Slovní hříčka

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Možná hledáte: Slovní hra (společenská, desková, online...).

Slovní hříčka je záměrné užití slov způsobem, který pozměňuje jejich obvyklý význam. Výsledek je často žertovný.[1]

Slovní hříčka je obecně jakákoli jazyková hra, která manipuluje se slovy nebo zvuky. Často bývá součástí vtipné poznámky, hádanky nebo anekdoty. Mezi slovní hříčky se řadí některé básnické a literární techniky. Cílem slovní hříčky je zaujmout, překvapit, vyvolat úžas nebo pobavit.

Slovní hříčky se v ústních kulturách poměrně běžně používají jako prostředek umocňující mohutnost vyjádření/vnímání.[2] Příklady textových (grafických, pravopisných) slovních hříček lze běžně nalézt v jazycích s písmem založeným na abecedě, známy jsou však i homofonní hříčky v mandarínské čínštině.

Slovní hříčkou je například název slovní hry Wordle, který vychází ze jména jejího autora, jímž je Josh Wardle.[3]

Příklady slovních hříček[editovat | editovat zdroj]

Akrostich – báseň, v níž počáteční písmena, slabiky nebo slova každého verše nebo sloky tvoří slovo, jméno nebo větu, které se rovněž mohou nazývat „akrostich“:

Wítán buď každý, kdo nesmýšlí nemoudře
I ten, jenž dokořán mysl svou otevře
Koruny netřeba, netřeba haléře
I začal Zlatý věk v pravdě a myšlení
Poselstvím ryzím, jež nikdy se nezmění
Exaktním průvodcem lidského vědění
Dávno se nenosí stavět moc nad rozum
I proto vykřič v svět: „Cogito ergo sum!“
Expanze poznání nechť vládne našim dnům…

Obdobami akrostichu jsou telestich (poslední písmena), mezostich (sloupec písmen uprostřed veršů) a další.

SmysluPLNÝ text s novým VÝZNAMem může vzniknout i zvýrazněním jednotlivých znaků nebo SLOV v běžném textu.

Akronym – zkratkové slovo, zkratka, která se nehláskuje, ale vyslovuje se jako slovo,[4] může se i skloňovat. Sestává z prvních písmen nebo částí slov původního názvu:
Brexit (Británie a exit)
UNICEF, UNESCO...

Ambigram – slovo, které se hrou symetrie (středové, horizontální nebo vertikální) buď přemění v jiné slovo, nebo si zachová svůj vzhled; ambigramy je například logo firmy New Man nebo kapely ABBA. Číslo 7350 na segmisegmentovém displeji dává po otočení slovo OSEL. Ambigram je zároveň kaligrafická technika.

Anacyklika – slovo nebo věta je smysluplné i při čtení zprava doleva, obvykle se přitom ignoruje diakritika a mezery, v podstatě jde o speciální případ přesmyčky; obecně je text při čtení zprava doleva jiný, je-li stejný, jde o palindrom.

Anagram (přesmyčka) – slovo, které vznikne z původního slova přeskládáním písmen, lze provést i s více slovy nebo celou větou, obvykle se ignoruje diakritika.

Palindrom

Pangram

Kakofonie (nesoulad, nelibozvučnost) – nejčastěji zřetězení obtížně vyslovitelných stejně znějících nebo přízvučných slabik:
Strč prst skrz krk.
Nesnese se se sesekaným.

Kalambúr – je založen na homofonii nebo polysémii, tj. grafické nebo zvukové podobě slov:
Potkají se dvě kamarádky a jedna povídá: "Jdeme nakupovat, manžel mi dal kreditku." "A PIN dal?" "Ne, nepindal."

Kakemfaton – pokud sousedící slabiky vytvoří nevhodný (obvykle obscénní nebo vulgární) obsah.[5][6]

Narážka (annonminace):
Hynek máchá slovem. (Hynek Mácha)


Překladatelský oříšek[editovat | editovat zdroj]

Slovní hříčky obvykle nelze přeložit do jiného jazyka. Často však lze nalézt ekvivalent s podobným vyzněním:
V jedné z knih Terryho Pratchetta je v anglickém originále celý odstavec popisující gnu (pakůň), aby pak vyšlo najevo, že došlo k záměně s gun (střelná zbraň). Jan Kantůrek namísto toho v českém překladu použil dvojici garnát, jehož popisu věnoval příslušný odstavec, a granát.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. hříčka. Slovník současné češtiny [online]. Lingea, 2018 [cit. 2023-08-26]. Dostupné online. 
  2. RLDR_SYLABUS.pdf
  3. The New York Times Buys Wordle. www.nytimes.com [online]. The New York Times, 31. 1. 2022 [cit. 2023-08-23]. Dostupné online. 
  4. akronym. Slovník současné češtiny [online]. Lingea, 2018 [cit. 2023-08-27]. Dostupné online. 
  5. NovotHiMluv2-OCRp.pdf
  6. https://books.google.cz/books?id=Q-lr20SuvfIC&pg=PA203&lpg=PA203&dq=%22kakemfaton%22&source=bl&ots=J8XG9vHmA0&sig=ACfU3U1yPuEMi5Ph_8pApVkw4v93M35n3Q&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjyyYmvqvGAAxUmhf0HHZiLAnIQ6AF6BAgfEAM#v=onepage&q=%22kakemfaton%22&f=false

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]