Wikipedista:Blahma/Wikikonference 2014

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Čas začátku Blok 1 – Úvodní blok Trvání (minut) Logistika
9:00 Prezence, otevření sálu
Po příchodu si účastníci v šatně budou moci odložit své věci, získat poukázku na oběd a visačku se jmenovkou, na jejímž základě budou vpuštěni do sálu. Registrují se na webu, výjimečně též na místě. (Program pro veřejnost v malém planetáriu s možností pohovořit si s editorem Wikipedie bude volně přístupný po celou dobu trvání akce bez nutnosti registrace.)
50 Nápor v šatně, vyhrazená místa v 1. řadě, příprava prezentací, na projektu běží přestávková vizualizace
Programem konference budou provázet moderátoři Miroslav Langer (cca do 15:00) a Jaroslav Zastoupil (po něm).
9:50 Zahájení a úvodní slovo
Moderátor přivítá účastníky, krátce přestaví akci, upozorní na zákaz konzumace v digitáriu a zákaz kouření v budově. Informuje o tom, že program je rozdělen do bloků, mezi kterými jsou přestávky, přičemž obědová je delší. Každý účastník dostal leták s programem. Během akce je pořizován fotografický a audiovizuální záznam, který bude následně zveřejněn. (Možná se podařilo zprovoznit i přímý přenos.) Následují pozdravy zástupců pořádajících organizací:

10 za světla: moderátor (hlavový mikrofon) vyzdvihne zásluhy hostů, každý host krátce promluví (do ručního mikrofonu)
10:00 Miroslav Malovec (brněnský klub esperantistů): O vzniku české Wikipedie
Anotace: Brněnský esperantista Miroslav Malovec, civilním povoláním prodavač elektrosoučástek, divákům v rozhovoru s moderátorem Miroslavem Langrem povypráví, jak se v roce 2002 tak trochu náhodou stal zakladatelem české Wikipedie. Bylo to v dobách, kdy se připojení k internetu platilo po minutách a pravidla tvorby encyklopedie vznikala doslova za pochodu. Editorem Wikipedie je Miroslav Malovec dodnes, přispívá především o českých tématech do její verze v esperantu.
15 + 5 rozhovor moderátora s hostem; dvě židle (a stolek?), moderátor i host mají hlavový mikrofon; na konci diskuze
10:20 Michal Reiter (přednáší Jaroslav Zastoupil) – WMČR: Ohlédnutí za rokem 2014
Anotace: Ne nutně chronologický výběr událostí ze světa Wikipedie, Wikimedie a Creative Commons v roce 2014.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér), za nachlazeného bývalého předsedu Reitera přednáší s využitím jeho slidů Jaroslav Zastoupil; na konci diskuze
10:40 Jiří Dušek (Hvězdárna a planetárium Brno): Popularizace vědy
Anotace: Jak si myslíme, že by mělo fungovat, prezentovat se, směřovat… centrum propagující kritický způsob myšlení a vědu samotnou. Hvězdárna a planetárium Brno prošla v posledních rocích řadou změn. Byly tyto změny dobré? Nebo špatné? A jak by instituce medializující vědu vypadat rozhodně neměla?
15 + 5 prezentace od ředitele hvězdárny (hlavový mikrofon, prezentér), asi na projektor; na konci diskuze
11:00 přestávka
moderátor před přestávkou informuje, že od 11:00 do 13:00 poběží v přednáškovém sále (na druhé straně budovy hvězdárny – chodbou k malému planetáriu a za roh) odborný program pro zástupce institucí zajímajících se o spolupráci s Wikipedií – účast i předem nenahlášených zájemců je možná; na monitoru běží přestávková vizualizace
15
Blok 2 – Svobodné sdílení znalostí
11:15 Lucie Straková (Ústav práva a technologií Právnické fakulty MU a sdružení Creative Commons CZ): Creative Commons 4.0
Anotace: Příspěvek nejprve stručně představí veřejné licence jako takové a vysvětlí jejich fungování, přičemž dále se bude soustředit právě na licence Creative Commons. Podrobněji se bude zabývat novinkami v aktuální verzi 4.0, jakož i tím, co se od minulé verze naopak nezměnilo. Zároveň bude informovat o aktuálním dění týkajícím se Creative Commons v českém právním prostoru.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, asi bez prezentéru protože v Prezi); na konci diskuze
11:35 Martin Myšička (wikipedista/wikizdrojař): Wikizdroje / Ottův slovník naučný
Anotace: Referát představuje sesterský projekt Wikizdroje – digitální knihovnu volných děl. Stručně shrnuje vývoj Wikizdrojů, přibližuje jejich koncept, možnosti pro editory i uživatele a také jejich potenciál k obohacení Wikipedie samotné. Protože významnou část Wikizdrojů tvoří hesla Ottova slovníku naučného, bude zmíněno i toto dílo.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
11:55 Václav Zouzalík (wikipedista/wikizprávař): Wikizprávy
Anotace: Co jsou Wikizprávy, jak fungují a že tvorba zpráv nemusí být jednotvárná činnost – záleží jen na Vaší chuti a volném čase.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
12:15 Ondřej Novák a Jan Brandejs (WikiSofia): WikiSofia
Anotace: WikiSofia je portál pro tvorbu a sdílení studijních materiálů pro studenty humanitních a sociálních věd. Jde o sesterský projekt WikiSkript. Referát představuje WikiSofii jako jednu z možností tvorby efektivních online skript pro vysoké školy. Zde mají studenti možnost uplatnit své práce, články a eseje, které by – ač dobře zpracované – byly jinak použity pouze pro atestační účely.
15 + 5 prezentace na projektor od dvou přednášejících (nejprve jeden s hlavovým mikrofonem, pak druhý asi jen do ručního; prezentér); na konci diskuze
12:35 Irena Loskotová (Ústav archeologie a muzeologie FF MU, vedoucí autorského kolektivu Encyklopedie dějin města Brna): Encyklopedie dějin města Brna
Anotace: Internetová encyklopedie dějin Brna je kulturně-informační portál určený široké uživatelské veřejnosti. Příspěvek se zaměří na jeho vznik a vývoj, principy a formy editace, autorský kolektiv, zdrojové dokumenty a možnosti aplikace projektu v jiných městech. Představí též krátce navazující produkty vytvořené na základě encyklopedické databáze a zmíní roli projektu v edukačním procesu FF MU.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze; pak moderátor vyzve k obědu a vysvětlí to, co je popsáno níže
Oběd
12:55

Oběd

V polední přestávce bude na označených místech ve foyer nabízen oběd. Nárok na oběd mají pouze registrovaní účastníci, kteří o něj projevili zájem v přihlášce a dostali při prezenci stravenku. Časový harmonogram (podle barvy stravenky, v pořadí jako na semaforu): 12:55–13:20 červená, 13:20–13:45 žlutá, 13:45–14:10 zelená

Filmové představení

V době, kdy účastník zrovna neobědvá, může zde v digitáriu zhlédnout populárně-naučný pořad Astronom v každém z nás, který účastníkům jako dárek a ukázku ze svého programu nabízí Hvězdárna a planetárium Brno. Nenoste však prosím do digitária s sebou žádné jídlo ani pití.

Exploratorium

Další možností během obědové přestávky je individuálně si prohlédnout interaktivní výstavu Příběh Sluneční soustavy, která se nachází v podzemním exploratoriu. Vchod do exploratoria je z foyer po schodech dolů. Nenoste prosím do exploratoria žádné jídlo ani pití.
3×25 v digitáriu se třikrát za sebou pouští pořad Astronom v každém z nás; lidé obědvají ve foyer u židlí a stolečků a mohou navštívit exploratorium
Blok 3 – Aktivity na wiki
14:10 Tomáš Mozga (Spolek absolventů a přátel MU): Tým Wikipedie na Masarykově univerzitě
Anotace: Podaří se studentům a absolventům Masarykovy univerzity vytvořit ze své alma mater jednu z prvních světových wikiuniverzit? Jak lze propojit univerzitní akademický svět se světem Wikipedie?
15 + 5 prezentace od předsedy Spolku absolventů a přátel MU, na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
14:30 Vojtěch Dostál (WMČR): WikiMěsto Přibyslav
Anotace: Bez spolupráce s institucemi a úřady se čeští wikipedisté ochuzují o část obsahu (ale i zábavy). WikiMěsto proběhlo v Přibyslavi a účastnili se ho wikipedisté a wikipedistky, kteří rádi fotografují, píší články, nebo třeba digitalizují informace v muzeích. V krátké prezentaci se dozvíte, co se nám podařilo, co je potřeba udělat příště lépe a kdy ono „příště“ nastane.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
14:50 Vojtěch Veselý (WMČR): Senioři píší Wikipedii
Anotace: Od září probíhají v Praze kurzy psaní Wikipedie pro seniory. Jak se v rámci tohoto pilotního projektu daří seniory do dění ve Wikipedii zapojovat? A jaké jsou plány do budoucna?
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
15:10 skupinová fotografie
Před přestávkou setrvejte prosím ještě chvíli na svých místech – z pódia bude pořízena skupinová fotografie přítomných účastníků Wikikonference. Fotografie bude následně uvolněna pod svobodnou licencí a zveřejněna v příslušné kategorii na Wikimedia Commons.
5 vyžaduje větší osvětlení – z jeviště pořídí wikipedista Packa s pomocí stativu a širokoúhlého objektivu fotografii všech účastníků, kteří v principu zůstávají na místě (pokud nedá fotograf jiné pokyny)
15:15 přestávka; na monitoru běží přestávková vizualizace 15
Blok 4 – Vážně-nevážně
15:30 Marek Blahuš (WMČR): Stinné stránky Wikipedie
Anotace: Wikipedii denně konzultují miliony lidí a je proto přirozeně středem pozornosti vlád a korporací. Protože ale nemá žádného šéfredaktora, je obtížné ji cenzurovat nebo uplatit. Tato otevřenost bývá nicméně Wikipedii i na překážku, protože redaktoři se musí domluvit a pro přebíraný obsah platí přísnější kritéria než je na internetu běžné. Prezentace poskytne v rychlém sledu přehled vybraných úsměvných i vážných kauz týkajících se Wikipedie.
15 + 5 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); na konci diskuze
15:50 Marek Blahuš (WMČR): Zábavný wikikvíz o ceny
Anotace: Moderovaný wikikvíz, který se podobá vědomostním televizním soutěžím, umožní třem dobrovolníkům vyzkoušet si pod dohledem publika zábavnou formou své znalosti o Wikipedii a souvisejících tématech.
40 prezentace na projektor; kvíz vede Marek Blahuš; na jevišti sedí tři soutěžící, které vybere vedoucí dle jejich zájmu, ideálně ne wikipedisté; vedoucí má hlavový mikrofon, účastníci si předávají ruční mikrofon; prezentace/hra je obsluhována zezadu pomocníkem; na závěr předání cen (větší osvětlení)
16:30 přestávka; na projektoru běží přestávková vizualizace 15
Blok 5 – Wikimedia Česká republika
16:45 Jan Loužek (předseda WMČR): Prezentace spolku Wikimedia Česká republika
Anotace: Spolek Wikimedia Česká republika podporuje akce spojené s rozvojem vzdělávání a internetové encyklopedie Wikipedie. Budou zevrubně představeny různé aktivity, které se konají jak v České republice, tak i v zahraničí, a jejich výsledky v průběhu let. Proč je skvělé se zapojit do neziskovky, která bojuje za lepší vzdělání každého z nás.
15 prezentace na projektor (hlavový mikrofon, prezentér); bez diskuze
17:00 Jan Groh (WMČR, pořadatel soutěže Wiki miluje památky): Vyhlášení výsledků soutěže Wiki miluje památky
Anotace: Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen vybraným účastníkům českého kola letošního ročníku největší mezinárodní fotografické soutěže na světě Wiki miluje památky. Proběhne za účasti zástupců pořadatele (Wikimedia Česká republika) a partnerů (Národní památkový ústav, Slezské zemské muzeum, Nadační fond AVAST, FOIBOS, AARON, FotoŠkoda, PROPAMÁTKY)
20 prezentace soutěže a vítězných fotografií spolu s předáváním cen – podle okolností se může hodit více světla, ale záleží i na tom, kdy budou prezentovány jednotlivé fotografie, aby šly vidět
17:20 Zakončení 10 za světla: závěrečné slovo předsedy WMČR, moderátor poděkuje účastníkům, pořadatelům a hostitelům, pozve na příští ročník atd.