník ročník

Ročník ve stylu číslování periodika.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Typ ročníku typ ročníku

Možné hodnoty jsou „ročník“ nebo „roč.“ či „svazek“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Číslo číslo

Číslo periodika v daném ročníku.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo doporučený
Typ čísla typ čísla

Možné hodnoty jsou „číslo“ nebo „čís.“ případně jiné označení.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Strany strany

Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
ISSN issn

ISSN číslo jednoznačně identifikující periodikum. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
PMID pmid

PubMed identifikační číslo.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
DOI doi

Číslo jednoznačně identifikující dokument.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
ID id

Jiné identifikační číslo včetně jeho označení.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Poznámka poznámka

Nějaká další podstatná informace k dokumentu.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Jazyk jazyk

Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
URL url

URL online verze článku.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka doporučený
Formát formát

Je-li online dostupný v jiném formátu než HTML, např. PDF.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Datum přístupu datum přístupu

Formát RRRR-MM-DD. Jen pokud bylo čerpáno z online verze a nikoliv tištěné verze.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Řádka nepovinný
Rok přístupu rok přístupu

Rok přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Měsíc přístupu měsíc přístupu

Měsíc přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný
Den přístupu Den přístupu

Den přístupu k online verzi.

Výchozí hodnota
prázdné
Příklad
prázdné
Automatická hodnota
prázdné
Číslo nepovinný

Související šablony

Externí odkazy