Přeskočit na obsah

Sociální teorie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Sociální teorie patří mezi společenské vědy. Lze ji považovat za obor úzce související s dějinami sociologie. Oproti ní však zahrnuje širší teoretický rámec a neomezuje se pouze na sociologickou terminologii a obvyklý, často kanonický přístup k sociální problematice. Sociologie sousloví sociální teorie až do 40. let 20. stol. neznala [1], takže bylo možné oba termíny do jisté míry zaměňovat. Stejně jako sociologie tak spolupracuje především s těmito jinými vědami: filosofie, historie, ekonomie, demografie, sociální geografie, sociální psychologie a psychologie, kulturní a sociální antropologie, politologie, právo, ekologie, lingvistika či kulturální studia. Dnes sociální teorií míníme vědecky i pojmově dobře vybavené přístupy, ačkoliv spíše volněji ukotvené, interdisciplinární [2]. Zaměřují se více na každodennost, její interakce a názorovou polemiku, čímž často zasahují i do jednání o směřování a cílech společnosti. Často je spojována se směry jako jsou teorie kultury, kritická teorie, feministická teorie, historická sociologie, post-koloniální teorie, poststrukturalismus, postmodernismus, politická teorie aj.

Mezi představitele (pokud přímo nejmenujeme většinu autorů z oboru sociologie) můžeme zařadit tato jména: Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Stuart Hall, Edward Said, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Theodor Adorno aj.

V České republice se sociální teorií zabývá internetový časopis Sociální teorie .cz (socialniteorie.cz či socialtheory.eu Archivováno 14. 10. 2015 na Wayback Machine.), který je vlastním a neformálním projektem kolektivu studentů sociologie při Institutu sociálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Jeho posláním je přinést mezioborový vhled do studia moderní sociální teorie prostřednictvím publikace článků, studií, výzkumných zpráv, recenzí, postřehů či monografií.

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • BAERT, PATRICK, Filipe Carreira da, Silva. Social Theory in the Twentieth Century and Beyond. Cambridge, UK: Polity Press, 2010. ISBN 978-0745639819. 
  • BELL, David. Constructing Social Theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2008. ISBN 978-0742564282. 
  • BERBEROGLU, Berch. An Introduction to Classical and Contemporary Social Theory: A Critical Perspective, Third Edition. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005. Dostupné online. ISBN 978-0742524934. 
  • BERGER, PETER, Luckmann, Thomas. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologie vědění. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2001. ISBN 80-85959-46-1. 
  • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
  1. HARRINGTON, Austin, a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. 496 s. ISBN 80-7367-093-3. (česky) [online]. Google.com [cit. 2011-12-15]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
  2. BALON, Jan. Sociální teorie a kulturální studia: dva typy interdisciplinárního přístupu in Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. Vol. 40, No. 1–2. ISSN 0038-0288 (česky) [online]. [cit. 2011-12-15]. Dostupné online.