Segway

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pražský strážnik na segwayi
Policista v německém Saarbrückenu na segwayi
Transportéry Segway v Paříži

Segway (v češtině se obvykle skloňuje jako zobecnělé jméno podle vzoru stroj s původním pravopisem kmene, tedy bez segwaye, na segwayích atd., nebo se používá nesklonně jako název firmy ve spojeních jako „na vozítcích Segway“, „dvoukolky Segway“), přesněji Segway PT (Personal Transporter), je dvoukolový elektrický dopravní prostředek pro jednu osobu a přiměřený náklad, využívající ke svému pohybu dynamické stabilizace. Vynalezl jej americký podnikatel a vynálezce Dean Kamen.[1] Vyrábí je od roku 2001 firma Segway Inc. v New Hampshire v USA. Elektromotory pohánějící vozidlo jsou napájeny Ni-MH nebo Li-ion akumulátory.[zdroj?] Díky akumulátorovému pohonu je velmi tiché a nevytváří spalovací zplodiny. Stabilitu ve vzpřímené poloze zajišťuje soustava gyroskopů řízená mikroprocesorem, která 100× za sekundu[zdroj?] vyhodnocuje polohu základny a na základě těchto informací ovládá stabilizační elektromotory tak, aby byla plošina neustále v rovině. Segway dosahuje maximální rychlosti až 20 km/h.[zdroj?] Nové modely mají i bezdrátový ovladač s vlastním zabezpečovacím režimem.[zdroj?]

Ministerský návrh novely českého zákona o silničním provozu z října 2014 zařízení zahrnul pod název osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením a ten zahrnul jej pod obecnější pojem osobní přepravní prostředek, pod který mají spadat též „obdobná zařízení“.[2] Vládní verze návrhu termín „osobní přepravní prostředek“ nahradila termínem „osobní technický prostředek“.[3] Vládní návrh novely z dubna 2015 navrhoval legislativní zkratku „osobní přepravník“ pro „osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné technické zařízení“.[4] Definitivní znění zákona č. 48/2016 Sb., účinného od 20. února 2016, zavádí v § 2 písmenu nn) zákona 361/2000 Sb. pojem osobní technický prostředek, který definuje jako osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení. Takto zavedení termín „osobní technický prostředek“ však není nikde v zákoně ani jednou použit, v novém § 60a však je místo toho v odst. 1 pro tentýž význam (osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné technické zařízení) zavedena legislativní zkratka osobní přepravník.

Řízení[editovat | editovat zdroj]

K ovládání Segway se nepoužívají žádné pedály ani páčky, ovládá se pouhým náklonem těla. Mírným náklonem vpřed jezdec způsobí pohyb dopředu, a čím větší tento náklon je, tím rychleji jede. Brzdění se provádí opětovným narovnáním jezdce do vzpřímené polohy, nakloní-li se dozadu, pojede vzad. Zatáčení je ovládáno náklonem řidítek do stran. Díky nejmodernější technologii a bezpečnému a intuitivnímu ovládání není k řízení zapotřebí žádných speciálních dovedností, zvládnutí ovládání je otázkou několika málo minut. Segway byl zkonstruován tak, aby zvládl jakýkoliv terén venku i uvnitř budov, a je navržen i pro provoz po chodníku a pěších zónách, v přírodě, městských ulicích, kancelářských budovách, obchodech, na letištích a průmyslových areálech. Snadno zvládne i schody, výtah a eskalátory.

Legislativní úprava provozu[editovat | editovat zdroj]

Současná česká legislativa[editovat | editovat zdroj]

Česká legislativa segway výslovně nezmiňuje a vzhledem k tomu, že termíny „vozidlo“ a „motorové vozidlo“ jsou v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích definovány kruhem, nelze ze zákona přímo vyvodit, které dopravní prostředky do těchto definic spadají.

Výklad ministerstva dopravy a návrhy změn[editovat | editovat zdroj]

Odbor provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy ČR a po něm i někteří další úředníci a správní úřady (například odbor správních činností městského úřadu Třebíč[5]) od podzimu 2010 uvádějí, a to bez odvolání na jakoukoliv oporu v zákonných ustanoveních, jako oficiální svůj názor: „Zařízení segway není motorovým ani nemotorovým vozidlem. Podle platných předpisů je považováno za chodce. Při provozu na pozemních komunikacích se tedy na uživatele zařízení segway vztahují práva a povinnosti chodce. Je však nezbytné uvést, že uvedené platí jen v případě, kdy je zařízení užíváno v módu chůze.“[6][7] Podle Marka Illiaše z Ministerstva dopravy České republiky však toto zařízení vzhledem ke své konstrukci prakticky není schopné splnit případné požadavky na schválení vozidla.[6] Podle Aktuálně.cz zdůvodnil mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský tvrzení, že segway není vozidlem, tím, že není jako vozidlo homologován.[8]

V lednu 2014 mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold uvedl, že ministerstvo připravuje novelu zákona o silničním provozu, která by měla segway definovat, avšak naznačil, že ministerstvo i nadále hodlá na segwaye nahlížet jako na chodce. Za jízdní kolo je prý podle názoru ministerstva považovat nelze, protože „jde o výrazně odlišné zařízení“.[9] V červnu 2014 Martin Novák z tiskové oddělení ministerstva uvedl, že aby segway mohl být brán jako vozidlo, musel by mít světlo, zvonek a ukazatel směru. Podle návrhu novely zákona mají pod pojem chodec spadat též osoby pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích, skateboardu nebo osobním transportéru segway anebo jiném obdobném zařízení, přičemž v § 53 mají být uvedeny speciální povinnosti chodce, který se pohybuje na technickém prostředku, který by mohl ohrozit provoz na chodníku.[10] Podle komentáře mluvčího by do této kategorie měla spadat též jednokolka či boty s kolečky.[10] Konečné rozhodnutí podle sdělení ministerstva z konce srpna 2014 ještě nepadlo, uvažuje se i možnost, že by provoz na chodníku byl povolen jen v pomalejším módu zhruba do 8 km/h.[11]

Odlišná stanoviska[editovat | editovat zdroj]

Provoz segwayů na chodníku Celetné ulice na Starém Městě v Praze, 2015

Ing. Petr Moos se domnívá, že segwaye na chodník nepatří.[6]

Od dubna 2012 městská část Praha 1 eviduje nárůst počtu stížností, že jezdci na segwayi ohrozili jak sebe, tak chodce a další účastníky silničního provozu.[12] Za rok 2013 evidovala městská část podle mluvčí Blažkové několik desítek stížností na provoz segweyů.[9]

Podle zástupce starosty městské části Praha 1 Daniela Hodka se radnice Prahy 1 domnívá, že segway se specifikací, způsobem pohybu ani rychlostí chodci v praxi nepřibližuje, a přesto na něj výklad ministerstva takto nahlíží, což chtěl v roce 2012 Daniel Hodek změnit.[12] V lednu 2014 Lidovky.cz citovaly jako argument městské části Praha 1, že dvoukolka má elektromotor a dokáže vyvinout maximální rychlost 20 kilometrů v hodině, a proto by měla jezdit mimo místa vyhrazená pro pěší.[9]

Pokutu za rychlou jízdu nelze podle ředitele městské policie v Praze 1 Miroslava Stejskala ukládat také proto, že strážníci nejsou technicky schopni měřit rychlost mezi nulou a 20 kilometry za hodinu.[9]

Místostarosta Hodek v červnu 2012 informoval média, že chce prostřednictvím orgánů městské části iniciovat u ministerstva dopravy zákaz používání segwayů na chodnících a pěších zónách.[13] V lednu 2014 radní Jiří Veselý pro Lidovky.cz uvedl, že městská část chce problém vyřešit do konce volebního období ,tedy do podzimu 2014. Jedná s magistrátem o vytvoření vyhlášky, která by v některých ulicích provoz segwayů zakázala podobně, jako jsou omezeny pouliční umělecké produkce.[9]

Proti připravované změně zákona protestoval a segwaye chce vykázat z chodníků spolek Pro jedničku, jehož předsedkyní je zastupitelka Kateřina Klasnová.[10]

Město Praha prosazuje do zákona úplně novou kategorii „osobní transportér“.[11]

Legislativa v zahraničí[editovat | editovat zdroj]

Ve Velké Británii nejprve zakázali segwayům provoz „po ulicích a silnicích“ (čímž zřejmě novináři myslí po vozovce), avšak poté rozhodli, že se jedná o motorové vozidlo, a proto nesmí užívat ani chodníky. K rozhodnutí přispěla smrtelná nehoda majitele firmy Segway v září 2011.[6][14] Podle časopisu Týden byl zákaz užívat chodníky a pěší zóny vydán současně se zákazem užívat silnice, a to počátkem roku 2011.[13]

Rakousko charakterizovalo sedway do 25km/h jako motorové jízdní kolo (Elektro-Fahrrad). Do šíře 80 cm smí vozítka segway používat jízdní pruh pro cyklisty. Je-li vozítko širší nebo není-li cyklistický pruh k dispozici, musí použít vozovku. Jízda po chodníku je pro vozítka segway nepřípustná (mimo potřeby k zaparkování). Pokuta za použití chodníku se pohybuje až do výše 726 €. Pro segway platí stejná pravidla vybavení jako pro jízdní kola. Mimo to musí segway-řidič dodržovat hranici 0,8 promile. Věková hranice platí od 12 let bez doprovodu rodičů. V Rakousku se doporučuje uzavřít pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel nebo se pojistit přes motoklub ÖAMTC-Touring.[15] V Německu a Nizozemsku je segway v podobném postavení jako moped,[11] přičemž na chodníku smí jet rychlostí chůze, na cyklostezce rychleji.[10] V Dánsku pro ně platí stejná pravidla jako pro malé motocykly, tedy například dovršení věku šestnácti let a povinná přilba, má přibýt povinnost mít brzdy a světla.[10]

Jiří Veselý, radní pro dopravu Prahy 1, v lednu 2014 uvedl, že podle vzkazu Rady Evropy se ke sjednocení legislativy ohledně této problematiky neschyluje.[9]

Využití[editovat | editovat zdroj]

Segway je využíván k užitkové i turistické a zážitkové dopravě osob, obsluze průmyslových a logistických areálů, zajištění bezpečnosti rozsáhlých prostor i marketingovým akcím. V turisticky atraktivních městech prosperují půjčovny segwayů.

Do roku 2012 je údajně zařadilo do svého vybavení přes 150 policejních sborů na světě.[16]

Záchranářský segway soukromé záchranné služby Trans Hospital

V České republice začala své příslušníky-pochůzkáře vybavovat vozítky Segway řada městských policií. Pražská městská policie v Praze 1 je v roce 2011 používala prý již sedmým rokem.[16][17] Má celkem 3, z toho jeden jí věnovala městská část a dva další přidělila centrála městské policie.[17] Městská policie v Plzni převzala slavnostně do užívání první dva segwaye v červenci 2008.[18] Městská police v Olomouci do svého vybavení 4 transportéry Segway pořídila v roce 2011 za 760 tisíc Kč věnovaných nadací Bezpečná Olomouc.[19][14] Městská police Karlovy Vary nasadila segwaye do služby 10. června 2012 u příležitosti Karlovarského karnevalu,[20] zkušebně je použila již v roce 2009 během filmového festivalu.[21] Dalšími městy, kde je městská policie využívá, je Znojmo[17] či Slaný.[21]

Pražské městské policii trvá nabití baterií údajně asi 10 hodin, vydrží pak po celou směnu[17] (karlovarská městská policie uvádí dojezd 38 km na jedno nabití.[21]) Pražská městská policie je využívá zejména v lokalitách pěších zón a v místech, kde je hustý turistický ruch. Výhodou je výhled strážníka přes davy lidí. V zásobníku má policejní segway rozšířenou zdravotní výbavu. Použitelné jsou segwaye údajně i při zásazích proti prchajícím pachatelům, třeba kapsářům a podvodníkům, protože rychlostí i výdrží pachatele překonají.[17] Provozní náklady jsou i po 7 letech provozu minimální.[17]

V roce 2014 prezentovala svůj záchranářský segway soukromá záchranná služba Trans Hospital. Pořídila si ho především k využití na kulturních a podobných akcích.

Turistickým využitím segwayů je v České republice známá především Praha, kde působí řada půjčoven segwayů. Část půjčoven je sdružena v Asociaci Segway, která své členy svazuje etickými pravidly, podle nichž se například skupinky turistů mohou pohybovat pouze společně s instruktorem.[9] Zuzana Eliášová z Asociace Segway uvedla, že se jezdí omezenou rychlostí 6–8 kilometrů za hodinu, každý klient projde zaškolením a provádí se test na alkohol.[9] Městská část Praha 1 má podle radního Jiřího Veselého nejvíce problémů s těmi půjčovnami, které členy asociace nejsou.[9] Rovněž Jiří Večeřa z asociace provozovatelů segwayů v květnu 2015 uvedl, že problémy způsobují především provozovatelé, kteří stojí mimo asociaci, zejména provozovatelé z Ruska.[22] Deník Metro v květnu 2015 v článku prezentujícím postoje městské části Praha 1 uvedl odhad, že se ulicemi Prahy pohybuje 300 segwayů.[22]

Asociace Segway ČR začátkem roku 2016 (stejně jako v roce 2014) uvádí 9 členů.[23] Většina nabízených tras má pevně stanovené trasy i pravidelné časy odjezdů, některé firmy však fungují i jako půjčovny, byť vozítka vždy půjčují i s průvodcem. Některé trasy jsou tematicky zaměřené (například na filmová místa nebo na mosty), program některých tras je spojen s návštěvou partnerských restaurací, muzeí a podobně, případně se speciálním programem (únikové hry) atd.

 • Segway Trip, Zuzana Eliášová: nabízí 6 tras, z toho 1 výuková na 30 minut za 650 Kč, ostatní od 1000 Kč za hodinovou projížďku až po 2200 Kč za tříhodinovou projížďku, dlouhé skupinové vyjížďky mají pevně daný jízdní řád (čas výjezdu). Centrálu a výchozí místo tras má na Ovocném trhu čo. 15 na Starém Městě.
 • PragueOnSegway.com, Feel Good Services s.r.o.: nabízí exkluzivní vyjížďky pro 2 osoby. Nabízí vyjížďky na 1,5 hodiny (2 varianty trasy) za 120 Kč/45 € a 3 hodiny za 1990 Kč/75 € (3 varianty trasy, z toho jedna podle volby zákazníků). Časy odjezdů na jednotlivé typy tras jsou rovně pevně stanovené. Centrála a výchozí místo tras je na Malé Straně na adrese Vlašská čo. 2.
 • Segway Experience s.r.o.: nabízí vyjížďky za 1000 Kč (1 hodina) nebo 1500 Kč (3 hodiny) ve dvou variantách trasy po Praze a třech časech výjezdu. V nabídce je však i pětihodinová Karlštejn Tour za 3600 Kč. Centrála a výchozí místo tras je na Malé Straně na adrese Mostecká čo. 4.
 • PSH RENT s.r.o.: nabízí několik variant od vyjížďky na 1,5 hodiny za 1475 kč až po 3 hodiny za 1950 Kč. Centrálu má na Staroměstském náměstí, Křižovnické náměstí čo. 1.
 • Segway Point Praha, GSI Distribution s.r.o.: nabízí 5 tras vyjížděk po Praze, od 1 hodiny za 1000 Kč po 2 hodiny za 1500 nebo 1700 Kč. Tato společnost však nabízí i skupinovou slevu cca 20 % a oproti ostatním provozovatelům klade důraz i na nabídky firemních a komerčních akcí, celodenního pronájmu atd., celodenní pronájem je již od 3500 Kč. Půjčovna a start tras je na Staroměstském náměstí u Mikulášské ulice, v parčíku za radnicí, centrála s prodejem dárkových poukazů a pro celodenní pronájmy je na Novém Městě, Rašínovo náměstí čo. 40.
 • Green Lemon s.r.o.: zaměřuje se nejen na segwaye, ale i na retro jízdní kola a pěší procházky. Centrála je na adrese Myslíkova 22 na Novém Městě. Nabízí 3 varianty skupinové vyjížďky neuvedené délky po 1200 Kč, primárně nabízí privátní projížďky s průvodcem, jejichž cenu však nezveřejňuje.
 • Prague Segway Tours: nabízí soukromé (4 varianty trasy) i skupinové (3 varianty trasy) projížďky po Praze. Skupinové 1 hodina za 980 Kč a 2 hodiny za 1370 Kč, soukromé 1 hodina za 1370 Kč, 2 hodiny za 1930 Kč a 3 hodiny za 2210 Kč. Centrálu a výchozí místo má na Malé Straně na Maltézském náměstí čo. 7.
 • SG Point, Sg-point.info s.r.o.: Nabízí 3 trssy různé délky, od 1 hodiny za 40 € po 2 hodiny za 65 €, sleva 15 % při platbě on-line. Výchozí místo je na Starém Městě před Prašnou bránou, kancelář na adrese Králodvorská 5.
 • Segway Rent, VPROV s.r.o.: tabulka půjčovného je odstupňovaná od 0,5 hodiny po celodenní půjčení a od 1 do 9 osob. v ceně je parkovné pro auto i práce instruktora. 5 nabízených průvodcovaných tras po Praze je od výukových 30 minut za 480 Kč až po tříhodinový okruh za 1920 kč. Výchozí bod je u hotelu Intercontinental, Pařížská 30, na Starém Městě.

Záměr města uzavřít centrum pro Segwaye na základě možnosti dané zákonem od února 2006 by se dotkl téměř všech nynějších tras a výchozích bodů vyjížděk.

Nákupní cena transportéru Segway v České republice v roce 2011 je kolem čtvrt milionu, roční provoz má přijít asi na 16 tisíc Kč.[21] Městská policie Plzeň je nakoupila za 275 tisíc za kus.[8] Pražská městská policie je údajně získala za 113 tisíc korun za kus.[8]

Místní regulace provozu[editovat | editovat zdroj]

Praha 1[editovat | editovat zdroj]

Dopravní značka v Praze na Kampě zakazující provoz zařízení Segway
Zákaz vjezdu segwayů do areálu Tyršova domu v Praze na Malé Straně, centra České obce sokolské

V pátek 15. srpna 2014 se v Praze na Kampě u hlavních příjezdových cest od Újezdu a od Werichovy vily na základě rozhodnutí odboru dopravy městské části Praha 1 objevila první dopravní značka zakazující provoz segwayů. Má podobu dopravní značky Zákaz vstupu chodců s dodatkovou tabulkou s textem „JEN ZAŘÍZENÍ SEGWAY“ a původně byla umístěna pod zákazovou dopravní značkou s příkazem cyklistům sesednout z kola. Podle iDnes.cz se soubor umístěných značek mnohým zdá nesrozumitelný. Mluvčí městské policie Jan Čihák uvedl, že proti tomuto vyznačení ohledně segwayů městská policie nic nemá. Bývalý expert Besipu Robert Šťastný uvedl, že v instalovaných značkách problém nevidí. Mluvčí městské části Veronika Blažková uvedla, že jediný, kdo může rozhodovat, zda je značka správná či ne, je ministerstvo dopravy, se kterým odbor dopravy městské části komunikuje, a určitě by to neměli řešit cyklisté.[24] Mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák o týden později uvedl, že značení na Praze 1 pravděpodobně rozumí jen jeho autoři a na občany může působit spíše jako nová vlna abstraktního umění a že pokud by některá obec potřebovala konzultaci, je ministerstvo k dispozici.[11]

Praha 1 též zakázala vjezd do průchodu Richterova domu mezi Michalskou ulicí a Malým náměstím.[25]

Praha 1 v červenci 2015 též navrhovala, aby vozítka Segway mohla jezdit jen ve vymezených oblastech, navíc s povolenkami a vybavená GPS sledováním se záznamem trasy.[25][26][27]

Poté, co Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který později dostal čislo 48/2016 Sb. a nabyl účinnosti 20. února 2016, radní městské části Praha 1 pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku Ivan Solil uvedl, že až zákon vejde v platnost, Praha 1 bezodkladně naváže na jednání s hlavním městem Prahou s cílem vydání obecně závazné vyhlášky (podle zákona to má být nařízení obce), která by měla reflektovat několikaleté negativní zkušenosti obou radnic a měla by být účinným nástrojem pro městskou policii, která ponese hlavní tíži účinné regulace v ulicích Prahy. Na otázku televizní moderátorky ČT 9. prosince 2015 uvedl, že restrikce zcela jistě zahrne široký okruh okolo hlavního centra, to znamená Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Malostranské náměstí.[28][29]

Od 15. srpna 2014 zakázal generální ředitel Národní knihovny ČR Ing. Tomáš Böhm vjezd samobalančních dvoukolek známých pod názvem segway do areálu Klementina. Povolil však pěším, aby tuto dvoukolku vedli vedle sebe, čímž podle něj neohrozí sebe ani ostatní.[30] Podobně je rozhodnutím vlastníka vyznačen zákaz provozu segwayů u vjezdů do areálu Tyršova domu na Malé Straně, centra České obce sokolské.

Praha 2[editovat | editovat zdroj]

Městská část Praha 2 u čtyř vstupů pevnosti Vyšehrad (před Cihelnou bránu ve Vratislavově ulici, před Táborskou bránou, před tunýlky v Lumírových sadech a od Ústavu pro matku a dítě v Podolí[31]) v červenci 2015 osadila dopravní značku, podle ČTK jde o značku zákaz vjezdu s doplňkovým textem „segway“,[25] podle vyobrazení jde o značku „Jiný zákaz“ s nápisem SEGWAY.[31] Toto řešení vyhodnotil odbor dopravy městské části jako jediné srozumitelné pro provoz a pro možný postih, ostatní možnosti vyhodnotil jako matoucí.[31]

Bezpečnost[editovat | editovat zdroj]

James Heselden, který v prosinci 2009 získal většinový podíl ve společnosti Segway, byl v září 2010 ve věku 62 let nalezen mrtvý v řece Wharfe poblíž Leedsu, poblíž něj byla nalezena i dvojkolka. Policie dospěla k závěru, že s ní spadl z 9metrového srázu nad řekou, což údajně potvrdil i jeden očitý svědek. Policie ani Heseldenova rodina neshledali žádné známky toho, že by mělo jít o něco jiného než o nehodu.[32]

Podle mluvčí pražské záchranné služby Jiřiny Ernestové je úrazů spojených s provozem segwayů minimum a dochází k nim jen ojediněle. Jako příklad uvedla 72letou ženu, která byla segwayistou sražena na náplavce v říjnu 2013.[9]

Ve středu 5. března 2014 odpoledne sjelo v Praze na Kampě u Sovových mlýnů turistům vypůjčené vozítko Segway do plavební komory. Byl povolán hasičský potápěč a jeřáb, který jej za asistence policie vylovil, a zpráva o události prošla významnými zpravodajskými médii. Ke zranění nedošlo.[33]

Radní městské části Praha 1 pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku Ivan Solil pro pražské televizní zpravodajství ČT1 Události v regionech 9. prosince 2015 uvedl, že Nemocnice na Františku od dubna eviduje přes 50 zraněných, kteří se dostali do nějaké kolize se segwayisty.[28]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Mary Bellis: Segway Human Transporter. What is a Segway Human Transporter, http://inventors.about.com, nedatováno
 2. Martin Novák: Novela zákona o silničním provozu chystaná na příští rok, dip, dopravně-informační portál, 16. 10. 2014
 3. Protest SONS proti očekávanému legálnímu provozu vozítek segway na chodnících, Přes bariéry, 19. 5. 2015
 4. Sněmovní tisk 471 : Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích - EU, vládní návrh z 21. 4. 2015
 5. Ekologické vozítko SEGWAY, Městský úřad Třebíč, odbor správních činností, 26. 11. 2010
 6. a b c d Čeněk Třeček: Vozítka segway ohrožují chodce, jinam než na chodník ale nesmí, iDnes.cz, 15. 7. 2011, jako autor tvrzení uveden „Marek Illiaš z ministerstva dopravy“
 7. Dopis k žádosti Ředitelstvi služby dopravni policie Policejniho prezidia o stanovisko k provozování zařízeni Segway, Ing. Josef Pokorný, ředitel Odboru provozu silničních vozidel, Ministerstvo dopravy ČR, na fóru Ford-club (www.forum.ford-club.cz/viewtopic.php?f=61&t=5248) dopis citován bez datace, příspěvek vložen 15. října 2010
 8. a b c Michal Štůsek: Vozítko Segway o licenci nepřijde. Řidič je chodcem, Aktuálně.cz, 29. 1. 2011
 9. a b c d e f g h i j Veronika Berná: Chodci, nebo cyklisté? Praha si stěžuje na segwaye na chodnících, Lidovky.cz, 11. 1. 2014 (pozn.: ve skutečnosti článek nepojednává o postoji města Prahy, ale o postoji městské části Praha 1)
 10. a b c d e Jakub Pokorný:Vozítka segway jsou "chodec", prosazuje ministerstvo do zákona, iDnes.cz, 10. 6. 2014
 11. a b c d Jakub Pokorný: Chodkyně napadla turistku na segwayi, Praha je chce vyhnat z chodníků, iDnes.cz, 26. 8. 2014
 12. a b Praha 1 chce zakázat jízdu na segwayi v centru, jezdci ohrožují chodce, iDnes.cz, 14. 6. 2012, ab (Aleš Berný)
 13. a b Robert Sedmík: Nechtěné dvoukolky. Vozítka Segway z ulic Prahy asi zmizí, Týden.cz, 14. 6. 2012
 14. a b Magda Vránová: Olomoučtí strážníci hlídkují na elektrických transportérech. A budí pozornost, Deník.cz 24. 4. 2012
 15. ÖAMTC - Rechtsgrundlage für den Segway (německy)
 16. a b Petra Šarešová: Stůj, nebo zazvoním! Strážníci často jezdí na směšných vozítkách, Metro, 25. 5. 2012
 17. a b c d e f Segway strážníkům dobře slouží, Portál hlavního města Prahy, 21. 9. 2011, Oskar Exner
 18. Městští policisté využívají nové Segwaye, Portál Městské policie Plzeň, 17. 7. 2008
 19. Michal Folta: Parky ohlídají strážníci na vozítkách SEGWAY, statutární město Olomouc, informační portál, 20. 11. 2011
 20. Segway pomocníkem strážníků, Městská policie Karlovy Vary
 21. a b c d Vladimír Zedník: Centrum Varů ohlídají strážníci na vozítkách Segway za čtvrt milionu, iDnes.cz, 5. 4. 2012
 22. a b Robert Oppelt: Segwaye jsou horší než hazard a nevěstince, říká starosta Prahy 1, Metro.cz, 14. 5. 2015
 23. Asociace Segway ČR – Členové
 24. VIDEO: Stop. Cyklisté už Kampou neprojedou, zákaz mají i segwaye, iDnes.cz, 20. 8. 2014, bur
 25. a b c Zákaz vjezdu vozítek segway upravují v Praze dvě dopravní značky, České noviny, 8. 12. 2015, ČTK
 26. Segwaye jen na povolenky. Takové omezení chce zavést radnice Prahy 1, iDnes.cz, 22. 7. 2015, ČTK, Metro.cz
 27. Segway chtějí sledovat přes GPS. Do centra smí jen výjimkou, iDnes.cz, 23. 7. 2015, Robert Oppelt, Metro.cz
 28. a b Sněmovna nepovolila cyklistům jízdu pod přímým vlivem alkoholu, Události v regionech (Praha), 9. 12. 2015 18:00, ČT1
 29. Poslanecká sněmovna vyslyšela Prahu 1. Segway může být obcemi konečně regulován, městská část Praha 1, 9. 12. 2015
 30. Zákaz vjezdu tzv. samobalančních dvoukolek "segway" do areálu Klementina, Ministerstvo kultury ČR, 15. 8. 2014
 31. a b c Na Vyšehrad nesmí vozítka segway. Praha 2 jim to zakázala, iDnes.cz, 28. 7. 2015, ČTK, Metro.cz
 32. Miliardář, který vyráběl vozítka Segway, se na jednom z nich zabil, Lidovky.cz, 27. 9. 2010, ČTK
 33. Vozítko segway skončilo ve Vltavě. Vylovit ho museli potápěč a jeřáb, Idnes.cz, 6. 3. 2014, luk

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]