Přeskočit na obsah

Válka Ásů s Vany

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Vím, jak první
vražda v svět přišla,
když Gullveigu
oštěp proklál,
když v Hárově síni
ji ohněm sžehli,
třikrát sžehli
třikrát zrozenou,
znovu a opět -
stále přec žije.

Vědmina píseň, strofa 21, Poetická Edda[1]

Válka Ásů s Vany je konflikt božských rodů Ásů a Vanů v severské mytologii, první válka na počátku času, která nakonec skončila smírem a vznikem jednotné skupiny bohů. Řada badatelů vyložila mýtus jako odraz hypotetického přemožení starších obyvatel Skandinávie a jejich kultu plodnosti válečnicky orientovanými nájezdníky, snad indoevropského původu. Podle George Dumézila a dalších zastánců trojfunkční hypotézy představuje tento příběh formu indoevropského mýtu o válce funkcí, v kterém magiko-suverénní a válečná božstva bojují proti plodnostním božstvům; konflikt je následovaný smířením obou skupin božstev a vznikem jednotného panteonu. Obdobné mýty zahrnují například válku Římanů se Sabiny, védský spor mezi Indrou a Ašviny nebo irskou válka mezi Tuatha Dé Danann a Fomóiry.[2][3]

Na tento konflikt poněkud mlhavě naráží 21. – 24. strofa Vědminy písně ze Poetické Eddy, která zmiňuje první vraždu vykonanou na vědmě Gullveig, náležející k Vanům, která vedla k válce. V euhemerisované podobě příběh o této válce vypráví Sága o Ynglinzích, podle které skončila smírem a výměnou rukojmí, takto mezi Ásy přišli Njörð, Frey a Freya. Podle Skáldskaparmálu z Mladší Eddy byl konflikt ukončen tím, že obě strany naplivaly do hrnce, očividně kvůli vyvolání kvašení, a stvořili tak moudrého Kvasira, který byl později zavražděn a dal vzniknout medovině básnictví.[3]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Runarmál - Vědmina píseň [online]. [cit. 2019-07-31]. Dostupné online. 
  2. LINDOW, John. Norse Mythology: A Guide to Gods, Heroes, Rituals, and Beliefs. [s.l.]: Oxford University Press, 2002. Dostupné online. ISBN 978-0195153828. S. 51-53. 
  3. a b PUHVEL, Jaan. Srovnávací mytologie. Praha: Lidové noviny, 1997. ISBN 80-7106-177-8. S. 195–244. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]