Syndrom učence

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Syndrom učence (anglicky Savant syndrome) je vzácně se vyskytující stav, kdy člověk (savant, česky učenec) s mentálním postižením zároveň vykazuje v určitých oblastech schopnosti, které vysoce překračují normu pro lidi bez mentálního postižení. [1][2] Syndrom učence se vyskytuje zejména u osob s poruchami autistického spektra nebo osob po poranění mozku.

Nejvýrazněji se syndrom učence projevuje jako vrozený u osob, kteří jsou silně podprůměrní v IQ testech, ale vykazují výjimečné schopnosti ve určitých oblastech (například rychlé počítání, výtvarné umění, paměť nebo hudba).[3][4][5][6] Přestože je syndrom učence nazýván jako "syndrom", není zařazen jako mentální porucha ani její část v diagnostických manuálech mentálních poruch jako je například ICD-10[7] nebo DSM-5.[8]

Syndrom učence může být také získaný, ačkoli tento typ je ještě vzácnější. Darold Treffert ve své studii z roku 2010 popisuje 32 lidí, u kterých se například po onemocnění demencí, zranění nebo otřesu mozku nebo epilepsii projevil syndrom učence.[9]

Symptomy[editovat | editovat zdroj]

Výjimečné schopnosti lidí se syndromem učence jsou zejména v pěti oblastech: paměť, výtvarné umění, hudba, aritmetika a prostorové vnímání.[10] Nejčastěji se syndrom projevuje ve formě "kalendářních učenců" [11][12]. To jsou lidé, kteří dokážou vypočítat den v týdnu pro jakékoli datum s neobyčejnou rychlostí a přesností nebo si z jakéhokoli dne podrobně vyvolat vlastní vzpomínky.


Zhruba polovina "učenců" má různé poruchy autistického spektra. Je odhadováno, že 10% všech lidí s poruchou autistického spektra má nějakou formu syndromu učence. Druhá polovina "učenců" má nějakou poruchu nebo poškození centrálního nervového systému.[13][14]

Mechanismus vzniku[editovat | editovat zdroj]

Psychologický[editovat | editovat zdroj]

Neexistuje žádná široce přijímaná kognitivní teorie, která by vysvětlovala kombinaci talentu a deficitu typickou pro syndrom učence.[15] Podle jedné hypotézy se autisté se při zpracovávání podnětů soustředí spíše na detaily, tudíž tento kognitivní styl může být predispozicí pro talent spojený s tímto syndromem.

Jiná hypotéza tvrdí, že "učenci" jsou podle empathizing-systemizing teorie hyper-systemizující, což vytváří dojem talentu. Tato teorie klasifikuje lidi na dimenzi toho, zda zakládají své schopnosti na empatii s ostatními nebo na "systemizování" faktů o okolním světě.[16]Pozornost na detaily je důsledkem zlepšené percepce nebo senzorické hypersenzitivitě u jedinců s syndromem učence. Bylo také potvrzeno, že někteří "učenci" umí operovat přímo s informacemi na úrovních, které se vyskytují i u běžné populace, ale nejsou pro ní vědomě dostupné.

Neurologický[editovat | editovat zdroj]

Syndrom učence vzniká také poškozením levého předního spánkového laloku, což je oblast mozku klíčová pro zpracovávání smyslových vjemů, rozpoznávání objektů a vytváření vizuálních vzpomínek. Syndrom byl úspěšně uměle replikován pomocí transkraniální magnetické stimulace, která dočasně "deaktivovala" výše uvedenou oblast mozku. [17]

Epidemiologie[editovat | editovat zdroj]

Neexistují žádné konkrétní statistiky lidí postižených syndromem učence. Odhady mluví o "mimořádně vzácném" výskytu.[18] Zhruba 1 z 10 lidí s poruchou autistického spektra má schopnosti, které by se daly charakterizovat jako syndrom učence. Britská studie z roku 2009 ale zjistila, že ze 137 rodičů autistických dětí 28% věří, že jejich dítě má v nějaké oblasti schopnosti, které převyšují normu pro běžnou populaci.[19]

Získaný syndrom učence byl zatím reportován v cca 50 případech.[20][21]

Syndrom učence se vyskytuje výrazně častěji u mužů, kteří převažují nad ženami zhruba v poměru 6:1.[22] U lidí postižených konkrétně některou poruchou autistického spektra se syndrom vyskytuje u mužů 4,3x víc než u žen. [23]

Historie[editovat | editovat zdroj]

Pojem idiot savant byl poprvé použit lékařem Johnem Langdonem Downem, který je známý zejména první charakteristikou Downova syndromu. Termín byl v té době používán často nesprávně, protože ne všechny případy spadaly pod tehdejší definici termínu idiot (těžká mentální retardace). Termín autistický učenec byl také užíván nesprávně, protože jen zhruba polovina lidí s diagnostikovaným syndromem učence má poruchu autistického spektra. Nakonec se ustálilo nynější označení syndrom učence.

Vybrané případy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Savant syndrome na anglické Wikipedii.

 1.  "The savant syndrome: Intellectual impairment and exceptional skill"(1999). Psychological Bulletin 125 (1): 31–46. doi:10.1037/0033-2909.125.1.31. PMID 9990844. 
 2.  "Comparing the intelligence profiles of savant and nonsavant individuals with autistic disorder"(2004). Intelligence 32 (2): 121–131. doi:10.1016/j.intell.2003.11.002. 
 3. Psychology in Action Eighth Edition, John Wiley & Sons, Inc. (2007), p. 314.
 4.  "Enhanced pitch sensitivity in individuals with autism: A signal detection analysis"(PDF)(2003). Cognitive Neuroscience 5 (2): 226–235. 
 5. McMahon J. A. (2002).  "An explanation for normal and anomalous drawing ability and some implications for research on perception and imagery". Visual Arts Research 28 (55): 38–52. 
 6. Pring L., Hermelin B. (2002).  "Numbers and letters: Exploring an autistic savant's unpractised ability". Neurocase 8 (4): 330–337. doi:10.1093/neucas/8.4.330. PMID 12221146. 
 7. ICD 10 [online]. priory.com. (anglicky) 
 8. APA Diagnostic Classification DSM-IV-TR [online]. BehaveNet Inc [cit. 2012-10-13]. BehaveNet. (anglicky) 
 9. Treffert, Darold A. (August 2014).  "Accidental Genius". Scientific American. 
 10.  "The savant syndrome: An extraordinary condition A synopsis: Past, present, future"(2009). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 364 (1522): 1351–7. doi:10.1098/rstb.2008.0326. PMID 19528017. 
 11.  "Incidence of Savant Syndrome in Finland"(Aug 2000). Percept Mot Skills 91 (1): 120–2. doi:10.2466/pms.2000.91.1.120. PMID 11011882. 
 12. Kennedy DP, Squire LR (2007).  "An analysis of calendar performance in two autistic calendar savants". Learn Mem 14 (8): 533–8. doi:10.1101/lm.653607. PMID 17686947. 
 13. Darold A. Treffert, MD.  "The Autistic Savant". Wisconsin Medical Society. 
 14.  "Savant Syndrome Statistics"(2014-07-12). Health Research Funding. 
 15.  "Savant talent"(2005). Developmental Medicine & Child Neurology 47 (7): 500–503. doi:10.1017/S0012162205000976. 
 16.  "Talent in autism: Hyper-systemizing, hyper-attention to detail and sensory hypersensitivity"(2009). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 364 (1522): 1377–83. doi:10.1098/rstb.2008.0337. PMID 19528020. 
 17. Snyder A (2009).  "Explaining and inducing savant skills: privileged access to lower level, less-processed information.". Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 364 (1522): 1399–405. doi:10.1098/rstb.2008.0290. PMID 19528023. 
 18. http://www.psy.dmu.ac.uk/drhiles/Savant%20Syndrome.htmŠablona:Full citation needed
 19.  "Savant skills in autism: Psychometric approaches and parental reports"(2009). Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 364 (1522): 1359–1367. doi:10.1098/rstb.2008.0328. PMID 19528018. Lay summary – The Economist(April 16, 2009). 
 20. Yant-Kinney, Monica(2012-08-20)."An artist is born after car crash".The Inquirer(Philadelphia). Archived from the original. Šablona:Citation error. http://articles.philly.com/2012-08-20/news/33273378_1_brain-injury-owens-answers-car-crash/2. Retrieved 2012-11-24. 
 21. "'A ski accident left me with advanced mental abilities': US woman tells her extraordinary story".Daily Telegraph. 17 April 2015. Archived from the original. Šablona:Citation error. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/11544405/A-ski-accident-left-me-with-advanced-mental-abilities-US-woman-tells-her-extraordinary-story.html. 
 22. Treffert, Darold.
 23. Newschaffer CJ, Croen LA, Daniels J (2007).  "The epidemiology of autism spectrum disorders"(PDF). Annu Rev Public Health 28: 235–58. doi:10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144007. PMID 17367287. 
 24. Savant Temple Grandin coming to Fond du Lac [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 25. Stroke of Genius: How Derek Amato Became a Musical Savant [online]. NPR, 2016-02-23 [cit. 2017-04-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. LEWIS, Tanya. A man became a math wiz after suffering brain injuries. Researchers think they know why. [online]. The Washington Post, 2014-05-12 [cit. 2017-04-23]. Dostupné online. (anglicky)