Wikipedista:McHegoat/Pískoviště

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Petra Nováková[editovat | editovat zdroj]

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.
Petra Nováková.png
Narození 1979
Alma mater Masarykova univerzita Brno
Povolání česká advokátka
Ocenění

Právník roku (2018)

Daňová hvězda
Web www.novakovapartners.cz

Petra Nováková (*1979) je českou advokátkou, členkou Legislativní rady vlády ČR [1], členkou pracovní podskupiny zabývající se korekcemi daňového řádu Expertní skupiny ke změně procesní úpravy daňových zákonů při Ministerstvu financí ČR, členkou redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců ČR [2], členkou disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem [3] a zakladatelkou Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o. [4]

Za rok 2018 získala ocenění Právník roku v kategorii finanční právo[5], udílené v rámci celojustiční soutěže České advokátní komory a mediální a vzdělávací skupiny EPRAVO.CZ. Odborný měsíčník Právní rádce ji v roce 2017 zahrnul do prestižního přehledu významných právniček českého advokátního světa [6], v letech 2010, 2012 a 2016 se pak stala Daňovou hvězdou roku vyhlašovanou Komorou daňových poradců ČR. [7] [8] [9]

Studium[editovat | editovat zdroj]

V roce 2002 ukončila studium práv na Masarykově univerzitě v Brně. O dva roky později na téže vysoké škole získala titul JUDr. (obor finanční právo) a o tři roky později také titul Ph.D. (obor finanční právo). V r. 2013 absolvovala magisterský studijní program oboru sociální práce, sociální politika, personální management a organizační rozvoj Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Právní praxe[editovat | editovat zdroj]

Po studiu působila na Nejvyšším správním soudě ČR, jako asistentka předsedy senátu JUDr. Radana Malíka. Po pěti letech přešla do poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, s níž spolupracovala do roku 2014.

Po deseti letech právní praxe založila vlastní advokátní kancelář [+ Partners], která se specializuje především na daňové řízení a správní právo, zastupování před správními orgány a správními soudy a na poradenství v trestních řízeních daňových.

Vzdělávací činnost[editovat | editovat zdroj]

V letech 2005 až 2012 působila jako externí vyučující na katedře obchodního práva a na katedře finančního práva a národního hospodářství PF MU Brno, kde vedla semináře v oborech obchodní právo, finanční právo, finanční právo v soudní praxi. Mezi roky 2007 a 2014 přednášela na katedrách práva a veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU Brno. V letech 2011 a 2013 vyučovala i na katedře soukromého práva Vysoké školy CEVRO institut, o. p. s.

Lektoruje pro Komoru daňových poradců (správní soudnictví, daňové spory v soudní praxi, daňový řád), pro VOX s.r.o. (daňová judikatura, daňový řád), pro Centrum celoživotního vzdělávání právnické fakulty Masarykovy univerzity (správní soudnictví, daňový řád), pro ostatní (justiční akademie apod.)

Publikace[editovat | editovat zdroj]

 • LICHNOVSKÝ, Ondřej; ONDRÝSEK, Roman; NOVÁKOVÁ, Petra; ROZEHNAL, Tomáš; KOSTOLANSKÁ, Eva. Daňový řád. Komentář, 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 944 s. ISBN: 978-80-7400-604-3.
 • ŠIMKA, Karel; NOVÁKOVÁ, Petra. Ústavní právo a daně [online]. In: Bulletin Komory daňových poradců ČR, 2/2015. Dostupné online.
 • RYTÍŘOVÁ, Lucie; NOVÁKOVÁ, Petra. Mezinárodní pronájem pracovní síly (nejenom) ve světle rozsudku Soudního dvora EU. In: Bulletin Komory daňových poradců, 3/201. Dostupné online.
 • NOVÁKOVÁ, Petra. Několik postřehů k časovému nesouladu mezi podáním daňového přiznání, stanovením daně a vrácením přeplatku. In: Bulletin Komory daňových poradců, 2/2014. Dostupné online.
 • LACHMANN, Martin; NOVÁKOVÁ, Petra. Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Moderní obec, 2012. Dostupné online.
 • LICHNOVSKÝ, Ondřej; ONDRÝSEK, Roman; NOVÁKOVÁ, Petra. Daňový řád. Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2011, 560 s. ISBN: 978-80-7400-390-5.

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Členové Legislativní rady vlády ČR [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 2. Zpráva o činnosti KDP ČR 2017 [online]. [cit. 2019-2-8] Dostupné online.
 3. Členové disciplinárního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 4. Webové stránky Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o. [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 5. Právník roku [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 6. Právní rádce [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 7. Daňař roku, výsledky soutěže 2010 [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 8. Daňař roku, výsledky soutěže 2012 [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.
 9. Daňař roku, výsledky soutěže 2016 [online]. [cit. 2019-2-8]. Dostupné online.