TNF-α

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Struktura TNF-α - jedná se o homotrimer, tedy komplex složený ze tří totožných proteinů

TNF-α (tumor necrosis factor α čili faktor nádorové nekrózy α), někdy také pod názvem kachektin, je homotrimerický protein o 157 aminokyselinách[1] a s řadou funkcí. Produkuje ho řada zejména krevních buněk a patří do velké skupiny tzv. cytokinů. Váže se na TNF receptor. TNF-α existuje buď jako transmembránový protein (26 kDa) nebo jako menší sekretovaná forma, která vzniká z té předchozí pomocí proteáz.[2]

K buňkám, jež ho za určitých podmínek uvolňují, patří makrofág, monocyt, endoteliární buňka, neutrofil, buňka hladké svaloviny, aktivovaný lymfocyt a astrocyt. Z toho je zřejmé, že má celou řadu funkcí. Reguluje spoustu dalších růstových faktorů, cytokinů, transkripčních faktorů a receptorů. Může způsobit smrt jistých typů nádorových buněk, navodit zvýšenou teplotu, za určitých podmínek spouští buněčnou proliferaci a diferenciaci.[3]

Makrofág začne vylučovat TNF-α, pokud se v daném místě do těla dostane patogen. Tím je umožněna tzv. lokální imunitní odpověď, která spočívá v aktivaci endotelu okolních vlásečnic, jejich zvýšené propustnosti (vč. snazší diapedézy) a ve zvýšeném srážení krve v místě infekce. Z pomocníka se však může stát smrtonosná buňka, pokud se infekce rozšíří po celém krevním oběhu (když dojde k sepsi): makrofágy začnou ve velkém produkovat TNF-α, což může vést až k septickému šoku a selhání orgánů.[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Murphy, K., Travers, P., Walport, M. Janeway's Immunobiology. 7. vyd. New York: Garland Science, 2008. 
  2. MUELLER, C, N Corazza, S Trachsel-Løseth, H P Eugster, M Bühler-Jungo, T Brunner, M A Imboden. Noncleavable transmembrane mouse tumor necrosis factor-alpha (TNFalpha) mediates effects distinct from those of wild-type TNFalpha in vitro and in vivo. The Journal of Biological Chemistry. 1999-12-31, roč. 274, čís. 53, s. 38 112 – 38 118. Dostupné online [cit. 2010-10-01]. ISSN 0021-9258. 
  3. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]