Tisícileté království

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Tisícileté království je v křesťanské církvi očekávané období, kdy bude Kristus osobně vládnout na zemi po dobu tisíciletí (millenium).[1] Poté nastane nejprve poslední soud a bude následovat věčný stav, „svět, který přijde“. Tato víra se zakládá na starozákonních prorocích, kteří mluvili o mesiášském království a na oddílu ze Zjevení 20, který udává délku tohoto království jako 1000 let. [2]

Tisícileté království

Očekávání příchodu Kristova tisíciletého království se nazývá chiliasmus či milenialismus, který se vyskytuje během celé historie křesťanství. Výrazně se objevuje například v 19. století v USA v učení Svědkovů Jehovových nebo v dispenzacionalismu.

Průběh Tisíciletého království[editovat | editovat zdroj]

Ustavení království[editovat | editovat zdroj]

Podle tohoto chápání biblických proroctví přijde nejprve vytržení Církve, o kterém se mluví v 1 Tesalonickým.[3] Pak nastane Velké soužení, o kterém mluvil Kristus v Olivetské promluvě [4]a které popisuje kniha Zjevení. Poté nastane Druhý Kristův příchod spolu s jeho nevěstou - Církví, aby se Kristus ujal svého dědictví, království pro Izrael. [5]Satan bude svázán na dobu 1000 let.[6]

Charakter království[editovat | editovat zdroj]

 • dojde k velkému požehnání Izraele [7]
 • dojde k požehnání pro lidstvo - bude prodloužen lidský život [8]
 • dojde k požehnání celé přírody [9]
 • dojde k požehnání v živočišné říši [10][11]

Konec království[editovat | editovat zdroj]

Po 1000 letech pokoje, míru a prosperity bude Satan propuštěn. Dojde k tomu, že opět svede lidi ke vzpouře proti Bohu. Satan bude navždy uvržen do ohnivého jezera. Nastane vzkříšení a poslední soud [12], po kterém přijde nové nebe a nová země. [13]

Jiné pohledy na Tisícileté království[editovat | editovat zdroj]

 • postmilenianislus - učí, že Tisícileté království bude ustaveno lidmi šířením spravedlnosti a Kristus se vrátí na jeho konci
 • amilenianismus - učí, že milénium již nastalo v duchovní sféře, žádné fyzické Tisícileté království Kristovo již nenastane

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. RYRIE, Charles, Základy teologie, BIBLOS, Třinec 1994
 2. Zj 20 (Kral, ČEP)
 3. 1Sol 4, 16 (Kral, ČEP)
 4. Mt 24 (Kral, ČEP)
 5. Sk 1, 6 (Kral, ČEP)
 6. Zj 20, 1–3 (Kral, ČEP)
 7. Jl 4, 18 (Kral, ČEP)
 8. Iz 65, 20 (Kral, ČEP)
 9. Řím 8, 23 (Kral, ČEP)
 10. Iz 11, 6–8 (Kral, ČEP)
 11. LARKIN, Clarence, Dispensational truth, Philadelfia, 1920
 12. Zj 20, 12–15 (Kral, ČEP)
 13. Zj 21, 1–5 (Kral, ČEP)