Komora daňových poradců České republiky

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Komora daňových poradců České republiky
Vznik1992
Právní formastavovská organizace – profesní komora
SídloKozí 26/4, Brno, 602 00, Česko
Oficiální webwww.kdpcr.cz
Datová schránkang6adi3
IČO44995059 (VR)
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Komora daňových poradců České republiky (dále jen Komora) je profesní organizace, jejímž úkolem je garantovat vysokou úroveň daňového poradenství v České republice. Dohlíží na řádný výkon daňového poradenství, usměrňuje činnost daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace, nabízí svým členům řadu různých služeb, chrání a prosazuje jejich zájmy a podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro práci poradců.

Legislativní vymezení[editovat | editovat zdroj]

Komora je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, který nabyl účinnosti 1. prosince 1992.[1] Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory.

Zákon o daňovém poradenství garantuje očekávané profesní standardy profese, upravuje postavení Komory daňových poradců, práva a povinnosti daňových poradců a definuje i samotné daňové poradenství jako poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Podle tohoto zákona se mohou daňovými poradci stát pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR. Daňoví poradci jsou ze zákona povinně členy Komory.

Důležitým rysem Komory, který zajišťuje její nezávislost a současně je předpokladem její vysoké odborné úrovně, je její samosprávnost.[zdroj⁠?]

Orgány komory[editovat | editovat zdroj]

Komora má tyto orgány:

  • Valná hromada
  • Prezidium
  • Dozorčí komise
  • Disciplinární komise
  • Zkušební komise

Výkon daňového poradenství[editovat | editovat zdroj]

Základní úprava výkonu daňového poradenství je zakotvena v zákoně a následně ve stanovách Komory. Daňovým poradcem podle zákona o daňovém poradenství je fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců. Daňový poradce je oprávněn a povinen chránit práva a oprávněné zájmy svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné. Daňové poradenství je založeno na nezávislosti, vysoké profesní kvalifikaci a součástí záruk pro klienty je široká profesní mlčenlivost a plná odpovědnost za případnou škodu.

Významnou legislativní změnu v oblasti daňového poradenství přinesla s účinností od 1. července 2008 novela zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR.[zdroj?] Ta upravila postavení právnických osob oprávněných vykonávat daňové poradenství. Novela reagovala na změnu zákona o správě daní a poplatků z roku 2007, která pod legislativní zkratku „daňový poradce“ zahrnula také právnické osoby oprávněné poskytovat daňové poradenství, čímž umožnila těmto právnickým osobám zastupovat klienty v daňovém řízení ve stejném rozsahu, jako je mohou zastupovat daňoví poradci. Tyto právnické osoby nejsou členy Komory, Komora je eviduje ve zvláštním seznamu a musí se při poskytování daňového poradenství rovněž řídit zákonem č. 523/1992 Sb.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. 523/1992 Sb. Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2023-03-10]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]