Seznam chráněných území v okrese Rakovník

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Rakovník aktuální k roku 2015, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Rakovník.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
846 Cedule na naučné stezce Brdatka u památky PR Brdatka &0000000000000033.89000033,89
Kategorie „Naučná stezka Brdatka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Naučná stezka Brdatka“ na Wikimedia Commons
Společenstva suťových a skalnatých svahů 50°2′57″ s. š., 13°53′31″ v. d.
2460 Čertova skála PR Čertova skála &0000000000000002.3500002,35
Kategorie „Čertova skála (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Čertova skála (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Nápadný spilitový skalní útvar 49°59′52″ s. š., 13°47′32″ v. d.
1225 Rozkvetlá Červená louka PR Červená louka &0000000000000025.62000025,62
Kategorie „Červená louka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červená louka“ na Wikimedia Commons
Slatiniště a vlhké louky s mokřadními společenstvy 50°7′55″ s. š., 13°43′10″ v. d.
1135 Červený kříž PR Červený kříž &0000000000000012.56000012,56
Kategorie „Červený kříž (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Červený kříž (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Subkontinentální doubrava s bohatou květenou 49°59′31″ s. š., 13°55′44″ v. d.
Výhled z Louštína PřP Džbán &0000000000041600.00000041 600
Kategorie „Nature park Džbán“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Džbán“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 13°45′ v. d.
1823 Skryjská jezírka PR Jezírka &0000000000000059.00000059,00
Kategorie „Skryjská jezírka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skryjská jezírka“ na Wikimedia Commons
Významná paleontologická lokalita (skryjsko-týřovické kambrium), významná lesní společenstva 49°56′51″ s. š., 13°44′58″ v. d.
845 Pohled podél Berounky k přírodní rezervaci Kabečnice PR Kabečnice &0000000000000025.51000025,51
Kategorie „Kabečnice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kabečnice“ na Wikimedia Commons
Společenstva teplomilných skalnatých strání 50°1′19″ s. š., 13°57′17″ v. d.
5864 Rybník Jezero v PP Kalivody PP Kalivody &0000000000000006.2300006,23
Kategorie „Kalivody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalivody (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Ochrana kuňky obecné a jejího biotopu v podobě soustavy rybníčků obklopených mokřady 50°12′26″ s. š., 13°49′56″ v. d.
2164 Balvanové pole na lokalitě PP Krtské skály &0000000000000088.80000088,80
Kategorie „Krtské skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krtské skály“ na Wikimedia Commons
Lesní území s četnými zvětralými skalními výchozy, balvanitými sutěmi i roztroušenými balvany 50°4′53″ s. š., 13°25′53″ v. d.
24 Otročiněves, údolí Habrového potoka CHKO Křivoklátsko &0000000000062800.00000062 800
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
49°57′32″ s. š., 13°52′50″ v. d.
1221 Louka v libeňské oboře PR Louky v oboře Libeň &0000000000000010.00000010,00
Kategorie „Louky v oboře Libeň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Louky v oboře Libeň“ na Wikimedia Commons
Zamokřelé louky s bohatou květenou a společenstva bílých strání 50°10′ s. š., 13°55′4″ v. d.
2115 Potok protékající územím PR Luční potok &0000000000000009.9700009,97
Kategorie „Luční potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Luční potok (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Krajinářsky hodnotné území s pestrou mozaikou společenstev a s výskytem kriticky ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů 50°6′20″ s. š., 13°28′11″ v. d.
1830 PP Malý Uran PP Malý Uran &0000000000000018.51000018,51
Kategorie „Malý Uran“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Malý Uran“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy nad Kosobodským potokem s porostem jalovce obecného 50°6′11″ s. š., 13°31′22″ v. d.
1086 Přírodní rezervace Milská stráň při severovýchodním okraji obce Milý, okres Rakovník. Celkový pohled z jižní strany, od silnice Srbeč - Milý, území PR zahrnuje zarostlý svah v pozadí prostřední a pravé části snímku. PR Milská stráň &0000000000000011.10000011,10
Kategorie „Milská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Milská stráň“ na Wikimedia Commons
Typická společenstva bílých strání s teplomilnou květenou 50°14′6″ s. š., 13°52′30″ v. d.
844 Roztoky u Křivoklátu, skála PR Na Babě &0000000000000023.00000023,00
Kategorie „Na Babě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Babě“ na Wikimedia Commons
Stepní a lesostepní společenstva Křivoklátska 50°1′33″ s. š., 13°52′49″ v. d.
1316 PP Na Novém rybníce &0000000000000005.3700005,37
Kategorie „Na Novém rybníce“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Novém rybníce“ na Wikimedia Commons
Rašelinná loučka se vzácnou květenou 50°9′10″ s. š., 13°52′29″ v. d.
1087 Nezabudice, Nezabudické skály a silnice II/201 PR Nezabudické skály &0000000000000022.94000022,94
Kategorie „Nezabudické skály“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nezabudické skály“ na Wikimedia Commons
Skalnaté svahy, velmi bohatá lokalita plazů 50°1′24″ s. š., 13°50′35″ v. d.
1412 PP Ostrovecká olšina PP Ostrovecká olšina &0000000000000001.8700001,87
Kategorie „Ostrovecká olšina“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostrovecká olšina“ na Wikimedia Commons
Olšiny a mokré louky s bohatou květenou 50°4′39″ s. š., 13°25′9″ v. d.
1314 Rybník Plaviště PP Plaviště &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Plaviště“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Plaviště“ na Wikimedia Commons
Mokřadní lokalita se vzácnou květenou 50°5′12″ s. š., 13°31′16″ v. d.
1828 Přírodní rezervace Podhůrka PR Podhůrka &0000000000000006.3300006,33
Kategorie „Podhůrka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podhůrka“ na Wikimedia Commons
Vodní, mokřadní a luční společenstva 50°8′38″ s. š., 13°53′18″ v. d.
1088 Pohled na lokalitu NPR Pochválovská stráň &0000000000000024.30000024,30
Kategorie „Pochválovská stráň“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pochválovská stráň“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita medvědice lékařské, zimostrázu alpského, přirozených teplomilných křovin 50°14′3″ s. š., 13°48′29″ v. d.
1829 PP Prameny Javornice PP Prameny Javornice &0000000000000001.9900001,99
Kategorie „Prameny Javornice“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameny Javornice“ na Wikimedia Commons
Prameniště s bohatou mokřadní květenou 50°4′30″ s. š., 13°32′9″ v. d.
1824 Strom na lokalitě PR Prameny Klíčavy &0000000000000047.84000047,84
Kategorie „Prameny Klíčavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Prameny Klíčavy“ na Wikimedia Commons
Jediné rašelinné prameniště na Křivoklátsku, významná společenstva rostlin a živočichů 50°8′44″ s. š., 13°49′38″ v. d.
2125 PP Přílepská skála PP Přílepská skála &0000000000000007.9500007,95
Kategorie „Přílepská skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Přílepská skála“ na Wikimedia Commons
Ochrana skalnaté krajinné dominanty se zbytky historické těžby arkozového pískovce 50°7′18″ s. š., 13°38′39″ v. d.
1315 Horní rybník, část přírodní rezervace PR Rybníčky u Podbořánek &0000000000000021.93000021,93
Kategorie „Rybníčky u Podbořánek“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Rybníčky u Podbořánek“ na Wikimedia Commons
Zbytky mokřadních společenstev 50°2′32″ s. š., 13°26′39″ v. d.
5675 PP Skryjsko-týřovické kambrium PP Skryjsko-týřovické kambrium &0000000000000029.77000029,77
Kategorie „Skryjsko-týřovické kambrium“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Skryjsko-týřovické kambrium“ na Wikimedia Commons
Paleontologické a geologické lokality kambrické fosilní fauny ve skryjsko-týřovické oblasti Barrandienu 49°58′20″ s. š., 13°46′22″ v. d.
1913 Částečně zatopený Soseňský lom PP Soseňský lom &0000000000000000.6300000,63
Kategorie „Soseňský lom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Soseňský lom“ na Wikimedia Commons
Zatopený lom s výskytem obojživelníků 50°4′55″ s. š., 13°31′51″ v. d.
843 Svah údolí řeky Berounky, který patří ke Stříbrnému luhu PR Stříbrný luh &0000000000000106.000000106,00
Kategorie „Stříbrný luh“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Stříbrný luh“ na Wikimedia Commons
Smíšené lesní a křovinné porosty, stepi a skály 50°0′52″ s. š., 13°53′23″ v. d.
429 PR Svatá Alžběta &0000000000000006.2300006,23 Přirozená habrová bučina s lípou 50°5′3″ s. š., 13°53′48″ v. d.
2077 PR Tankodrom PR Tankodrom &0000000000000031.17000031,17
Kategorie „Tankodrom“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Tankodrom“ na Wikimedia Commons
Ochrana rostlinných a živočišných společenstev 50°7′6″ s. š., 13°41′33″ v. d.
840 Pohled z oblasti Týřov NPR Týřov &0000000000000420.000000420,00
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Týřov (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Reprezentativní území Křivoklátska s přirozenými lesy, lesostepí a skalní stepí 49°58′50″ s. š., 13°48′7″ v. d.
850 U Eremita PR U Eremita &0000000000000007.8000007,80
Kategorie „U Eremita“ na Wikimedia Commons
Kategorie „U Eremita“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita tisu 50°0′55″ s. š., 13°51′27″ v. d.
3418 Údolí Klíčavy v zimě PR Údolí Klíčavy &0000000000000032.02000032,02
Kategorie „Klíčava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klíčava“ na Wikimedia Commons
Zachovalá společenstva nivních luk, lesních porostů 50°7′15″ s. š., 13°52′57″ v. d.
477 Přírodní rezervace V Bahnách PR V Bahnách &0000000000000008.6000008,60
Kategorie „V Bahnách“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Bahnách“ na Wikimedia Commons
Menší rašeliniště s typickou květenou 50°10′30″ s. š., 13°51′40″ v. d.
656 Slavíkit z oblasti Valachova PP Valachov &0000000000000002.9900002,99
Kategorie „Valachov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Valachov“ na Wikimedia Commons
Umělá jeskyně po těžbě kamenečných břidlic, naleziště sekundárních minerálů síry 50°1′7″ s. š., 13°46′29″ v. d.
842 Les na lokalitě NPR Velká Pleš &0000000000000095.70000095,70
Kategorie „Velká Pleš“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Velká Pleš“ na Wikimedia Commons
Reliktní doubrava a otevřené „pleše“ s teplomilnou květenou 49°59′21″ s. š., 13°48′26″ v. d.
851 Potok Vůznice NPR Vůznice &0000000000000231.220000231,22
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Soubor přirozených lesních a lesostepních společenstev Křivoklátska 50°1′36″ s. š., 13°59′30″ v. d.
841 Skála na lokalitě PR Vysoký tok &0000000000000008.8000008,80
Kategorie „Vysoký tok“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vysoký tok“ na Wikimedia Commons
Společenstva vrcholových pleší a suťové porosty 49°59′33″ s. š., 13°51′3″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.