Triethylboritan

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Triethylboritan
Vzorec
Vzorec
Obecné
Systematický název Triethylboritan
Ostatní názvy Triethoxid boritý; TEB; Triethylester kyseliny borité
Sumární vzorec C6H15BO3
Vzhled Bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 149,99 g/mol
Teplota tání -85 °C (188 K)
Teplota varu 118 °C (391 K)
Hustota 0,86 g/cm3
Rozpustnost ve vodě reaguje za vzniku CH3CH2OH a B(OH)3
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustný v ethanolu
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
H-věty H225
P-věty P210 P233 P260
Teplota vznícení 11 °C
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Triethylboritan (Někdy též triethoxid boritý či nepříliš správně triethylester kyseliny borité), někdy zkráceno na TEB je bezbarvá organická kapalná látka se vzorcem B(OCH2CH3)3.

Výroba[editovat | editovat zdroj]

Tato látka se vyrábí reakcí kyseliny borité a ethanolu:
B(OH)3 + 3CH3CH2OH ←→ B(OCH2CH3)3 + 3H2O
V neutrálním prostředí reakce neprobíhá a udržuje se rovnováha mezi oběma stranami rovnice. S klesajícím pH (v kyselém prostředí) stoupá množství TEB a vody, zatímco v zasaditém prostředí vzniká více kyseliny borité (popř. boritanu) a vody.
Při výrobě se tedy používá okyselení kyselinou sírovou, následně se vzniklé produkty destilují. Na rozdíl od trimethylboritanu triethylboritan má vyšší teplotu varu, než voda, proto se „oddestilovává“ voda a nezreagovaný ethanol, a následně se oddělí novou destilací TEB od kyseliny sírové a nezreagované kyseliny borité.

Reakce[editovat | editovat zdroj]

TEB reaguje s vodou za vzniku ethanolu a kyseliny borité, proto musí být chráněn před vzdušnou vlhkostí. Reaguje také se zásadami, např. hydroxidem sodným, dle rovnice:
B(OCH2CH3)3 + 3NaOH → 3CH3CH2OH + B(ONa)3
Látka je značně hořlavá. Teplota vzplanutí je asi 11 °C, tato látka hoří díky boru zeleným plamenem, ale podstatně méně výrazně než trimethylboritan (v porovnání s tím je plamen TEB namodralý). V případě, že TEB je kontaminován TMB, dojde ke značnému zbarvení do zelena (při výrobě TEB z technického lihu je plamen zelený pro obsah methanolu a následně i TMB). Tohoto efektu se užívá při kvalitativní analýze přítomnosti methanolu v ethanolu.
Hoření probíhá dle rovnice:
4B(OCH2CH3)3 + 39O2 → 4B2O3 + 30H2O + 24CO2

Související články[editovat | editovat zdroj]