Impérium

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Tento článek pojednává o římském právním pojmu. O impériu ve smyslu "rozsáhlý státní útvar" pojednává článek Říše.

Impérium (lat. imperium) značí nejvyšší moc výkonnou ve státě, která v Římě za doby královské příslušela králi, za doby republikánské nejvyšším úředníkům (konsulům, diktátorovi a praetorům). Souznačným výrazem pojmu impérium je potestas; ale časem vyvinul se mezi terminy těmi rozdíl ten, že impérium značilo nejvyšší moc vojenskou a soudcovskou, potestas pak (v užším slova významu) úřední moc, která přísluší každému úředníku v oboru jeho úřední činnosti s vyloučením impéria.

Impérium bylo udíleno zvláštním zákonem v comitiích curiatních (lex curiata de Imperio). Zevnějším odznakem impéria jsou liktoři se svazky prutů. Dále třeba připomenout, že i v samém pojmu impérium vyvinul se rozdíl mezi:

  1. Imperium domi, t. j. moc exekutivní omezená na město a nejbližší okolí až k prvnímu milníku, a
  2. Imperium militiae, t. j. moc exekutivní, která měla platnost mimo obvod městský a která s počátku nebyla omezena ani intercessí ani právem provokačním.

Zevnějším odznakem tohoto impéria byly sekery zatčené do svazků prutů (fasces cum securibus). Impérium trvá jen potud, pokud nevyprší zákonitá doba úřadování. V dobách republiky však mohlo impérium býti prodlouženo (prorogatio imperii), aby konsulové a praetoři po uplynutí roku úředního mohli převzíti spravu provincií jako proconsules a propraetores. Též osobám neúředním bylo udíleno impérium v případech mimořádných, na př. členům kommisse pro vykázání obecného polstva.

Úředník cum imperio má mimo práva příslušící úředníku majícímu pouze potestas ještě tato:

  1. právo konati auspicia maxima;
  2. právo odváděti vojsko, jemu veleti a jmenovati důstojníky. Toto poslední právo časem značně bylo omezeno;
  3. jurisdikci, původně v celém rozsahu;
  4. moc disciplinární (coërcitio);
  5. právo jednati se senátem (ius cum patribus agendi) a národem (ius cum populo agendi) v comitiích centuriatních, curiatních a tributních, takže z jednání toho vyplyne pravoplatné usnesení.

Právníci doby císařské liší:

  1. Imperium merum (čisté), které zahrnuje v sobě ius gladii, t. j. právo nad životem a smrtí (moc trestní), a
  2. Imperium mixtum, které obsahuje i soudnictví civilní.

Reference[editovat | editovat zdroj]

Tento článek obsahuje text (volné dílo) z hesla „Imperium“ Ottova slovníku naučného , jehož autorem je Josef Pražák.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]