Seznam kulturních památek v Blatně (okres Chomutov)

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Dostupné mapy ke článku
Upozornění Jste-li ochotni uvolnit své obrázky památek pod svobodnou licencí, neváhejte je nahrát do úložiště Wikimedia Commons (kliknutím na ikonku fotoaparátu v příslušném řádku tabulky). Obrázky uložené ve Wikimedia Commons můžete pomocí odkazu přidat do tohoto seznamu nebo do článku o příslušné památce, obci atd.
WikiProjekt Wiki Loves Monuments
WikiProjekt Fotografování

Tento seznam nemovitých kulturních památek v obci Blatno v okrese Chomutov vychází z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vede Národní památkový ústav jako ústřední organizace státní památkové péče. Údaje jsou průběžně upřesňovány, přesto mohou obsahovat i řadu věcných a formálních chyb a nepřesností či být neaktuální.

Pokud byly některé části dotčeného území vyčleněny do samostatných seznamů, měly by být odkazy na tyto dílčí seznamy uvedeny v úvodu tohoto seznamu nebo v úvodu příslušné sekce seznamu.

Blatno[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 9 (Q31870594)


Blatno (Chomutov District), house No 9.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21266/5-450
Pam. katalog
MIS
Blatno Blatno 9
50°30′45,54″ s. š., 13°21′28,76″ v. d.
Dům byl postaven v polovině 19. století. Patrová stavba na obdélné parcele. Přízemí domu je zděné, patro hrázděné, ze tří stran pobíjené šindelem (obě štítová průčelí a severní průčelí). Krušnohorský typ domu.

Poznámka: V MonumNetu bylo dříve uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Fara (Q31870639)


Blatno 2016-05-14 Fara.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18004/5-448
Pam. katalog
MIS
Blatno Blatno 2
50°30′42,73″ s. š., 13°21′31,9″ v. d.
Areál fary v těsném sousedství kostela je tvořen budovou fary a relikty ohradní zdi, která areál vymezuje. Směrem ke kostelu je na okraji parcely brána a branka z hranolových pilířů.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Kostel svatého Michaela Archanděla (Q18603831)


Blatno 2016-05-14 Kostel.jpg
 
Kategorie Church of Saint Michael in Blatno (Chomutov District) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14991/5-447
Pam. katalog
MIS
Blatno st. 17
50°30′43,37″ s. š., 13°21′34,63″ v. d.
Pozdně barokní kostel svatého archanděla Michaela byl postaven v roce 1782 a obnoven v roce 1892. Jednolodní, orientovaná stavba má na západě hranolovou věž zastřešenou cibulovou kupolí. Interiér objekt je bohatě zdoben nástěnnými malbami.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Květnov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Kostel Navštívení Panny Marie (Q19602283)


Quinau-Wallfahrtskirche2009.JPG
 
Kategorie Church of the Visitation of Our Lady (Květnov) na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
45379/5-451
Pam. katalog
MIS
Květnov 50°31′13,44″ s. š., 13°22′30,79″ v. d. Barokní kostel Navštívení Panny Marie. Areál poutního kostela s márnicí se nachází na návrší a přístup tvoří terénní schodiště. Ohradní zeď vymezuje přiléhající plochy. Jádro kostela pochází z 16. století, ale zásadní jsou barokní přestavby v 17. a 18. století. Správu prováděli jezuité.

Poznámka: Parcelní čísla v Památkovém katalogu neuvedena.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Hrad Najštejn (Q1013188)


Najštejn - příkop 2.jpg
 
Kategorie Najštejn Castle na Wikimedia Commons
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
21047/5-521
Pam. katalog
MIS
Květnov 2,5 km východojihovýchodně od Květnova, severozápadně nad vodní nádrží Jirkov, pp. 489/1
50°30′52,56″ s. š., 13°24′15,48″ v. d.
Zaniklý gotický hrad Najštejn (Neustein). Zřícenina se nachází na ostrohu nad vodní nádrží Jirkov. Hrad byl přístupný pravděpodobně pouze po šíji, která byla navíc přeťata příkopem a valem. Hrad byl užíván svému účelu jen velmi krátkou dobu v průběhu 14. století.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 11 (Q31207525)


Květnov_11.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
24041/5-453
Pam. katalog
MIS
Květnov Květnov 11
50°31′9,47″ s. š., 13°22′19,07″ v. d.
Objekt byl postaven okolo roku 1850. Do ulice je otočen štítovou stranou. Obytná a hospodářská stavba je patrová se sedlovou střechou. Na zděné přízemí navazuje hrázděné patro, které je na štítových stěnách a štítě ještě pobíjeno šindelem.

Poznámka: MonumNet původně uváděl jako venkovskou usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům če. 4 (Q31207528)


Blatno, Květnov, common.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
17217/5-452
Pam. katalog
MIS
Květnov Květnov če. 4
50°31′11,25″ s. š., 13°22′17,01″ v. d.
Volně stojící patrový dům byl postaven okolo poloviny 19. století. Na zděné přízemí navazuje hrázděné patro, které je obložené šablonami. Úprava štítů, pobití šindelem, vychází z místní tradice. Hmota domu je rozšířena o přistavek zádveří.

Poznámka: MonumNet původně uváděl jako venkovskou usedlost. Původně uváděn jako čp. 4.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Mezihoří[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům če. 25 (Q33322614)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
19768/5-456
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 25
50°32′29,6″ s. š., 13°21′48,71″ v. d.
Areál se nachází v obci s rozvolněnou zástavbou. Usedlost tvoří obytný dům a hospodářské stavby. Hlavní objekt je patrový a má zděné přízemí. Jeho výstavba se dá zařadit do první poloviny 19. století a ostatní objekty byly realizovány až později.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 25.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Památková ochrana zrušena 4. března 2014 Dům čp. 23 (Q31206354)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
34684/5-458
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří čp. 23
50°32′30,21″ s. š., 13°21′47,86″ v. d.
Venkovská usedlost. Patrový objekt, který působil jako přízemní scelením patra se štítem dřevěným obkladem. Přízemí včetně světničky zděné. Patro mohlo být hrázděné. Dozadu byla střecha stažena přes světničku a kůlnu až skoro na zem. Zbořený. V místě stojí nový dům če. 34, kolmo orientovaný.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.
Památková ochrana zrušena 4. března 2014.

Dům če. 26 (Q33322631)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32106/5-457
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 26
50°32′29,35″ s. š., 13°21′52,57″ v. d.
Přízemní dům se nachází v severní části obce a byl postaven okolo poloviny 19. století. Zděný objekt má nepravidelný půdorys, který je dán přístavbami (garáž a zádveří). Hlavní hmota domu je kryta sedlovou střechou. Štíty jsou pobíjeny šindelem.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 26.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 10 (Q33322610)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
39999/5-459
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří 10
50°32′24,67″ s. š., 13°21′47,41″ v. d.
Původně usedlost postavená kolem poloviny 19. století. Nižší část domu nesla hrázděné polopatro, které dodávalo objektu jednolitou hmotu. Charakter usedlosti dotvářela stodola, která byla odstraněna ve 2. polovině 20. století.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost če. 8 (Q33322626)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
44731/5-454
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 8
50°32′24,91″ s. š., 13°21′41,73″ v. d.
Trojdílný dům se zděným přízemím a hrázděným patrem pod sedlovou střechou. Vchod chrání předsazené zádveří. Výstavba se dá zařadit do doby kolem poloviny 19. století.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 8.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Památková ochrana zrušena 4. října 2019 Usedlost če. 4 (Q33322620)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
47168/5-455
Pam. katalog
MIS
Mezihoří Mezihoří če. 4
50°32′30,74″ s. š., 13°21′50,49″ v. d.
Dům byl postaven kolem poloviny 19. století. Stavba na obdélném půdorysu je zastřešena asymetrickou sedlovou střechou. Vstup na podélné fasádě je chráněn dřevěným přístavkem. Hrázděné patro a štíty jsou pobité šindelem.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost. Původně uvedeno jako čp. 4.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.
Památková ochrana zrušena 4. října 2019.

Radenov[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Dům čp. 9 (Q31208729)


Blatno, Radenov, house No 9.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
46176/5-461
Pam. katalog
MIS
Radenov Radenov 9
50°31′37,19″ s. š., 13°21′39,36″ v. d.
Patrový dům pochází z 2. pol. 19. stol. Hlavní vstup je ze dvora. Obytný dům s hrázděným patrem prošel stavebními úpravami, ale původní opláštění patra je patrné na fasádě do dvora. Na hřebeni se dochovaly dvě ozdobné tyče hromosvodu.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Dům čp. 4 (Q31208736)


Blatno, Radenov, house No 4.jpg
 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
18248/5-460
Pam. katalog
MIS
Radenov Radenov 4
50°31′37,62″ s. š., 13°21′38,07″ v. d.
Stavba je osazena do terénu s výškovým rozdílem. Patrový dům na obdélném půdorysu je zastřešen sedlovou střechou s obslužným vikýřem. Konstrukce patra je hrázděná. Okna jsou dochována z různých etap. Některá okna mají zdobné, vyřezávané šambrány.

Poznámka: V MonumNetu původně uvedeno jako venkovská usedlost.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Zákoutí[editovat | editovat zdroj]

Památka Fotografie Rejstříkové číslo v ÚSKP Sídelní útvar Poloha Popis a poznámky
Usedlost če. 51 (Q33325374)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
32897/5-464
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí če. 51
50°32′53,07″ s. š., 13°21′8,13″ v. d.
Typická krušnohorská usedlost z 2. poloviny 19. století. Stavení, stodola a kolna obstupují dvorek. Stavení je přízemní, zděné, s okny v líci a se segmentovým záklenkem. Boční větší vikýř je lehce předsazený. Stodola a kolna jsou výrazně přestavěné.

Poznámka: Původně uvedeno jako čp. 51.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost čp. 40 (Q33325368)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
14486/5-462
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí 40
50°32′55,43″ s. š., 13°21′14,22″ v. d.
Usedlost z 19. století se skládala z domu usedlosti a dřevěné stodoly, která se však nedochovala.

Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Usedlost če. 3 (Q33325361)


 
Hledat fotografie a kategorie ve Wikimedia Commons podle rejstříkového čísla památky
Nahrát snímek k tomuto tématu do úložiště Wikimedia Commons
 
20355/5-463
Pam. katalog
MIS
Zákoutí Zákoutí 3
50°32′51,81″ s. š., 13°21′14,44″ v. d.
Usedlost tvoří obytný dům se stodolou. Zděný dům je přízemní se sedlovou střechou a větším bočním vikýřem. Objekt prošel v posledních letech nevhodnými úpravami. Utilitární objekt stodoly má pak bedněný plášť.

Poznámka: Původně uvedeno jako čp. 3.
Památkově chráněno od 17. prosince 1963.

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]