Přeskočit na obsah

Seznam chráněných území v okrese Kladno

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam chráněných území v okrese Kladno aktuální k roku 2016, ve kterém jsou uvedena chráněná území v oblasti okresu Kladno.

Kód Obrázek Typ Název Rozloha (ha) Galerie
Commons
Popis území Souřadnice
2416 Bílichovské údolí NPP Bílichovské údolí &0000000000000001.0000001,00
Kategorie „Bílichovské údolí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bílichovské údolí“ na Wikimedia Commons
Lokalita kýchavice černé ve fragmentu okroticové bučiny 50°14′55″ s. š., 13°53′25″ v. d.
1053 Bohouškova skalka PP Bohouškova skalka &0000000000000001.7500001,75
Kategorie „Bohouškova skalka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Bohouškova skalka“ na Wikimedia Commons
Xerotermní rostlinná společenstva 50°17′57″ s. š., 14°0′17″ v. d.
1052 NPP Cikánský dolík &0000000000000000.5200000,52
Kategorie „Cikánský dolík“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Cikánský dolík“ na Wikimedia Commons
Naleziště kriticky ohrožených druhů rostlin 50°16′15″ s. š., 13°53′51″ v. d.
5943 PP Červené dolíky &0000000000000000.1800000,18 Část nivy Červeného potoka s výskytem střevíčníku pantoflíčku 50°12′43″ s. š., 13°57′13″ v. d.
Výhled z Louštína PřP Džbán &0000000000041600.00000041 600
Kategorie „Nature park Džbán“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Nature park Džbán“ na Wikimedia Commons
50°15′ s. š., 13°45′ v. d.
1409 Hradiště PP Hradiště &0000000000000002.8400002,84
Kategorie „Hradiště (natural monument, Kladno District)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Hradiště (natural monument, Kladno District)“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita čičorky pochvaté 50°16′17″ s. š., 14°5′28″ v. d.
1019 Přírodní památka Kalspot PP Kalspot &0000000000000003.5800003,58
Kategorie „Kalspot“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kalspot“ na Wikimedia Commons
Mokřadní společenstva s výskytem obojživelníků 50°7′18″ s. š., 14°2′2″ v. d.
1054 Kovárská stráně PP Kovárské stráně &0000000000000001.7000001,70
Kategorie „Kovárské stráně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kovárské stráně“ na Wikimedia Commons
Lokalita teplomilných rostlin 50°11′9″ s. š., 14°15′12″ v. d.
24 Křivoklátské duby CHKO Křivoklátsko &0000000000062800.00000062 800
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
Kategorie „CHKO Křivoklátsko“ na Wikimedia Commons
49°57′32″ s. š., 13°52′50″ v. d.
6141 Interiér lesa nad cestou z Tuhaně na Engerth PP Krnčí a Voleška &0000000000000074.06000074,06
Kategorie „Krnčí a Voleška“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Krnčí a Voleška“ na Wikimedia Commons
Středoevropské vápencové bučiny, eurosibiřské stepní doubravy, lesy svazu Tilio-Acerion 50°9′27″ s. š., 14°5′12″ v. d.
5832 Okraj chráněného území (východní) PP Kyšice – Kobyla &0000000000000020.16000020,16
Kategorie „Kyšice – Kobyla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Kyšice – Kobyla“ na Wikimedia Commons
Ochrana populace čolka velkého 50°5′15″ s. š., 14°5′22″ v. d.
1018 Přírodní památka Markův mlýn PP Markův mlýn &0000000000000000.1300000,13
Kategorie „Markův mlýn“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Markův mlýn“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece lučního 50°3′16″ s. š., 14°6′38″ v. d.
1407 východní okraj chráněného území u břehů Hobšovického rybníka PP Mokřiny u Beřovic &0000000000000012.40000012,40
Kategorie „Mokřiny u Beřovic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Mokřiny u Beřovic“ na Wikimedia Commons
Významné hnízdiště, nocoviště a tahová zastávka ptactva a biotop mokřadní zvířeny a květeny 50°16′23″ s. š., 14°8′49″ v. d.
265 Les Na Pilavě PP Na Pilavě &0000000000000002.9000002,90
Kategorie „Na Pilavě“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Na Pilavě“ na Wikimedia Commons
Lokalita kýchavice černé 50°14′50″ s. š., 13°54′18″ v. d.
1022 PP Ostrov u Jedomělic v březnu 2023 PP Ostrov u Jedomělic &0000000000000000.7500000,75
Kategorie „Ostrov u Jedomělic“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ostrov u Jedomělic“ na Wikimedia Commons
Naleziště třemdavy bílé 50°13′12″ s. š., 13°55′57″ v. d.
864 PP Otvovická skála &0000000000000001.3400001,34
Kategorie „Otvovická skála“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Otvovická skála“ na Wikimedia Commons
Stepní společenstva na algonkických břidlicích 50°12′56″ s. š., 14°16′45″ v. d.
1051 Pašijová draha PR Pašijová draha &0000000000000050.62000050,62
Kategorie „Pašijová draha“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pašijová draha“ na Wikimedia Commons
Bohatě modelované území budované pískovcovými horninami s teplomilnou květenou 50°9′17″ s. š., 14°2′26″ v. d.
1049 Pod Šibenicí PP Pod Šibenicí &0000000000000003.0000003,00
Kategorie „Pod Šibenicí“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Šibenicí“ na Wikimedia Commons
Lokalita slanomilné květeny 50°17′39″ s. š., 14°13′50″ v. d.
325 Koniklec luční na lokalitě PP Pod Veselovem &0000000000000000.8300000,83
Kategorie „Pod Veselovem“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Pod Veselovem“ na Wikimedia Commons
Lokalita koniklece lučního 50°6′25″ s. š., 14°3′16″ v. d.
1021 Podlešínská skalní jehla PP Podlešínská skalní jehla &-1000000000000000.0300000,03
Kategorie „Podlešínská skalní jehla“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Podlešínská skalní jehla“ na Wikimedia Commons
Výrazná izolovaná pískovcová skalní věž 50°13′8″ s. š., 14°9′57″ v. d.
1911 Slánská hora PP Slánská hora &0000000000000002.2300002,23
Kategorie „Slánská hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Slánská hora“ na Wikimedia Commons
Sloupcovitá odlučnost nefelinitu, výskyt druhotných minerálů, stepní vegetace 50°13′55″ s. š., 14°5′43″ v. d.
1050 Smečenská rokle PP Smečenská rokle &0000000000000006.0300006,03
Kategorie „Smečenská rokle“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smečenská rokle“ na Wikimedia Commons
Geologický profil džbánskou křídou 50°10′22″ s. š., 14°0′56″ v. d.
5766 Rostlinné patro lesa v PP Smečno PP Smečno &0000000000000075.62000075,62
Kategorie „Smečno (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smečno (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Silně ohrožený páchník hnědý (Osmoderma barnabaita) 50°11′23″ s. š., 14°2′ v. d.
6001 niva Samotínského potoka PP Smradovna &0000000000000155.600000155,6
Kategorie „Smradovna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Smradovna (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Cenný soubor lesních porostů - mimo jiné vápencových bučin a acidofilních doubrav - s výskytem střevíčníku pantoflíčku a zvonovce liliolistého 50°15′58″ s. š., 13°53′43″ v. d.
1020 Bledule jarní na lokalitě PP Třebichovická olšinka &0000000000000000.6300000,63
Kategorie „Třebichovická olšinka“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Třebichovická olšinka“ na Wikimedia Commons
Bohatá lokalita bledule jarní a vstavačovitých 50°11′10″ s. š., 14°4′42″ v. d.
3418 Údolí Klíčavy PR Údolí Klíčavy &0000000000000032.02000032,02
Kategorie „Klíčava“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Klíčava“ na Wikimedia Commons
Zachovalá společenstva nivních luk, lesních porostů a vlastního toku potoka 50°7′15″ s. š., 13°52′57″ v. d.
1023 PP Ve Šperkotně &0000000000000000.4300000,43
Kategorie „Ve Šperkotně“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Ve Šperkotně“ na Wikimedia Commons
Vlhkomilná lokalita s výskytem kapradiny jazyk hadí 50°11′12″ s. š., 13°59′11″ v. d.
862 Vinařická hora PP Vinařická hora &0000000000000068.76930068,7693
Kategorie „Vinařická hora“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vinařická hora“ na Wikimedia Commons
Nejlepší ukázka složené sopky v českých zemích, krajinná dominanta s teplomilnou faunou a flórou 50°11′7″ s. š., 14°5′47″ v. d.
851 Potok Vůznice NPR Vůznice &0000000000000231.220000231,22
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Vůznice (nature reserve)“ na Wikimedia Commons
Soubor přirozených lesních a lesostepních společenstev Křivoklátska 50°1′36″ s. š., 13°59′30″ v. d.
6122 Zákolanský potok u Okoře PP Zákolanský potok &0000000000000015.20000015,2
Kategorie „Zákolanský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Zákolanský potok (natural monument)“ na Wikimedia Commons
Biotop a populace raka kamenáče a raka říčního 50°9′40″ s. š., 14°15′38″ v. d.
863 Rybník z vyhlídky PR Záplavy &0000000000000023.31000023,31
Kategorie „Záplavy“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Záplavy“ na Wikimedia Commons
Vodní nádrž na Kačáku, ptačí hnízdiště a refugium 50°8′26″ s. š., 14°1′4″ v. d.
1759 PP Žraločí zuby &0000000000000000.4300000,43
Kategorie „Žraločí zuby“ na Wikimedia Commons
Kategorie „Žraločí zuby“ na Wikimedia Commons
Naleziště fosilií v opuštěném buližníkovém lůmku 50°9′50″ s. š., 14°9′40″ v. d.
  • Data v tabulce byla převzata z databáze AOPK ČR.