Pobřežní moře

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pásma mořských vod

Jako pobřežní či výsostné moře, případně vody (anglicky territorial sea), se v mořském právu označuje pásmo mořských vod, které přiléhá k pevninskému území a vnitřním vodám státu, v případě souostrovního státu k souostrovním vodám státu. Vnější hranice pobřežního moře je státní hranicí státu, který však je povinen zajistit lodím všech států právo pokojného proplutí.

Šíři pobřežního moře mohou státy stanovit jednostranně, musí však respektovat maximální vnější hranici 12 námořních mil měřených od obvyklé základní linie, jíž je linie největšího odlivu zakreslené na úředně uznaných námořních mapách. V případě států s velmi členitým pobřežím nebo s pásem ostrovů v bezprostřední blízkosti pevninského území se šíře pobřežního moře odvíjí od přímé základní linie, jíž je přímá čára spojující nejzazší linie odlivu. Metody určování základní linie mohou být kombinovány.