Seznam vážek v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Seznam vážek v Česku uvádí 72 druhů, které jsou ve dvou tabulkách rozděleny na motýlice (25 druhů) a šídla (47 druhů). Názvy stupňů ohrožení jsou uvedeny podle červeného seznamu IUCN.

Motýlice - Zygoptera[editovat | editovat zdroj]

Čeleď Český název druhu - vědecký název Stupeň ohrožení v Česku
motýlicovití - Calopterygidae
motýlice obecná - Calopteryx virgo málo dotčený
motýlice lesklá - Calopteryx splendens málo dotčený
šídlatkovití - Lestidae
šídlatka velká - Lestes viridis málo dotčený
šídlatka brvnatá - Lestes barbarus zranitelný
šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný
šídlatka velkoskvrnná - Lestes macrostigma kriticky ohrožený
šídlatka páskovaná - Lestes sponsa málo dotčený
šídlatka tmavá - Lestes dryas zranitelný
šídlatka hnědá - Sympecma fusca téměř ohrožený
šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený
šidélkovití - Platycnemididae
šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes málo dotčený
šidélkovití - Coenagrionidae
šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula málo dotčený
šidélko rudoočko - Erythromma najas málo dotčený
šidélko znamenané - Erythromma viridulum téměř ohrožený
šidélko přilbovité - Coenagrion mercuriale pro území ČR vymizelý
šidélko huňaté - Coenagrion scitulum kriticky ohrožený
šidélko kopovité - Coenagrion hastulatum téměř ohrožený
šidélko jarní - Coenagrion lunulatum kriticky ohrožený
šidélko ozdobné - Coenagrion ornatum kriticky ohrožený
šidélko páskované - Coenagrion puella málo dotčený
šidélko širokoskvrnné - Coenagrion pulchellum málo dotčený
šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum málo dotčený
šidélko malé - Ischnura pumilio téměř ohrožený
šidélko větší - Ischnura elegans málo dotčený
šidélko lesklé - Nehalennia speciosa kriticky ohrožený


Šídla - Anisoptera[editovat | editovat zdroj]

Čeleď Český název druhu - vědecký název Stupeň ohrožení v Česku
šídlovití - Aeschnidae
šídlo horské - Aeshna caerulea kriticky ohrožený
šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný
šídlo rašelinné - Aeshna subarctica kriticky ohrožený
šídlo pestré - Aeshna mixta málo dotčený
šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný
šídlo modré - Aeshna cyanea málo dotčený
šídlo velké - Aeshna grandis málo dotčený
šídlo červené - Aeshna isosceles zranitelný
šídlo královské - Anax imperator málo dotčený
šídlo tmavé - Anax parthenope zranitelný
šídlo hnědé - Hemianax ephippiger málo dotčený
šídlo luční - Brachytron pratense ohrožený
klínatkovití - Gomphidae
klínatka žlutonohá - Gomphus flavipes ohrožený
klínatka obecná - Gomphus vulgatissimus zranitelný
klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia ohrožený
klínatka vidlitá - Onychogomphus forcipatus ohrožený
páskovcovití - Cordulegastridae
páskovec dvojzubý - Cordulegaster bidentata zranitelný
páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii zranitelný
lesklicovití - Corduliidae
lesklice měděná - Cordulia aenea málo dotčený
lesklice zelenavá -Somatochlora metallica málo dotčený
lesklice jižní -Somatochlora meridionalis[1] nemá
lesklice horská - Somatochlora alpestris ohrožený
lesklice severská - Somatochlora arctica ohrožený
lesklice skvrnitá - Somatochlora flavomaculata ohrožený
lesklice velká - Epitheca bimaculata kriticky ohrožený
vážkovití - Libellulidae
vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata málo dotčený
vážka plavá - Libellula fulva kriticky ohrožený
vážka ploská - Libellula depressa málo dotčený
vážka černořitná - Orthetrum cancellatum málo dotčený
vážka bělořitná - Orthetrum albistylum málo dotčený
vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ohrožený
vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ohrožený
vážka červená - Crocothemis erythraea málo dotčený
vážka žíhaná - Sympetrum striolatum téměř ohrožený
vážka obecná - Sympetrum vulgatum málo dotčený
vážka jižní - Sympetrum meridionale ohrožený
vážka jarní - Sympetrum fonscolombii ohrožený
vážka žlutavá - Sympetrum flaveolum málo dotčený
vážka rudá - Sympetrum sanguineum málo dotčený
vážka rumělková - Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený
vážka tmavá - Sympetrum danae málo dotčený
vážka podhorní - Sympetrum pedemontanum ohrožený
vážka široká - Leucorrhinia caudalis pro území ČR vymizelý
vážka běloústá - Leucorrhinia albifrons kriticky ohrožený
vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia zranitelný
vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda ohrožený
vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis zranitelný

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Holuša O. 2008: Somatochlora meridionalis, pp. 491. in: Dolný A., Bárta D., Waldhauser m., Holuša O., Hanel L et al.: Vážky České republiky...
  • FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. PDF
  • HANEL, Lubomír. ZELENÝ, Jiří. In Vážky 1999 sborník referátů z mezinárodního semináře. Vlašim : ZO ČSOP Vlašim, 1999. ISBN 80-86327-00-0. Kapitola Červený seznam vážek České republiky - verze 1999, s. 77-81.