Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace/Nový strom

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poznámky[editovat | editovat zdroj]

 1. Návrh je zhruba hotov, pusťte se do něj. Pracoval jsem na něm teď chvíli mimo wikipedii, takže budu možná ještě místy upravovat názvy kategorií v rámci snah je sjednotit s názvy, které v cs: již existují. Samozřejmě další změny a vylepšení rovněž vyhrazeny.
 2. Názvy v závorkách jsou možnými alternativními názvy kategorií
 3. Tučně zvýrazněné kategorie jsou potenciální kategorie Hlavní strany. Chci tím zvýraznit, že zatímco Základní kategorie se člení pouze na tři podkategorie (Člověk, Příroda a Odkazy/Indexy/Seznamy), na Hlavní straně by kategorie Člověk jako taková nefigurovala; místo toho by tam byly její podkategorie.
 4. Návrh se snaží navrhnout strukturu kategorií až po třetí úroveň (počítáno první Základní kategorie, druhá Člověk, Příroda a Seznamy a třetí členění těchto kategorií). Členění na 4. event. dalších úrovních je už jen víceméně příkladné a snaží se hlavně někam začlenit ty kategorie, které jsou dnes ve stromu kategorií na třetí či vyšší úrovni. Pro jistotu (aby se jasně odlišilo, na čem se navrhuji dohodnout, a co jen pro ilustraci) tedy uvádím návrh dvakrát: nejprve "závaznou" část, tj. kategorie po tu třetí úroveň, podruhé i podrobnější členění, které je však jen příkladné.
 5. Ambice návrhu: na základě navrženého členění bych si asi troufal skoro jakékoli hesla (včetně Cheových "věcí ve městě" :-) ) zařadit do některé z kategorií té třetí úrovně. Pokud vymyslíte heslo, u kterého to nepůjde, je něco špatně.
 6. Návrh obecně vychází z toho, že by hesla o "věcech" neměla být pokud možno řazena jen do vědy, která se danou věcí zabývá, ale měla by být nalezitelná i bez znalosti názvu dotyčné vědy. Triviálním příkladem jsou Města, která nyní patří jen do Geografie, což je myslím špatný přístup.
 7. Členění kategorie Příroda chápejte jako řekněme hodně divokou fantazii. --Radouch 08:00, 16. 10. 2005 (UTC)

Základní návrh[editovat | editovat zdroj]

Tak se zdá, že proti části Lidstvo v podstatě žádné výhrady nejsou (návrhy níže v diskusi se týkají členění na nižší úrovni, pokud jsem něco nepřehlédl). Tudíž zítra či pozítří zkusím něco z tam uvedených námětů uvést do praxe, máte tedy poslední šanci proti tomu brblat. --Radouch 23:00, 1. 11. 2005 (UTC)

Základní návrh + další členění[editovat | editovat zdroj]

Diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jen zatím několik drobných připomínek "z voleje" (musím si to ještě pořádně prostudovat).

 1. Pod kategorií Příroda jsou v podstatě shrnuty podkategorie, které popisují objekty jako takové, ale objevují se tam ale naúplně způsoby jejich zkoumání, tj. Přírodní vědy, Chemie a Fyzika; to mi nepřipadá příliš systematické.
 2. Zařízení pro komunikaci bych spíše přesunul pod Techniku.
 3. Co se týče kategorie Věda, tak tu bych spíše vyjmul z kategorie Znalosti a technika, kterou bych rozdělil na Věda a Technika.
 4. Co se týče kategorie Vědy o Zemi jednoznačne jsem pro zařazení pod Přírodní vědy.
 5. Do škatulky Přírodní vědy příliš nepasuje Matematika (v nejširším slova smyslu); jedním z možných řšení je přejmenování kategorie Přírodní vědy na Přírodní a exaktní vědy. Jiná možnost je dát kategorii Matematika na stejnou úroveň jako Přírodní vědy a Humanitní a společenské vědy.

Jinak postrádám mého miláčka, Kosmonautiku. Někdy se sice řadí pod Dopravu, ale je to dost zužující pohled. Možná by si v rámci techniky zasloužila samostatnou kategorii stejné úrovně, jako je ta Doprava. --A.Vítek 08:47, 16. 10. 2005 (UTC)

Především díky za první připomínky. Pár reakcí, na ostatkem zatím dumám či čekám na další reakce:
 • ad 2) Kategorie Zařízení pro komunikaci (či nějak podobně; koukám, že máme třeba kategorii Telekomunikace) by měla být i tady, jaksi primárně (byť nic jako primární a sekundární nadkategorie naštěstí nemáme) bych ji pochopitelně rovněž řadil někam do Techniky.
 • ad 3) Tady bych asi nesouhlasil. Vytvoření společné kategorie pro vědu, techniku a "podobné věci" má myslím jedinou nevýhodu, a to tu, že se Věda zanoří poměrně hluboko do struktury kategorií. Nic nám ale nebrání ji třeba na Hlavní stranu vylovit i z této hloubky, jak je tomu teď. Výhoda navrženého (a vlastně i stávajícího, viz Kategorie:Znalosti a technika) řešení je to, že nám umožňuje do jedné kategorie shrnout obory, které patří k sobě, ale přitom by bylo asi sporné je řadit do vědy či do techniky.
 • ad Kosmonautika) Především vás ujišťuji, že k této kategorii mám rovněž velmi kladný vztah :-) Jinak to je zrovna jeden z těch případů, na které se vztahuje upozornění v úvodu, že kategorie na nižších úrovních jsou jen příkladné. Kosmonautiku bych rovněž hledal někde pod Znalostmi a technikou, ale pochopitelně i pod Vesmírem; proti jejím zařazení na stejnou úroveň s Dopravou nic nemám, souhlasím, že chápat ji jen jako druh dopravy je to zatím asi trochu divné. --Radouch 13:22, 16. 10. 2005 (UTC)
Další věc zatím jen k zvážení: Matematiku a logiku (ve smyslu věd) do současné struktury nezařadíte. Navrhuji na stejné úrovni jako sjou "Přírodní vědy" zařadit mezi kategorii "Exaktní vědy", do které jako podkategorie zaředit (zatím) tyto dvě discipliny.
--A.Vítek 13:35, 24. 10. 2005 (UTC)

No, a nešlo by to vyřešit tím, že by Matematika a Logika (možná i Filosofie; nedala by se ostatně Logika zařadit do Matematiky a Filosofie?) měly samostatný chlívek ve Vědě? Tj. nezřizovat pro ně souhrnný chlívek Exaktní vědy, protože tam by asi měly patřit i ty Přírodní vědy, a to by bylo možná už trochu složité. --Radouch 08:14, 30. 10. 2005 (UTC)

Podkategorie :Dorozumívání v základní kategorii Lidstvo je zřejmě překlep ??? -vyskytuje se ve znalostech a techice kam myslím právem patří 22,00 25,12,05 lx
(bez podpisu 22:02, 25. 12. 2005 85.160.8.24)

Ad dorozumívání: tak překlep to není :-) Usuzoval jsem, že na dorozumívání je možno se dívat jak z hlediska Znalostí a techniky, tak z hlediska Lidstva (komunikační techniku bych určitě hledal spíš pod Znalostmi, resp. technikou, písma, sdělovací prostředky - ve smyslu noviny, televize... - apod. bych hledal spíše pod tím Lidstvem). Proto je to v obojím. Ale samozřejmě je možno o tom polemizovat, řídil jsem se zásadou, že je lépe to zakategorizovat do více kategorií, pokud by to tam mohl čtenář očekávat/hledat. --Radouch 10:26, 26. 12. 2005 (UTC)

Do hospodářství patří veškeré zařízení a činnosti sloužící k uspokojování lidských potřeb.Kategorie hospodářství je příliš obecná patřila by tak do ní veškerá hmotná činnost.
(bez podpisu 22:22, 25. 12. 2005 85.160.8.24)

To, domnívám se, není pravda. Téměř jakákoli lidská či jiná činnost je aspoň trochu hmotná, nicméně soudím, že hospodářství = ekonomika a že ekonomika <> veškerá hmotná činnost. Pokud je tato má úvaha v něčem chybná, prosím o bližší objasnění. --Radouch 17:11, 27. 12. 2005 (UTC)

Kategorie Příroda[editovat | editovat zdroj]

Nezdá se mi obsah kategorie Příroda, ale jak to udělat jinak zatím nevím. Co třeba nějaká "měřítková škála" a vybírat nejdůležitější "objekty" (teda ne vědy, které je zkoumají). Např. něco jako

 • Vesmír
 • Sluneční soustava
 • Planeta Země
  • Atmosféra
  • Hydrosféra
  • ...
 • Krajina
 • Živá příroda
 • ...

Podrobně rozmyšlené to nemám, jen takový nápad... --Wikimol 08:28, 23. 10. 2005 (UTC)

Ad Příroda - já jsem se snažil uvažovat v podstatě podobně jako Wikimol, jen jsem vynechal Sluneční soustavu (tu bych nechal pod Vesmírem) a Planetu Zemi (šel jsem rovnou k jejím podkategoriím) a snažil jsem se rovněž soustředit na "objekty" a ne vědy (výjimky vysvětlím). Ta kategorie Planeta Země mi ale jako hodně žádoucí (ostatně ji už máme, byť nazvanou jen Země), co to tedy uspořádat např. takto (pro přehlednost to rovněž zapíšu v hierarchickém pořadí):

Poznámky k vědám:

 • Odkaz na Přírodní vědy v kategorii Příroda myslím být musí, čtenář je tam může celkem logicky hledat.
 • Odkazy na Fyziku a Chemii v kategorii Hmota jsou myslím žádoucí ze stejného důvodu. Předpokládám, že by se ta kategorie členila i jinak, ale nevím, jak by to byla vhodné (a ani by myslím nemuselo být ambicí tohoto wikiprojektu členění na tak podrobné úrovni vymýšlet - jde spíš o to se zamyslet, zda nám z Přírody nezbývá něco, co nenacpeme ani pod hmotu, třebas pole či co já vím.
 • Geologie je tam proto, že nevím, jak nazvat ten příslušný objekt. Pokud to někdo ví, ať to řekne.

Jinak ještě výhrůžka: vzhledem k tomu, že námitky zatím spíše směřují ke kategorii Příroda či vědám a proti ostatním částem návrhu nikdo moc neprotestoval, začínám si myslet, že jste s jeho zbytkem v podstatě děsně spokojeni. Až budu mít trochu času, tak se asi pokusím některé jeho části, které dosud nikdo nekritizoval, pozvolna uvádět v život. Takže neváhejte a připomínkujte. --Radouch 06:17, 24. 10. 2005 (UTC)

Zatím ještě jeno jedna připomínka, ale myslím, že dost zásadni. Navrhuji použít pro navrhovanou kategorie úrovně 2 "Člověk" použít první z alternativních názvů tj. "Lidstvo". Důvod: Kategorie "Člověk" ve smyslu biologickém by se měl objevit jako kategorie úrovně 6 v podkategorii "Živá příroda" a to bez jakéhokoliv kvalifikátoru v závorce. Substruktura by tedy byla (výběrová ukázka):

     • Živá příroda
      • Člověk
      • Živočichové
      • Rostliny
      • Houby

...

      • Viry (i když se stále vede spor, zda viry počítat k živé přírodě, protože nejsou schopny samostatného života ani náhodou)

...

      • Ekosystémy

(Biologický rod Člověk = Homo by se objevil též jako kategorie, ale zřejmě kvalifikován jako Kategorie:Člověk (Homo) nebo Kategorie:Člověk (rod))

--A.Vítek 13:35, 24. 10. 2005 (UTC)


Myslím, že problém s kategorií Planeta Země by se dal vyřešit tak, že všechny podkategorie budou mít jednotný styl názvu tak, jak se o tom učí na základní škole:

 • Atmosféra
 • Hydrosféra
 • Litosféra
 • Pedosféra (nebo prostě Půda)
 • Biosféra (nebo Živá příroda)
 • Kontinenty a oceány (na oceány prosím nezapomínat)
 • Životní prostředí
  • Krajina
  • Ochrana přírody

....

Nevím, co má patřit přesně pod kategorii Přírodní vědy. Podle mne tam patří i Fyzika a Chemie a pak je tedy kategorie Hmota nadbytečná, nebo ne? Navíc máme problém, že celá řada objektů, jako třeba fotosyntéza, patří jak pod Kategorie:Rostliny v rámci Kategorie:Živá příroda, tak pod Kategorie:Biochemie (nebo Kategorie:Metabolismus a pak teprve Biochemie) v rámci Kategorie:Chemie a tedy pod přírodní vědy. Nebo to první členění nebude používáno? (Dnes to pod Rostliny řazeno není, mj. proto, že kategorie rostliny a její podkategorie jsou "jeden velký binec". Například ale Kategorie:Stromy už je jak pod Kategorie:Botanika, tak pod Kategorie:Vyšší rostliny) Kotec 07:45, 10. 11. 2005 (UTC)

Kategorie Stavby[editovat | editovat zdroj]

Můj návrh na kategorii Stavby (po zapracování některých připomínek:

TAk, a teď čekám na připomínky --JAn 06:49, 24. 10. 2005 (UTC)

Kategorii hrady a zámky bych rozdělil na dvě samostatné kategorie. --Zp 19:35, 27. 10. 2005 (UTC)
Pěkný návrh. Pár připomínek:
 • Teď máme kategorii Budovy a stavby. Čili hlavní otázka: nechat Budovy a stavby, či zkrátit na Stavby?
 • Nejsem si úplně jist, zda zřizovat tu kategorii Pozemní stavby. Jde mi o to, že tam by současně musela být řada dalších kategorií (Mosty, Hrady a zámky...). Možná zda tuto kategorii nevypustit a v ní zařazení podkategorie nepovýšit.
 • Ad hrady a zámky: máme ještě tvrze. V odborné literatuře jsem se poučil, že mezi hradem a tvrzí není moc jasná hranice, nevím, jak je to mezi hradem a zámkem. Čili moc nevím, zda a jak to dělit, ale možná tedy spíš na Hrady a tvrze a Zámky.
Ještě se nad tím zkusím zamyslet, ostatně v té kategorii Budovy a stavby je řada námětů k zamyšlení - co třeba s Ploty? --Radouch 08:09, 30. 10. 2005 (UTC)

Podle současného obsahu bych spíš kategorii Kategorie:Ploty zrušil.
Mosty nepatří mezi pozemní stavby, tam patří spíš budovy. Mosty jsou dopravní stavby.
KategoriiKategorie:Pozemní stavby byh udělal jen jako souhrnnou kategorii bez článků, maximálně s hlavním článkem.
Hrady a zámky na kategorie:Hrady a tvrze a kategorie:Zámky - proč ne.
Doplnil jsem ještě tunely. Ohledně pozemních staveb - zatím není moc, co do nich zařadit. Prozatím dělám trochu pořádek v dopravních stavbách, uvidíme ččasem až budou články...
--JAn 09:37, 31. 10. 2005 (UTC)

Dobře, a jestli mohu ještě zaurgovat: co ty Stavby versus Budovy a stavby? Jde o to, jestli to měnit či to nechat tak. --Radouch 09:41, 31. 10. 2005 (UTC)
Osobně si myslím, že stavby by bylo vhodnější, jelikož obecnější (budovy jsou stavby). NAvíc zatím tato kategorie obsahuje pouze 6 podkategorií a 17 článků, což je ještě snesitelné množství na editaci. --JAn 22:12, 31. 10. 2005 (UTC)
Pod pojmem pozemní stavby jsou opravdu myšleny obecně budovy. Nejsem si jista, nakolik do toho vlastně patří i hystorické budovy, ale rozhodně pozemní stavby a dopravní stavby jsou dva vedle sebe existující obory, které si nelezou do zelí. Tunely rozhodně zaslouží samostatnou kategorii. To jen tak na podporu názoru kolegy Dudíka. --Karakal 09:45, 31. 10. 2005 (UTC)

P.S.: po editačním konfliktu. Radouchu já nevím, co s tím, asi bych ještě chvíli dumala, či se zeptám doma, jak by to řešili.

Tak tedy předělat Budovy a stavby a Stavby? Já jsem pro. --Radouch 05:18, 3. 11. 2005 (UTC)
Zkusím to zítra ještě nadhodit na IRC, a pokud nebudou zásadní námitky, v pondělí s tím začnu něco dělat /Budovy a stavby->stavby--JAn 21:49, 3. 11. 2005 (UTC)
Prima. --Radouch 09:24, 4. 11. 2005 (UTC)

Tak jsem se do toho pustil, ještě jsem to trochu pozměnil. JAn 16:20, 7. 11. 2005 (UTC)

Když už jste se do toho tak pěkně pustil, tak ještě upozorňuji na kategorii Stavebnictví. Ta by určitě měla existovat, jen nevím, jak ty dvě kategorie - Stavby a Stavebnictví, o Architektuře nemluvě - mezi sebou nejlépe provázat. --Radouch 23:51, 7. 11. 2005 (UTC)

Přimlouvám se za zapracování kategorie Vodní dopravní stavby, která usnadní průnik mezi kategoriemi Vodní stavby, Dopravní stavby a Vodní doprava, pod nimiž pod všemi je nyní umístěna. Patří do ní průplavy, přístavy, přístaviště, plavební kanály, zdymadla, vodní koridory a přívozy, což už určitě za kategorii stojí -jinak by u všech podkategorií a článků musely být uváděny tři nadkategorie místo jedné. --ŠJů 03:38, 29. 11. 2005 (UTC)

Kategorie Společnost a kultura[editovat | editovat zdroj]

vyjdu-li ze současného stavu (dnešní strom a návrh nového stromu), pak mi vychází toto (rozepisuji jen o jednu úroveň níž):

nezvládám rozepsat, ale v podkategoriích je chaos (viz Kategorie:Kriminalistika či Kategorie:Čarodějnické procesy)

tady je taky dost podkategorií, nestíhám rozepsat

nezařazené jsou (pokud jsem to nepřehlédl) tyto dnešní kategorie:

--Birda 18:48, 31. 10. 2005 (UTC)

Zdravím, zkusím na to za pár dnů mrknout podrobněji. Pro začátek se pokusím (snad ještě dnes nebo nejhůř zítra) zřídit tu novou kategorii Společnost a kultura a nějak citlivě (se zřetelem na výše uvedený návrh a současný stav) do ní sesypat věci ze současné Kultury, Společnosti a podobných kategorií. Pak to můžeme řádně roztřídit už v rámci nové kategorie. --Radouch 09:33, 4. 11. 2005 (UTC)

Kategorie Společnost a kultura - verze 2[editovat | editovat zdroj]

Takže jak jsem psal už před pár dny výše, tak jsme se s Madlou domluvili na tom, že Společnost a Kulturu zase rozdělíme. Nikdo neprotestoval, tudíž si dovolím navrhnout nějaké rámcové rozdělení kategorií. Vycházel jsem z výše uvedeného návrhu kolegy Birdy (jemuž také patří autorství leckterých poznámek v textu, převzatých metodou copy & paste), současného stavu, svého rámcového návrhu struktury kategorií, diskuse o sexu na Wikipedie:Pod lípou (návrhy) apod. Nebyl jsem ale schopen např. stav současného stromu kategorií monitorovat průběžně, takže je dost pravděpodobné, že jsou zde větší či menší odchylky, které v návrhu nejsou řešeny. Rozhodně to není nějak ucelený návrh a pevně doufám, že se Společnosti i Kultury chopí někdo povolanější: předkládaný návrh umožňuje jakž takž hesla a kategorie provizorně utřídit, aby nedělaly příliš velký bordel v jiných částech stromu kategorií, ale nějaký kýžený stav to rozhodně není.

Návrh se ještě pokusím příležitostně vylepšovat, ale již nyní má myslím smysl o něm diskutovat. Pokud nebude velkých námitek, tak se nejprve (cca ve čtvrtek) asi pustím do sloučení Zábavy a Volného času.Problémy a rezidua:

 • Spoustu pojmů ze Společnosti si doufám vezme Madla do Politiky či Politologie
 • Kategorie:Schopnosti - zatím prázdná kategorie, ale hodil bych ji spíš někam pod *Člověka?
 • Botanické aj. zahrady - na en: ani jinde to do Zábavy apod. neřadí. Možná to vyhodit odsud úplně a nechat jen v botanice a případně v muzeích (kam to na en: naopak řadí). Eventuálně to prostě ponechat ve Zábavě a volném čase jen tak.
 • Kategorie:Setkání - navrhuji její obsah přesunout do Kategorie:Akce a pak smazat (časem, až kategorie Akce nabobtná, se samozřejmě nějak dále rozčlení).


Tak tedy se značným zpožděním slíbená reakce. Na první zamyšlení mi to přijde docela v pohodě, tedy nenapadají mě moc žádné zásadní nedostatky. Ono se předpokládám leccos vynoří, až se to případně začne realizovat.
 • Některé pojmy ze Společnosti "si" do Politiky a Politologie vezmu, nevím ale, jestli jich bude spousta...
 • Schopnosti pod člověkem mi přijdou rozumné.
 • Rovněž botanické aj. zahrady jsou podle mě specifickým druhem muzeí, takže bych je řadila tam. A samozřejmě i pod botaniku, zoologii atd.
 • Setkání pod akcemi rovněž schvaluji.
 • Vlastně úplně nevím, co že by to patřilo pod Kategorie:Módní směry. Jinak jestli tomu dobře rozumím, tak móda je myšlena v obecnějším smyslu - netýká se jen šatů a modelek, ale třeba i "módních sportů" a "módních dovolených", zkrátka toho, co je zrovna "in"? Neexistuje pro to ještě nějaké lepší slovo?
 • Myslím, že Kategorie:Mystifikace nepatří pod Kategorie:Umění. Tedy část z nich tam asi patří - rukopisy jsou jistě literární díla, Český sen je film...ale na ty by se mělo dát dostat z jiných podkategorií umění (literatura, film). Ale mystifikace obecně není druh umění. Asi bych ji nechala ve Kategorie:Společnosti.
Tak toť zatím vše, moc toho není, co? Ono se vůbec zdá, že je ten návrh geniální, protože ho nikdo nekritizuje:-). --Madla 16:26, 22. 12. 2005 (UTC)

Návrh je určitě zcela geniální :-). Pokud jde o Kategorie:Módní směry: to jsem převzal z návrhu kolegy Birdy, oč by mělo jít netuším, módě rozumím jak koza petrželi a na kategorii ani jejím názvu nijak nelpím. Navíc ta kategorie zatím neexistuje, takže se s ní nemusíme moc zneklidňovat. Mystifikace - souhlas.

Tož tedy až budu mít trochu času, což by snad mohlo zčásti nastat mezi Vánoci a Silvestrem, tak se zkusím pustit do některých rekategorizací v této oblasti, začnu asi dlouho požadovaným sloučením Zábavy a Volného času. --Radouch 15:35, 23. 12. 2005 (UTC)

Kategorizace sportů[editovat | editovat zdroj]

Mám takový štědrovečerní :-) dotaz: několik "sportů" (tuším frisbee a cyklistika, resp. kategorie:cyklistika) bylo řazeno i do kategorie:Volný čas, kategorie:Zábava apod. Tuším pravděpodobný důvod: jde o aktivity, které lze provozovat nejen jako sport v tom smyslu, že nakonec někdo vyhraje, ale prostě si jen vyjet na kole, házet talířem apod. Přesto bych se přimlouval spíš za jejich ponechání jen ve sportech (a v případě cyklistiky samozřejmě i v dopravě), protože opačný přístup (tedy řadit to i do kategorie:Zábava a volný čas) by mi přišel nešikovný: museli bychom u každého sportu zvažovat, zda ho nelze provozovat "jen tak", pro zábavu apod. Nicméně není to nějak vyhraněné stanovisko a předkládám ho tímto k diskusi. --Radouch 16:32, 24. 12. 2005 (UTC)

Myslím, že jen tak lze provozovat skoro všechny sporty. Takže bych je rozhodně nijak nedělila. Dá se případně ve Volném čase udělat odkaz na celou kategorii sport (asi formou Podívejte se také...). --Madla 12:29, 25. 12. 2005 (UTC)

Kategorie Lidé[editovat | editovat zdroj]

Nazdar, nevím kam s tim, tedy sem: s přírodou budu jaksi souhlasit, ale vidím momentálně menší borďas v kategoriích, které se udělují životopisům osob, tedy Biografie, a tam dale Osobnosti, Politici, atd., kde to je všechno jaksi rozrodilé (tak tuším Biografie je podkategorie Osobností, což je divné), Plitiky tam nenajdu, atd. S tím je nutno se zabývat. -jkb- 19:46, 27. 10. 2005 (UTC)

Kategorie Státy a regiony[editovat | editovat zdroj]

Při plíživé realizaci nové struktury kategorií jsem dospěl až k této kategorii. Připomínám, že zatím je to děláno tak, že každý stát má víceméně svoji kategorii (např. kategorie:Polsko) a ta je zakategorizována do příslušného světadílu (např. kategorie:Evropa). Žádnou souhrnnou kategorii pro státy nemáme, což jsem navrhl změnit a nikdo nebyl proti.

Zamýšlím to udělat následovně: zřídil bych (dle inspirace z en:) kategorie typu Státy Evropy (nebo radši Státy v Evropě nebo Evropské státy?), do které bych jako podkategorie zařadil jednotlivé státní kategorie. Státy Evropy (a samozřejmě i příslušné kategorie pro další světadíly) bych pak zařadil do nové kategorie Státy a regiony.

Čili by to vypadalo:

Co vy na to?

Ještě jeden dotaz: má se ta střechová kategorie skutečně jmenovat Státy a regiony, nebo ji omezit jen na Státy? Já jsem těmi regiony měl na mysli historická území nacházející se na území více států, třeba Slezsko či Kašmír. Ta by se asi měla řadit i někam do Lidstva jako takového, nejsou to jen zeměpisné pojmy (ve smyslu třeba Polabské nížiny), tak jsem je chtěl přifařit ke státům. Nejsem si ale úplně jist, zda je to nejlepší řešení, sice nikdo neprotestoval, ale pro jistotu se na to ještě jednou explicitně ptám. --Radouch 21:33, 3. 11. 2005 (UTC)

Žádné reakce? Já to tedy udělám, jak jsem napsal, ale nechoďte si pak stěžovat :-) --Radouch 23:34, 7. 11. 2005 (UTC)

Na okraj a aniž bych si stěžoval: alternativně je možné místo regionů snad i obdobná území, útvary, (historické) územní celky apod. -jkb- 09:13, 8. 11. 2005 (UTC)
Jasně, to všechno jsem myslel, že by se v této kategorii či jejích podkategoriích objevilo. Nebo jsi chtěl nazvat tu střechovou kategorii (v mé verzi Státy a regiony) nějak jinak? --Radouch 21:18, 9 listopad 2005 (UTC)

Austrálii s Oceánií určitě dohromady, Ameriky zvlášť. Ale kam patří střední Amerika? do Severní nebo do Latinkské? A nebo uděláme střední Ameriku axtra? Napadá mě, že Severní / Latinská se mi nelíbí... Dal bych přednost Severní / Jižní. --Zirland 21:00, 9 listopad 2005 (UTC)

Já jsem cvičně navrhl Severní a Latinskou (do které se myslím právě tradičně počítá i Střední), abych se vyhnul problémům se Střední Amerikou. Můžeme ale klidně udělat Severní a Jižní, v tom případě bych se ale přimlouval i za zřízení Střední Ameriky. --Radouch 21:18, 9 listopad 2005 (UTC)
Na druhou stranu... je nutné zrovna Ameriku dělit? Máme jednu Evropu, jednu Afriku ... dokonce Asii, která je největším kontinentem máme nedělenu... Tak proč nemít jednu Ameriku? --Zirland 21:24, 9 listopad 2005 (UTC)
Nehledě na to, že nejvíc států má stejně Afrika... JAn 21:46, 9 listopad 2005 (UTC)

Pane kolego, když už děláte ty nové kategorie, nezapomeňte že např. Státy a regiony Asie patří kromě kategorie Státy a regiony také do Kategorie Asie. Omlouvám se, že do toho mluvím dodatečně, ale při spoustě práce jsem tuhle diskusi až doteď nezaregistroval, tak alespoň takhle. Miaow Miaow 06:07, 10. 11. 2005 (UTC)

Jasně, o tom vím, ale chtěl jsem to řešit až později. Teď mi ale došlo, že by bylo lepší se na tom domluvit hned. Jde mi totiž o to, zda:
a) Nechat stávající systém, pouze do kategorií Státy Evropy, Státy Afriky apod. doplnit i kategorii Afrika.
b) Anebo doplnit ty kategorie dle výše uvedeného v bodě a), ale navíc z kategorií jednotlivých států vyházet kategorie kontinentů.
V podstatě jde tedy o to, zda to u kategorií kontinentů bude vypadat takto (varianta a) ):
či takto (varianta b) )
Pokud bychom se dohodli na b), tak by bylo žádoucí to rovnou dělat u těch překategorizovávaných státních kategorií.
Tož, prosím o vyjádření. --Radouch 14:05, 10. 11. 2005 (UTC)

Trochu jsem ze ztratil, takže bez kontextu... Myslel jsem, že to bude takto a opravte mne jestli se mýlím:

 • Lidstvo
  • Státy a regiony
   • Státy Evropy
    • Polsko
 • Přiroda
  • Kontinenty
   • Evropa
    • Polsko

--Zirland 15:07, 10. 11. 2005 (UTC)

Jo, a to je varianta c), v níž ovšem nejsou kategorie ala Státy Evropy řazeny do Evropy. --Radouch 15:12, 10. 11. 2005 (UTC)

Okresy a kraje[editovat | editovat zdroj]

Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem mám rekategorizovat Kategorie:České kraje a Kategorie:České okresy (v souč. Kategorie:Česko) do nového systému. Děkuji. --Zirland 12:42, 8. 11. 2005 (UTC)

Ty máš tedy otázky, jak to mám vědět :-) No, já jsem tak nějak doufal, že správní obvody či jak to nazvat v rámci jednotlivých zemí budou nějak zaintegrovány do kategorie příslušné země - tedy kategorie Česko v tomto případě, a až ta kategorie Česko by byla v těch Státech Evropy. Výhledově bych asi zřídil i něco jako Regiony Evropy, ale tam bych chtěl dávat spíše regiony typu Slezsko, než regiony typu Jihočeský kraj (tj. spíše tradiční historická území, která nelze nějak jednoznačně zařadit pod některý současný stát). Ale možná je to blbost, připomínky vítány. --Radouch 12:58, 8. 11. 2005 (UTC)
Podle návrhu stromu jak je uveden na Wikiprojekt Kategorizace by to mohlo patřit buď to Samosprávy, Státní správy nebo do (nerozpracované) podkategorie Státy a regiony. Tak teď babo raď. Já nevím, jaká byla myšlenka a záměry při tvorbě stromu a proto se ptám autora.
* Kategorie:Základní kategorie
** Kategorie:Lidstvo
*** ...
*** Kategorie:Organizace
**** ...
**** Kategorie:Obecní a regionální samospráva
**** Kategorie:Státní správa
*** ...
*** Kategorie:Státy a regiony
**** Kategorie:Česko (neoficiálně umístěno)

--Zirland 13:09, 8 listopad 2005 (UTC)

OK, rozumím otázce, ale nedokážu teď hned odpovědět, zčásti proto, že sám nevím, zčásti proto, že se potřebuji podívat na to, co je v těch okresních a krajských kategoriích. Podívám se na to podrobněji v nejbližší době, jestli to chvilku vydrží. Když tak se zkusím dnes nebo zítra stavit na IRC, jestli tě tam chytnu, ale neslibuji to na pevno. --Radouch 15:16, 8. 11. 2005 (UTC)
Tak jsem se na to konečně podíval. Naštěstí je to celkem jednoduché: Jak Kategorie:České kraje, tak Kategorie:České okresy by měly spokojeně zůstat v kategorii Česko, do Obecní a regionální samospráva či Státní správy nepatří.
Vysvětlení: Obě kategorie (jejichž názvy a obsah bude určitě třeba ještě v diskusi upřesnit) jsou podkategoriemi v kategorii Organizace. Podle mé představy by do nich měly patřit hesla typu Vláda České republiky, Poslanecká sněmovna, Ministerstvo, Obecní úřad, Okresní úřad, Krajské zastupitelstvo apod. Hesla o kraji či okrese obecně ani příslušné kategorie však ne. --Radouch 19:27, 9 listopad 2005 (UTC)
P. S. Celou diskusi asi za chvíli (pokud mi nezdechne připojení úplně, k čemuž se zjevně chystá) přenesu do projektu Kategorizace.
A tato Kategorie:Česko pak bude v Státy a regiony je to tak?
Ano, leč ne přímo, viz příměr s kategorií Polsko úplně na konci wikiprojektu Kategorizace: bude v kategorie:Státy Evropy a ty budou v těch Státech a regionech, či jak to nazveme. --Radouch 19:46, 9 listopad 2005 (UTC)


Takže v kostce moje námitky. Šetřte prosím víceslovnými názvy kategorií typu Něco a ono. Austráli brát jako část Oceánie, tedy Kategorie:Oceánie a ne Kategorie:Austrálie a Oceánie. Ameriky bych zatím zřizoval jen Severní a Jižní. Při ustavování nových kategorií berte prosím ohled na potřebu interwikifikace, takže ideální je, aby se vymezení kategorie ve většině případů shodovalo nebo blížilo vymezení na nejdůležitějších wiki - pochopitelně zejména en:, ale také nám kulturně bližší de: či pl: Kategorie:Státy a regiony v nyní proponované podobě je podle mého patvar. Když už, tak pod ní musí být ještě jedna mezikategorie Kategorie:Státy bez míchání jablek a hrušek. Nastrkal bych všechny kolonie a zámořská území, nejspíš jako Kategorie:Závislá území někam souřadně s Kategorie:Státy a území typu Dalmácie, Turkestán či Těšínsko by obsáhla Kategorie:Historická území (moc bych to v tuhle chvíli raději nerozlišoval na nějaké někdejší státy či jen neformální regiony jako Chodsko). A to by se dalo souřadně se Státy do Státy a regiony (já bych raději viděl slovo "území" než "regiony"), zároveň také někam do Kategorie:Historie. Pokud jde o otázku zda Polsko pod Evropa přímo či přes Státy Evropy, nemám na to zvlášť vyhraněný názor, ale najde-li se alespoň pár podkategorií a článů do Evropa, pak možná přece jen bude lepší uklidit Polsko o úroveň níže. Tak. To, co jsem teď nastínil, píšu rovnou z hlavy, ještě sem si neprošel pro srovnání kategorie na jiných wiki, takže pak se k tomu možná ještě vrátím.

Ještě zopakuji, slovo regiony mi tam nesedí. Jednak není tolik české a jednak si pod ním tak trochu představím kus území na pevnině, vymezený načrtnutými či pomyslnými hranicemi. K ostrovním útvarům se mi zase nějak vybavuje jen slovo území. Zkrátka neřeknu, že Kréta či Falklandy jsou region, ale u nich řeknu území. Nevím, zda to někdo cítí podobně. Nepřejmenujeme tedy přece jen tu kategorii Kategorie:Státy a regiony na Kategorie:Státy a území?

Velmi palčivý a s přibývajícími články každým dnem se zhoršující je naopak problém Dějiny/Historie jednotlivých států. Tu je to tak, tu onak, když se dává k nějakému heslu více zemí, nevypadá ta míchanice vůbec elegantně. Platí-li, že u synonym by mělo dostat přednost spíše slovo české, pak by se to možná všechno mělo převést na Dějiny toho a Dějiny onoho. Miaow Miaow 17:46, 10. 11. 2005 (UTC)

Zatím jen jedna reakce (doufám, že se vyjádří také ostatní!, zejména akutní je otázka těch výše nastíněných variant a, b, c): území je slovo naprosto geniální, je to přesně to, co jsem měl na mysli a nenapadlo mne, proto jsem volil méně vhodné regiony. Čili jsem všemi deseti pro kategorie:Státy a území a milerád to v neděli či v pondělí předělám, neobjeví-li se další námitky. --Radouch 22:03, 10. 11. 2005 (UTC)
Pro pořádek: předěláno. --Radouch 17:03, 14. 11. 2005 (UTC)

Tak, zatím alespoň krátký průzkum v případě Polsko. Vzal jsem zhruba dvě destítky významnějších či nám blízkých wiki (pomíjím ja: či strukturně nevyváženou eo:). Velkou většinou případů se kategorie Polsko u nich řadí do kategorie Státy Evropy (v několika případech zároveň ještě i Státy EU, Státy NATO). Jen menšina má Polsko řazeno do kategorií Státy a Evropa. To silně hovoří ve prospěch kategorie Státy Evropy pod Evropou a Státy. Následující přehled zachycuje kategorie nadřazené kategorii Polsko, případně následující vyšší úroveň.

bg: Европейски държави - Държави, Европа
ca: Estats d'Europa - Europa
da: Europæiske lande - Verdens lande, Europa
de: Land in Europa - Europa
en: European_countries - Countries, Europe
es: Países de Europa - Países, Europa
fi: Euroopan valtiot - Eurooppa, Valtiot
fr: Pays d'Europe - Pays du Monde, Europe
hr: Države svijeta - Zemljopis
it: Europa, Stati
nl: Land in Europa - Land naar continent, Europa
pl: Państwa Europy - Europa, Państwa świata
pt: Países da Europa - Europa, Países do mundo
ro: Ţări în Europa - Ţări, Europa
ru: Страны, Евросоюз, Центральная Европа
sk: Európske štáty - Európa, Štáty
sl: Evropa, Države
sr:Државе, Средња Европа
sv: Europas länder - Europa, Världens länder
uk: Країни Європи - Країни, Європа

Večer se zkusím ještě mrknout, jak se to jinde řeší na jiných světadílech, teď běžím pryč. Miaow Miaow 09:14, 11. 11. 2005 (UTC)

Takže, chápu-li dobře, vychází z toho varianta b). Jsem pro, a bylo by asi rozumné to tak udělat jednotně u všech světadílů (což jsem už u ukázkových států v kategorie:Státy Asie a kategorie:Státy Afriky udělal.
Teď ke zbylým státotvorným světadílům (tedy vynechávám Antarktidu): proti pouze Severní a Jižní Americe nic nemám. Nejsem si úplně jist, zda je ale šťastné trvat na jednoslovném názvu u Oceánie: přece jen mi spojení Austrálie a Oceánie připadá běžnější a pro čtenáře návodnější. Na druhou stranu je fakt, že enwiki to tak má (myslím Austrálii pod Oceánií). Ale Poláci mají pl:Kategoria:Państwa Australii i Oceanii. Tak nevím, co o tom kdo soudíte? --Radouch 16:10, 15. 11. 2005 (UTC)
Jestli tohle neni problém, ja se ve škole učil ještě spíš naopak, Austrálie byla kontinent, Oceánie prostě pár či víc roztroušených ostrovů, tak nevím, jeli dobré aby Australie vypadla. -jkb- 20:52, 15. 11. 2005 (UTC)
No já bych řekl, že tady ty světadíly sestavujeme především pro politickou kategorizaci států za použití asi nejběžnějšího členění z atlasů a školních učebnic (Evropa, Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, ???). Austrálie by zajisté měla být v jedné škatulce spolu s Novým Zélandem, Kiribati a dalšími státy (dneska už většina těch ostrovů skutečné státy jsou a nechce se mi nad ně Austrálii vyvyšovat, jenom proto, že je větší). A ta škatulka, totižto světadíl, se v mé představě jmenuje Oceánie. Když uvedu příklad ze sportu, části federací, kvalifikace či rekordy se berou za Oceánii, ne za Austrálii zvlášť. A s jednoslovným pojmenováním se bude jistě snáze operovat.
Ono to celé souvisí s početně neurčitou dvojicí pojmů světadíl/kontinent a k tomu příslušnou někdy dost volnou kategorizací (teď mluvím o všech wiki obecně). Momentálně se k tomu nedokážu podloženěji vyjádřit, protože jsem zhruba v půli "evropské hromady", proto bych navrhoval nechat protinožnou část světa zatím pár dní stranou, dokud se nevypořádáme s bezproblémovější oblastí. Mimochodem, uvidět bluescreen při 40 otevřených oknech, z toho 9 rozpracovaných, jak se mi to stalo teď s Itálií, je docela zábavný zážitek... :-P Miaow Miaow 00:17, 16. 11. 2005 (UTC)

Náboženství atd.[editovat | editovat zdroj]

Dnes se ukazalo, že při kategorizaci v téhle oblasti je možno ještě diskustovat, přenesl jsem různé diskuse ustředně na , na což chci upozornit, -jkb- 16:07, 24. 11. 2005 (UTC)


Zdravotníctví, Lékařství, Tělo a zdraví[editovat | editovat zdroj]

V nynější struktuře (ne tohoto návrhu) je zdravotnictví zařazeno pod lékařstvím - podle mého názoru naopak lékařství je součástí zdravotnictví a zároveň vědy.

Různé články týkající se lidského těla, jeho vlastností funkcí, hygieny apod. (např. drogy, kondom, kocovina, mýdlo, krev atd.) není kam dávat, protože samostatná biologie člověka jako kategorie neexistuje - takže se podobné články potloukají volně v Lékařství a možná i leckde jinde. Lékařství by to ostatně tak jako tak potřebovalo uklidit, protože spoustu článků lze přeřadit do podkategorií.

Lidské tělo a zdraví zasahuje podstatným způsobem do mnoha hlavních kategorií -Společnost a kultura, Lidé, Znalosti a technika i Příroda. Navrhoval bych vytvořit kategorii Tělo a zdraví (tematicky zhruba něco jako biologie člověka, ale nejen čistě v biologickém pojetí a včetně hygieny, životního stylu) a tu pak zařadit vícekrát - mimimálně pod Zdravotnictví, pod Biologii a pod Společnost a kulturu. Zdravotnictví bych dal jako kategorii přímo pod Znalosti a technika - nikoliv pod vědu, protože zdravotnictví je nejen vědou, ale systémem veřejné správy a moci a službou. Lékařství bude pak třeba dát pod zdravotnictví a současně ještě pod přírodní vědy. --ŠJů 03:25, 29. 11. 2005 (UTC)

Konecny navrh na usporadani politickych kategorii[editovat | editovat zdroj]

Po diskusi s Radouchem predkladam novy navrh na usporadni politickych kategorii (politika, politologie, politicky system, stat...). Budu rada za pripominky. Omlouvam se za formu "nahore bez", ale nemam momentalne zrovna idealni technicke podminky. V diskusi to snad moc nevadi...

Zakladem by mely byt Kategorie:Politologie, zarazena ve Spolecenskych vedach (resp. Kategorie:Humanitní a společenské vědy), a Kategorie:Politika, zarazena primo v Kategorie:Lidstvo nebo v Kategorie:Společnosti (resp. Kategorie:Společnost a kultura - zalezi, jak dopadnou jine casti diskuse).

Kategorie:Politický systém by byla zrusena, pricemz obsah kategorie by byl dilem presunut do Kategorie:Stát (druhy vlad), dilem ponechan primo v Kategorie:Politologie (volebni systemy, politicka zrizeni).

Kategorie:Stát by mela mit obecny politicko-sociologicko-pravni charkter, nebyly by v ni primo odkazy a popisy konkretnich statu ci jejich casti, i kdyz by tam mohla byt zachovana provazanost napr. skrze "Podivejte se take na..."

Strom:

Kategorie:Lidstvo

Kategorie:Humanitní a společenské vědy

--Madla 11:20, 6. 12. 2005 (UTC)

Poznámky a diskuse k tomuto oddílu:


Dík za práci. První dojem: návrh mne přesvědčil, dělí celou problematiku (i když ne všude) jaksi do částí Teorie a Praxe (Politologie a Politika), s tím budu rád vycházet. -jkb- 12:02, 6. 12. 2005 (UTC)