Wikipedie:Příloha

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Příloha je stránka s takovým druhem encyklopedického obsahu, který doplňuje informace týkající se existujícího článku, ale sám není článkem. Takové stránky se vkládají do jmenného prostoru Příloha:. Typicky jde o heslovitý, textově nesouvislý obsah. Do jmenného prostoru Příloha se nevkládají takové obsahy, které je možné umístit do jiných projektů Wikimedia jako citáty, mediální soubory, plné texty archiválií, zpravodajské články apod. nebo které je možné přetvořit do podoby článku.

Příklady takového obsahu jsou:

  • Tabulka, obvykle tříditelná podle jednotlivých sloupců.
  • Graf nebo grafy a jiné podobné grafické prvky (časová osa, rodokmen apod.)
  • Obrazová galerie
  • Detailní sportovní výsledky (pavouci a tabulky turnajů apod.)
  • Seznam, obvykle tříděný

Vedle formálního důvodu, že příloha není souvislým textem, existují další dva zásadní důvody k oddělení tohoto encyklopedického obsahu do příloh:

  • Rozsah. Někdy je tento druh encyklopedického obsahu tak rozsáhlý, že přesahuje délku samotného článku; obzvlášť v tom případě je vhodné jej oddělit.
  • Příbuznost. Encyklopedický obsah je příbuzný mnoha různým článkům, jeho umístěním do samostatné přílohy je možné v každém příbuzném článku vložit odkaz na přílohu a případně pouze souvislým textem okomentovat spojitost a vyhnout se mnohonásobného opakování podobného textu (u obsahů menšího rozsahu, zvláště grafických, je vhodnější použít šablonu).

Stránky ve jmenném prostoru příloha se nezapočítávají do počtu článků Wikipedie.

Zdroje

Příloha musí být ozdrojovaná. Ke své existenci nepotřebuje dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje jako článek, ale je nutné vycházet z věrohodného zdroje. Typicky to může být oficiální vyjádření osoby nebo organizace oficiálně spojené s předmětem přílohy nebo jiný primární zdroj.

Příloha by měla být uvedena detailním popisem toho, co obsahuje. Sloupce a řádky tabulek musí být vysvětlené. Obrázky v obrazových galeriích musí mít kvalitní popisky. Stránka ve jmenném prostoru Příloha musí být skutečnou přílohou alespoň jednoho článku v hlavním prostoru. Výjimečně může být přílohou přílohy.

Co příloha není

Příloha není místo pro všechno, co není z dobrých důvodů umístěno jinde na Wikipedii. Do přílohy stejně jako nikam jinam na Wikipedii nepatří reklama. Do přílohy nepatří vlastní výzkum.

Do jmenného prostoru Příloha nepatří rozcestníky na stránky v jiných jmenných prostorech, zejména v hlavním. Může zde ale být rozcestník na několik úzce souvisejících příloh, pokud takový rozcestník usnadní prohlížení těchto příloh.

Příloha není místo pro všechny tabulky, grafy, galerie atd. z článků. Patří sem jen takové informace, které by v článku zabíraly nepřiměřeně mnoho místa nebo pro ilustrativní obsah společný více článkům (není-li vhodnější nahradit ho šablonou).

Název přílohy

Název stránky ve jmenném prostoru příloha musí výstižně popisovat obsah přílohy. Možnosti jsou například:

Významnost

Významnost přílohy se posuzuje podle toho, zda je relevantně vyžadována z nějakého článku.

Již založená příloha se maže podle přiměřeně užitých zásad rychlého smazání nebo diskuse o smazání, přičemž je třeba – vedle hlediska správnosti údajů – vzít v potaz především dopad na bohatost encyklopedického obsahu Wikipedie.

Přesunutí obsahu do jmenného prostoru Příloha

Přesouvání obsahu z hlavního jmenného prostoru by nemělo probíhat zbrkle. Není potřeba ze dne na den přesouvat z článků tabulky. Při přesouvání dbejte na úroveň kvality obsahu ve jmenném prostoru Příloha. Poctivě doplňujte stránky příloh nezbytnými informacemi (popis a zdroje).