Seznam chráněných území v okrese Plzeň-jih

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Plzeň-jih aktuální k roku 2010, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Plzeň-jih.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
1348 Přírodní památka Bouřidla PP Bouřidla &0000000000000011.54000011,54
Kategorie „Bouřidla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bouřidla“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita jalovce obecného 49°29′42″ s. š., 13°39′25″ v. d.
6018 Nad Maráskem CHKO Brdy &0000000000034499.34270034 499,3427
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Brdy“ na Wikimedia Commons
Harmonicky utvářená převážně lesní krajina Brdské vrchoviny se zachovalými ekologickými funkcemi 49°35′12″ s. š., 13°43′31″ v. d.
2493 PR Fajmanovy skály a Klenky &0000000000000029.35000029,35 Zbytek reliktních borů a jedlobučin 49°34′57″ s. š., 13°43′18″ v. d.
104 PP Hádky &0000000000000005.6200005,62 Teplomilná doubrava se vzácnou květenou 49°40′14″ s. š., 13°34′57″ v. d.
1367 PP Hořehledy &0000000000000005.5400005,54 Ochrana ojedinělého souboru lužních lesů a mokřadních olšin 49°36′15″ s. š., 13°38′44″ v. d.
127 NPR Chejlava NPR Chejlava &0000000000000025.90000025,90
Kategorie „Chejlava (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chejlava (national nature reserve)“ na Wikimedia Commons
154 roky starý porost buku, smrku s jedlí a klenem, lokalita vzácných lišejníků 49°32′12″ s. š., 13°33′25″ v. d.
135 Popis obrazku PR Chynínské buky &0000000000000013.92000013,92
Kategorie „Chynínské buky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Chynínské buky“ na Wikimedia Commons
Starý bukový prales s bohatým podrostem 49°34′55″ s. š., 13°44′16″ v. d.
180 PR Kokšín &0000000000000020.65000020,65 Smíšený listnatý porost s bohatou květenou 49°36′17″ s. š., 13°40′37″ v. d.
220 Přírodní rezervace Lopata PR Lopata &0000000000000006.6700006,67
Kategorie „Lopata (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Lopata (Nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Ochrana zbytků přirozených lesních ekosystémů, zejména lipových javořin 49°39′52″ s. š., 13°33′26″ v. d.
666 PP Loupensko &0000000000000005.9800005,98
Kategorie „Loupensko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Loupensko“ na Wikimedia Commons
Bizarní skupina buližníkových skal 49°31′11″ s. š., 13°20′27″ v. d.
231 PP Lužany &0000000000000007.0200007,02
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Název kategorie na Wikimedia Commons nebyl zadán
Lužní les na Úhlavě 49°32′43″ s. š., 13°19′10″ v. d.
245 PP Míšovské buky &0000000000000001.3100001,31
Kategorie „Míšovské buky“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Míšovské buky“ na Wikimedia Commons
Zbytek kyselé bikové bučiny a jedlobučiny 49°35′51″ s. š., 13°44′18″ v. d.
1351 Kosatec sibiřský PP Novoveská draha &0000000000000004.9300004,93
Kategorie „Novoveská draha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Novoveská draha“ na Wikimedia Commons
Mozaika lučních, vřesových a mokřadních společenstev na drahách 49°28′7″ s. š., 13°32′0″ v. d.
1951 PP Pod Smutným koutem &0000000000000008.6500008,65 Doubrava s pestrou květenou 49°38′13″ s. š., 13°23′17″ v. d.
2085 Polánecký mokřad PR Polánecký mokřad &0000000000000003.7800003,78
Kategorie „Polánecký mokřad“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Polánecký mokřad“ na Wikimedia Commons
Zrašeliněné a mokřadní louky s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin 49°25′52″ s. š., 13°33′24″ v. d.
PřP Plánický hřeben - Kákov
Kategorie „Nature park Plánický hřeben - Kákov“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Plánický hřeben - Kákov“ na Wikimedia Commons
6167 PP Šlovický vrch PP Šlovický vrch &0000000000000041.20260041,2026
Kategorie „Šlovický vrch“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Šlovický vrch“ na Wikimedia Commons
Pestrá biotopová mozaika na bývalém vojenském cvičišti s vysokým podílem raně sukcesních oligotrofních stanovišť a s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména kuňky žlutobřiché 49°39′42″ s. š., 13°18′54″ v. d.
1330 PP V Houlištích &0000000000000014.60000014,60
Kategorie „V Houlištích“ na Wikimedia Commons
Kategorie „V Houlištích“ na Wikimedia Commons
Zbytek květnaté bučiny s bohatou květenou 49°26′30″ s. š., 13°32′48″ v. d.
1350 PP Vojovická draha &0000000000000006.1300006,13
Kategorie „Vojovická draha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vojovická draha“ na Wikimedia Commons
Vlhké louky a rašeliniště se vzácnou květenou 49°27′47″ s. š., 13°31′3″ v. d.
534 PR Zlín &0000000000000017.75000017,75
Kategorie „Zlín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zlín (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Teplomilná doubrava s výskytem několika druhů zvláště chráněných a vzácných rostlin 49°36′28″ s. š., 13°21′53″ v. d.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.