Wikipedie:Seznamy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Seznam je stránka s takovým druhem encyklopedického obsahu, který doplňuje informace týkající se existujícího encyklopedického článku. Takové stránky se označují Seznam XY (například Seznam prezidentů Československa, Seznam městských památkových zón v České republice). Typicky jde o heslovitý, textově nesouvislý obsah. Do seznamu se nevkládá takový obsah, který je možné umístit do jiných projektů Wikimedia jako citáty, mediální soubory, plné texty archiválií, zpravodajské články apod. nebo které je možné přetvořit do podoby encyklopedického článku.

Důvody pro pojmenování článku jako Seznam XY mohou být:

  • Rozsah. Někdy je tento druh encyklopedického obsahu tak rozsáhlý, že přesahuje délku samotného encyklopedického článku; obzvlášť v tom případě je vhodné jej oddělit.
  • Příbuznost. Obsah seznamů je příbuzný mnoha různým encyklopedickým článkům, po jeho vytvoření je možné v každém příbuzném článku vložit odkaz na něj do sekce "Související články".

Zdroje

U seznamů je nutné uvádět zdroj, odkud byly uvedené údaje převzaty. Vlastní výzkum je i u seznamů zakázán.

Omezení

Seznam musí splňovat podmínku, že Wikipedie je encyklopedie a obsahovat využitelné encyklopedické informace, ani seznamy nejsou soubory nahodilých informací.

Seznam by měl obsahovat jasnou definici toho, co obsahuje.

Již založený seznam se maže podle zásad rychlého smazání nebo diskuse o smazání, přičemž je třeba – vedle hlediska ověřitelnosti údajů – vzít v potaz především dopad na bohatost encyklopedického obsahu Wikipedie.

Rozdíl mezi kategorií a seznamem

Související články