Společensky prospěšné podnikání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Společensky prospěšné podnikání (jinými slovy sociální podnikání) je označení pro podnikatelskou aktivitu, jejímž cílem je řešit společenský nebo environmentální problém. Podnikání zde slouží jako prostředek a primárním cílem není zisk, ale udržitelné řešení daného problému. Zisk je zpravidla investován zpět do rozvoje podniku.

Výraz vychází z anglických pojmů Social Business a Social Entrepreneurship. V českém prostředí bývá toto téma často spojováno s termínem „sociální podnikání“ nebo „sociální firma“ zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce. Inkluzivní přínos je jedním z možných aspektů společensky prospěšného podnikání, nikoliv však jediným.

Společensky prospěšní podnikatelé se mohou realizovat například ve vzdělávání, v péči o zdraví, v ochraně životního prostředí, v boji s chudobou, při řešení energetických problémů, v ochraně lidských práv, při prosazování rovných příležitostí, v péči o znevýhodněné osoby apod.

Postavení v ekonomice[editovat | editovat zdroj]

Sociální podnikání ze své charakteristiky vyčnívá mezi pro-ziskovými formami podnikání. Jelikož sociální podniky existují primárně za jiným účelem než je generování zisku, lze je z hlediska cílů řadit do třetího sektoru mezi Nestátní neziskové organizace a Obecně prospěšné společnosti.[1]

Sedm principů podle Muhammada Yunuse[editovat | editovat zdroj]

Základní principy společensky prospěšného podnikání formuloval například držitel Nobelovy ceny za mír Muhammad Yunus. O společensky prospěšném podnikání lze podle něj mluvit, pokud platí následující:[2][3]

 1. Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost (v oblasti vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo životního prostředí).
 2. Finanční a ekonomická udržitelnost.
 3. Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy.
 4. Poté, co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku.
 5. Šetrný přístup k životnímu prostředí.
 6. Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.
 7. Děláme to s radostí.

Související pojmy[editovat | editovat zdroj]

Sociální firma

Sociální firma má při svém podnikání za cíl zaměstnávat občany znevýhodněné na běžném pracovním trhu.[4]

Kolektivní firma

Výrobní družstvo

 • zaměstnanci jsou majoritními vlastníky podniku
 • společnost není volně obchodovatelná
 • většina zaměstnanců zároveň vlastní podíl ve firmě
 • jeden podíl rovná se jeden zaměstnanec i jeden rozhodovací hlas

Organizace a platformy[editovat | editovat zdroj]

Ashoka

Tato mezinárodní nevládní organizace usiluje o společnost, ve které platí: „Každý může změnit svět.” Taková společnost totiž dokáže reagovat rychle a efektivně na své sociální problémy, protože doslova každý člověk má možnost se zapojit do jejich řešení a dosáhnout tak pozitivní změny. Ashoka proto podporuje sociální podnikatele, jedince, kteří přinášejí inovativní, udržitelná a replikovatelná řešení sociálních problémů na regionální i globální úrovni. Je to největší světová síť společensky prospěšných podnikatelů s téměř 3000 členy v 70 zemích.

Asociace společenské odpovědnosti

Tato nezávislá platforma sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i zástupce veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Svou misi Asociace společenské odpovědnosti šíří skrze příběhy malých a středních podniků, rodinných firem i nevládních organizací, kterým se podařilo prostřednictvím odpovědného podnikání dosáhnout pozitivní změny ve společnosti. Provozuje také informační portál o společenské odpovědnosti (CSR) v České republice.

Byznys pro společnost

Je platforma, která propojuje firmy, jež se snaží o odpovědné a udržitelné podnikání. Jejím cílem je také snanovovat standardy pro Společenskou odpovědnost firem (CSR) v České republice.

European Leadership & Academic Institute (ELAI)

Jednou z činností této platformy pro sdílení profesních zkušeností je pořádání tzv. Global Enterpreneurship Week – mezinárodní akce na podporu podnikání, startupů, inovací a obecně podnikavého životního stylu.

Mezinárodní síť Impact Hub

Praktickému rozvoji společensky prospěšného podnikání se věnuje například Impact Hub Praha (prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání). Koná se zde pravidelné neformální setkání Social Business Breakfast, na kterém si zástupci společensky prospěšných podniků, neziskovek, bank, vysokých škol, ministerstev a dalších organizací vyměňují zkušenosti a získávají nové kontakty. Od roku 2011 také Impact Hub Praha pořádá program pro vysokoškoláky Social Impact Award.

Nadace VIA

V programu Lepší byznys podporuje Nadace VIA podnikatelské aktivity nevládních neziskových organizací, sociálních podniků i jednotlivců a neformálních uskupení, které usilují o řešení společenských problémů. Může jít přitom o nápady a záměry, které vnímají sociální podnikání v jeho širším pojetí a nezaměřují se např. pouze na oblast sociální práce. Program se skládá ze vzdělávací (pomoc s tvorbou a ověřováním podnikatelského záměru) a realizační části (finanční podpora a odborná pomoc).

People – Planet – Profit

Posláním organizace P3 (People – Planet – Profit) je teoreticky ukotvit a šířit povědomí o společensky prospěšném podnikání mezi českou odbornou i laickou veřejností. Mimo jiné koordinuje Tematickou síť pro sociální ekonomiku TESSEA a spravuje Adresář sociálních podniků.

Platforma sociálních firem

Cílem Platformy sociálních firem, která sdružuje právnické a fyzické osoby uznávající model sociální firmy, je prosazovat tento model a standardy sociální firmy v ČR, šířit příklady dobré praxe, vzdělávat v oblasti sociálního podnikání a propojovat státní, veřejnou, podnikatelskou a akademickou sféru.

Programy a soutěže[editovat | editovat zdroj]

Akademie sociálního podnikání České spořitelny

Program je určen manažerům sociálních podniků a neziskových organizací. Kromě účasti na workshopech, seminářích a osobních konzultacích účastníci Akademie sociálního podnikání rozpracovávají podrobný podnikatelský plán a učí se získávat potenciálního investora. Autoři nejlepšího podnikatelského plánu získávají finanční příspěvek na jeho rozvoj.

EFASI – Cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci

Toto ocenění je udělováno každé dva roky neziskovým organizacím působícím ve střední a jihovýchodní Evropě. Nadace Erste tak odměňuje a zviditelňuje projekty a organizace, které se prosazují sociální integraci a rovné příležitosti pro všechny. Propagací těchto pozitivních příkladů EFASI přispívá k rozvoji občanské společnosti v regionu.

Laboratoř Nadace Vodafone

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone je určen neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které využívají technologie pro pozitivní změny ve společnosti a mají ambici oslovit a získat řádově tisíce uživatelů. Tvůrci zajímavých společensky prospěšných nápadů si mohou v Laboratoři ověřit, zda jsou jejich vize životaschopné a zda si jejich technologická řešení najdou platící zákazníky. Laboratoř pomáhá najít vhodné nastavení a ověřit zájem trhu, aby se projekty mohly stát finančně udržitelnými.

Social Impact Award

Program Social Impact Award je určen mladým lidem, kteří chtějí pomáhat a podnikat zároveň. Součástí jsou praktické workshopy a soutěž o nejlepší nápad na společensky prospěšné podnikání. Vítězové získávají finanční odměnu, podporu mentorů a členství v Impact Hubu. Vítězné projekty ze všech zemí, kde se Social Impact Award koná, je možné si prohlédnout v Book of Inspiration.

SozialMarie

Cenu SozialMarie uděluje od roku 2005 soukromá nadace Unruhe („Neklid“) sociálně inovativním projektům. Podporuje vzájemné propojování společensky prospěšných projektů a podněcuje diskusi na téma sociální inovace.

Technologie pro společnost – Nadace Vodafone

Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní společenské využití moderních informačních a komunikačních technologií. Je určený neziskovým organizacím a spolupracujícím subjektům, které tato řešení využívají v praxi.

Společensky prospěšné podniky a iniciativy[editovat | editovat zdroj]

V českém prostředí již působí řada organizací, podniků, sociálních firem, družstev a iniciativ, které se snaží hledat řešení na problémy ve společnosti a životním prostředí a zároveň usilují o finanční soběstačnost.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. PARKÁNOVÁ, Lenka. Různé pohledy na sociální, environmentální a ekonomickou úlohu konceptu sociálního podnikání. Brno, 2011 [cit. 2015-03-09]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Naděžda Johanisová. Dostupné online.
 2. Archivovaná kopie. www.grameencreativelab.com [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-01-08. 
 3. Archivovaná kopie. www.muhammadyunus.org [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-02-03. 
 4. Webové stránky Platformy sociálních firem s definicí sociální firmy Archivováno 14. 2. 2015 na Wayback Machine

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • BEDNÁRIKOVÁ, Daniela; FRANCOVÁ, Petra. Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR. Plná verze.. Praha: Nová ekonomika, o. p. s., 2011. 
 • BEDNÁRIKOVÁ, Daniela. Příklady dobré praxe aneb sociální podnikání v České republice i zahraničí.. Praha: P3 - People, Planet, Profit, o. p. s., 2012. 
 • BJERKE, Björn; KARLSSON, Mathias. Social Entrepreneurship. To Act as if and Make a Difference.. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc., 2013. 
 • BRANČÍKOVÁ, Lucie. Sociální přidaná hodnota podnikání: Jak ji identifikovat, vymezit a využít.. Praha: SČMVD, 2010. 
 • DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika - prostor pro sociální práci. Sociální práce 21. století.. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2003. 
 • DOHNALOVÁ, Marie. Sociální ekonomika v evropském kontextu.. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 
 • DOHNALOVÁ, Marie. Sociální Ekonomika, Sociální Podnikání: Podnikání Pro Každého.. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 
 • DURIEUX, Mark B.; STEBBINS, Robert A. Social Entrepreneurship for Dummies.. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010. 
 • Sociální firma: Výzva v podnikání 21. století.. Praha: FOKUS PRAHA, o. s., 2007. 
 • FRANCOVÁ, Petra; BEDNÁRIKOVÁ, Daniela. Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR.. Praha: Nová ekonomika, 2011. 
 • GUNN, Robert; DURKIN, Chris. Social Enterpreneurship. A skills approach.. Bristol: The Policy Press, 2010. 
 • HUNČOVÁ, Magdalena. Sociální ekonomika a sociální podnik.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007. 
 • HUNČOVÁ, Magdalena. Ekonomický rozměr občanské společnosti. [s.l.]: Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 240 s. ISBN 978-80-7357-545-8. 
 • JASANSKÝ, Jaroslav. Obecně prospěšné společnosti.. Ostrava: Montanex, 2007. 
 • KERLIN, Janelle A. Social Enterprise. A Global Comparison.. Lebanon: University Press of New England, 2009. 
 • KORIMOVÁ, Gabriela. Sociálna Ekonomika a Sociálne Podnikanie. Banská Bystrica: Bratia Slabovci s. r. o., 2008. 
 • LANKAŠOVÁ, Lucie. Rozvoj sociální ekonomiky v prostředí neziskových organizací v České republice. Diplomová práce. vyd. Praha: [s.n.], 2008. 
 • MÁDLOVÁ, Lucie. Společenská odpovědnost firem: Etické podnikání a Sociální odpovědnost v praxi.. Praha: Kanina: OPS, 2019. 
 • MAREŠ, Jakub. Rozjeď to: Jak začít společensky prospěšné podnikání.. Praha: Innovation Tank o. s., 2011. 
 • MÉSZÁROS, Peter. Sociální podnikání. 10 úspěšných příkladů z Evropy.. Praha: Nový prostor, o. s., 2008. 
 • MULGAN, John a kol. autorů. Social Innovation. What it is, why it matters and how it can be accelerated.. London: The Young Foundation, 2007. 
 • NICHOLLS, Alex (edit.). Social Entrepreneurship. New Models of sustainable Social Change.. New York: OXFORD Univerzity Press, 2006. 
 • RIDLEY-DUFF, Rory; BULL, Mike. Understanding Social Enterprise. Theory & Practice. London: SAGE Publications Ltd., 2011. 
 • SRPOVÁ, Jitka; ŘEHOŘ, Václav. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 
 • SYROVÁTKOVÁ, Jaroslava. Sociální podnikání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. 
 • YUNUS, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism.. New York: Public Affairs, 2007. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]