SURF

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Aproximovaná a diskretizovaná gausovská jádra druhých parciálních derivací, s kterými metoda SURF pracuje. Zde o velikosti 9×9.

SURF (Speeded-Up Robust Features)[1] je metoda, která dokáže popsat obrázek pomocí deskriptorů. Jedná se novější obdobu metody SIFT. Popis pomocí deskriptorů vygenerovaných metodou SURF je invariantní vůči rotaci a vzdálenosti kamery od popisovaného objektu.

Algoritmus SURF se využívá v mnoha aplikacích počítačového vidění. Je používán např. pro rekonstrukci 2D a 3D scén, klasifikaci obrázků a především pro rychlý popis obsahu obrázku. Míru podobnosti dvou obrázků lze měřit např. Eukleidovskou vzdáleností.

Průběh metody SURF lze rozdělit na dvě fáze. V první fázi se hledají klíčové body obrázku, kterými mohou být rohy, skvrny nebo T-spoje. Druhou fází je výpočet deskriptoru z okolí klíčového bodu.

Určení klíčových bodů[editovat | editovat zdroj]

SURF využívá pro detekci klíčových bodů integrální obraz. Pomocí integrálního obrazu je možné získat údaj o intenzitě oblasti obrázku v konstantním čase s potřebou znát jen krajní body oblasti. K detekci významných bodů v obraze se využívá detektoru založeného na výpočtu determinantu Hessovy matice. V tomto případě má Hessova matice následující tvar:

Kde představuje bod ve vstupním obraze a je konvoluce druhé derivace Gaussovy funkce se vstupním obrázkem .

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. BAY, Herbert; ESS, Andreas; TUYTELAARS, Tinne, aj. Speeded-Up Robust Features (SURF). Computer Vision and Image Understanding. 2008, roč. 110, čís. 3, s. 346–359. Dostupné online. ISSN 1077-3142. DOI:10.1016/j.cviu.2007.09.014. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

  • SIFT (Scale Invariant Feature Transform)

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]