Přeskočit na obsah

Čtvercově rovinná molekulová geometrie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Čtvercově rovinná molekulová geometrie je druh molekulové geometrie (prostorového uspořádání molekul), kdy se atomy v rámci molekul nacházejí ve vrcholech čtverce

Příklady

[editovat | editovat zdroj]

Čtvercově rovinnou geometrii má mnoho molekul, například řada komplexů přechodných kovů; tuto strukturu má také, v souladu s teorií VSEPR, fluorid xenoničitý (XeF4) Vyskytuje se u komplexů s d8 konfigurací, například sloučenin Rh+, Ir+, Pd2+, Pt2+ a Au3+. Jako příklady lze uvést protinádorová léčiva cisplatinu, [PtCl2(NH3)2], a karboplatinu. Čtvercově rovinné jsou základní formy některých homogenních katalyzátorů, například Wilkinsonova a Crabtreeova katalyzátoru. Patří sem též Vaskův komplex a Zeiseho sůl. Čtvercovou geometrii lze stabilizovat určitými ligandy, jako jsou porfyriny.

Rozštěpení d-orbitalů

[editovat | editovat zdroj]
Diagram rozštěpení d-orbitalů u čtvercově rovinného komplexu, se znázorněním σ-donoru (vlevo) a σ+π-donoru (vpravo)

Diagram štěpení d-orbitalů u čtvercově rovinných (D4h) komplexů přechodných kovů lze odvodit z obdobného diagramu pro oktaedrické komplexy, v nichž jsou orbitaly dz2 a dx2y2 degenerované a mají vyšší energie než seskupení degenerovaných orbitalů dxy, dxz a dyz. Při odejmutí dvou axiálních ligandů a vytvoření čtvercově rovinné geometrie se energie orbitalu dz2 orbital sníží v důsledku odstranění vzájemného odpuzování elektronů na ligandech na ose z; u čistě σ-donorových ligandů má ale orbital dz2stále vyšší energii než dxy, dxz a dyz. Elektronová hustota je u něj rozprostřena na osách x a y, takže tento orbital interaguje se zaplněnými orbitaly. Orbitaly dxy, dxz a dyz se obvykle popisují jako degenerované, ale štěpí se do dvou různých energetických úrovní. Jejich uspořádání zavisí na vlastnostech každého komplexu. Štěpení orbitalů d narušují, na rozdíl od oktaedrických komplexů, π-donorové ligandy. Silné π-donory mohou způsobit, že energie orbitalů dxz a dyz jsou vyšší než u dz2, zatímco u oktaedrických π-donory ovlivňují pouze míru štěpení a vzájemné uspořádání orbitalů se zachovává.[1]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Square planar molecular geometry na anglické Wikipedii.

  1. Jonas Börgel; Michael G. Campbell; Tobias Ritter. Transition Metal d-Orbital Splitting Diagrams: An Updated Educational Resource for Square Planar Transition Metal Complexes. Journal of Chemical Education. 2016-01-12, s. 118–121. ISSN 0021-9584. DOI 10.1021/acs.jchemed.5b00542. Bibcode 2016JChEd..93..118B. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]