Tabulka pravdivostních hodnot základních složených výroků

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Pravdivostní tabulka je tabulka sestávající z dvou hodnot: 0 (nepravda) a 1 (pravda).

Zde můžete najít pravdivostní tabulky pro základní logické operace.

Unární operace[editovat | editovat zdroj]

Existují 4 unární operace

Logická nepravda[editovat | editovat zdroj]

Logická nepravda je unární logická operace, jejíž hodnota je nepravda právě tehdy, když vstupní hodnota je pravda nebo nepravda.

Pravdivostní tabulka logické nepravdy:

A F
1 0
0 0

Logická identita[editovat | editovat zdroj]

Logická identita je unární logická operace, jejíž hodnota je pravda právě tehdy, když vstupní hodnota je pravda (analogicky platí pro hodnotu nepravda).

Pravdivostní tabulka logické identity:

A a
1 1
0 0

Logická negace[editovat | editovat zdroj]

Logická negace (používá se symbol  ¬ nebo NON) je unární logická operace, jejíž hodnota je nepravda právě tehdy, když první vstupní hodnota je pravda a naopak.

Pravdivostní tabulka logické negace:

A ¬A
1 0
0 1

Logická pravda[editovat | editovat zdroj]

Logická pravda je unární logická operace, jejíž hodnota je pravda, právě tehdy, když vstupní hodnota je pravda nebo nepravda.

Pravdivostní tabulka logické pravdy:

A T
1 1
0 1

Binární operace[editovat | editovat zdroj]

Existuje 16 možných pravdivostních funkcí pro dvě binární proměnné.

Pravdivostní tabulka pro všechny binární logické operátory[editovat | editovat zdroj]

Zde se nachází tabulka poskytující definice všech 16 možných pravdivostních operaci (A a B jsou booleovské proměnné, detaily o operátorech viz klíč):

A B F NOR Xb ¬A ¬B XOR NAND AND XNOR b AB a B⇒A OR T
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Kom
L id 0 0 1 1 1,0 1 0
P id 0 0 1 1 1,0 1 0
číslo sloupce 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

kde 1=pravda a 0=nepravda. Řádek označený Kom udává jestli je operátor (op) komutativní – A op B = B op A. Řádek označený L id udává levé identity operátoru, jestliže nějaké má – hodnoty I kde I op B=B. Řádek označení P id udává pravé identity operátoru, jestliže nějaké má – hodnoty I kde A op I=A.

Klíč[editovat | editovat zdroj]

Klíč je orientovaný po sloupcích. Jsou zde 2 sloupce, které udávají 4 možné kombinace A a B.

A B
1 1
1 0
0 1
0 0

16 zbylých sloupců obsahuje každý jednu pravdivostní operaci dvou binárních proměnných, v následující tabulce bude každý z těchto sloupců uvedený do řádku:

číslo sloupce [1] operátor název operace
0 (0 0 0 0)(a,b) false, Oab Kontradikce
1 (0 0 0 1)(a,b) NOR a ↓ b, Xab Negovaný logický součet NOR
2 (0 0 1 0)(a,b) a b,Mab Zpětná inhibice
3 (0 0 1 1)(a,b) ¬a, ~a ¬a, Na, Fab Logická negace
4 (0 1 0 0)(a,b) a b, Lab Přímá inhibice
5 (0 1 0 1)(a,b) ¬b, ~b ¬b, Nb, Gab Logická negace
6 (0 1 1 0)(a,b) XOR a ⊕ b, Jab Exklusivní disjunkce
7 (0 1 1 1)(a,b) NAND a ↑ b, Dab Negovaný logický součin NAND
8 (1 0 0 0)(a,b) AND a ∧ b, Kab Konjunkce
9 (1 0 0 1)(a,b) XNOR a právě tehdy když b, Eab Ekvivalence
10 (1 0 1 0)(a,b) b b, Hab Logická identita
11 (1 0 1 1)(a,b) a⇒ b jestliže a potom b, Cab Implikace
12 (1 1 0 0)(a,b) a a, Iab Logická identita
13 (1 1 0 1)(a,b) b ⇒ a a jesliže b, Bab Zpětná implikace
14 (1 1 1 0)(a,b) OR a ∨ b, Aab Disjunkce
15 (1 1 1 1)(a,b) pravda, Vab Logická pravda

Logické operátory je také možné vyjádřit pomocí Vennových diagramů.

Konjunkce[editovat | editovat zdroj]

Konjunkce (používají se symboly AND, & nebo ʌ) je binární logická operace jejíž hodnota je pravda, právě když obě vstupní hodnoty jsou pravda.

A B AʌB
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Čteme "A a B".

Disjunkce[editovat | editovat zdroj]

Disjunkce (používají se symboly OR nebo  ∨) je binární logická operace, jejíž hodnota je pravda, právě když alespoň jedna vstupní hodnota je pravda.

A B A∨B
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Čteme "A nebo B".

Implikace[editovat | editovat zdroj]

Implikace (používá se symbol ⇒) je binární logická operace, jejíž hodnota je nepravda, právě když první vstupní hodnota je pravda a druhá nepravda. Ve vztahu A⇒B (A implikuje B) označujeme A za předpoklad (premisu) a B za závěr.

A B A⇒B
1 1 1
1 0 0
0 1 1
0 0 1

Čteme "Když A, tak B".

Ekvivalence[editovat | editovat zdroj]

Ekvivalence (používá se symbol ⇔) je binární logická operace, jejíž hodnota je pravda, právě když obě vstupní hodnoty jsou stejné, tj. obě pravda nebo obě nepravda.

A B A⇔B
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 1

Exkluzivní disjunkce[editovat | editovat zdroj]

Exkluzivní disjunkce (používá se symbol ⊕ nebo XOR) je binární logická operace, jejíž hodnota je pravda, právě když vstupní hodnoty jsou různé, tj. pravda a nepravda nebo nepravda a pravda.

A B A⊕B
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Logické NAND[editovat | editovat zdroj]

Logické NAND je binární logická operace, jejíž hodnota je nepravda právě tehdy, když jsou obě vstupní hodnoty pravda.

A B A ↑ B
1 1 0
1 0 1
0 1 1
0 0 1

Můžeme snadno nahlédnout, že NAND je vlastně složení dvou operací – NOT a AND. Negaci konjunkce ¬(A ∧ B) a disjunkci negací (¬A) ∨ (¬B) lze zapsat do pravdivostní tabulky takto:

A B A ∧ B ¬(A ∧ B) ¬A ¬B (¬A) ∨ (¬B)
1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 1 1 1

Logické NOR[editovat | editovat zdroj]

Logické NOR je binární logická operace, jejíž hodnota je pravda právě tehdy, když jsou obě vstupní hodnoty nepravda. Tedy hodnota logického NOR je nepravda právě tehdy,když alespoň jedna ze vstupních hodnot je pravda.

A B A ↓ B
1 1 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1

Negace disjunkce ¬(A ∨ B) a konjunkce negací (¬A) ∧ (¬B) lze zapsat do pravdivostní tabulky takto:

A B A ∨ B ¬(A ∨ B) ¬A ¬B (¬A) ∧ (¬B)
1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1

Pravdivostní tabulka nejčastěji používaných logických operátorů[editovat | editovat zdroj]

Zde je pravdivostní tabulka 6 z 16 možných pravdivostních operací 2 binárních proměnných.

A B
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 0 1 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 1

Klíč[editovat | editovat zdroj]

1=pravda, 0 = nepravda
= AND (konjunkce)
= OR (disjunkce)
= XOR (exkluzivní disjunkce)
= XNOR (ekvivalence)
= implikace
= zpětná implikace
ekvivalentní k
ekvivalentní k ⊕

Reference[editovat | editovat zdroj]