Rytířský řád svatého Václava

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tento článek je o charitativní organizaci se sídlem ve Svijanech. O občanském sdružení se sídlem v Praze, vedeném režisérem Františkem Jílkem, pojednává článek Královský řád rytířů svatého Václava.
Rytířský řád svatého Václava
Equester ordo Sancti Wenceslai (EOSW)
Základní info
Aktivita: 1994
Úloha: charita, humanita
Síla: 58
Sídlo: Svijany
Země původu: Česko
Patroni: svatý Václav

Rytířský řád svatého Václava, (latinsky Equester ordo Sancti Wenceslai, zkratka EOSW), je mezinárodní sekulární laická organizace s křesťanským zaměřením, založená roku 1994 v Česku. Sídlem řádu je Svijanský zámek.

Status[editovat | editovat zdroj]

Organizace byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky 4. července 1994 jako občanské sdružení, od 1. ledna 1999 jako mezinárodní nevládní organizace, která je nástupcem dosavadního občanského sdružení. Sdružení není církevním řádem, nýbrž sekulární, laickou mezinárodní organizací s ekumenickým s důrazem na římskokatolické zaměření.

V čele organizace stojí velmistr Milan Rýdlo z Čápovky, kancléřem David J. Klíma uvedený s chudenickou adresou. Organizace používá rozsáhlou symboliku čerpající z rytířských tradic, řádový plášť nosí členové jen při řádovém obřadu jednou ročně. V listopadu 2011 měl řád 58 členů.[1]

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Svá obecná poslání a cíle řád vymezuje jako duchovní, charitativní a humanitární. Hlavní činností je pořádání mezinárodních táborů pro děti a výchovné pracovníky z dětských domovů. Půosbí v 7 státech střední Evropy.

Za své hlavní úkoly v duchovní oblasti považuje řád šířit kult svatého Václava v duchu národních a zemských tradic a nadnárodního pojetí demokratických hodnot, propagovat křesťanství a praktické uplatňování mravních principů a křesťanských zásad, prosazovat rytířské ctnosti a usilovat o ušlechtilost v myšlení, jednání i skutcích, pomáhat podle svých sil a možností bližním a zachovávat zákony Boží, občanské i řádové. V charitativní a humanitární oblasti si řád klade za cíl prioritně poskytovat pomoc dětem a výchovným pracovníkům v dětských domovech, dále pořádání finančních a hmotných sbírek či získávání donátorských a sponzorských příspěvků, grantů a dotací na charitativní a humanitární akce a jejich faktické vykonávání. Kromě pomoci sirotkům a opuštěným dětem uvádí mezi hlavními cíli i pomoc osamoceným seniorům.[1]

Členstvo a hierarchie[editovat | editovat zdroj]

Řádní členové se člení do tří řádových tříd:

  1. První třídu tvoří dámy velkokřížnice a rytíři velkokřížníci, jimiž jsou protektor řádu, velmistr řádu, kancléř řádu, zemští řádoví provinciálové, komtuři komend, členové vlády řádu a zakládající a nejzasloužilejší řádní členové Řádu.
  2. Druhou třídu tvoří dámy komandérky a rytíři komandéři, jimiž jsou řádní členové Řádu, kteří mohou přispět k rozvoji Řádu a prokáží přímou posloupnost alespoň na jednoho předka po meči nebo přeslici, kterému byl udělen erb a predikát.
  3. Třetí třídu tvoří dámy a rytíři, což jsou řádní členové řádu, kteří mohou přispět k jeho rozvoji.
  • Čestnou řádovou třídu tvoří čestní členové, (čestné dámy a čestní rytíři).
  • Familiáři jsou přátelé a pomocníci řádu, kteří nejsou členy, a žadatelé o členství, u kterých se předpokládá plná osobní a finanční účast na činnosti řádu, ale bez aktivního i pasivního volebního práva, po schválení návrhu na členství velmistrem se familiáři stávají postulanty. K přijetí do řádu je nutné osobní písemné doporučení od dvou řádných členů řádu, které může být nahrazeno osobním doporučením protektora řádu, velmistra řádu nebo kancléře řádu.
  • Servitor fidelis (věrný služebník) je řádová třída udělovaná osobám, které mimořádným způsobem pomohly či pomáhají při uskutečňování a prosazování řádových cílů, ale z určitých důvodů nemohou být přijaty za řádné členy Řádu (například nejsou pokřtěny). Příslušníci této třídy jsou členy řádu, avšak nejsou označováni za rytíře či dámu řádu, ale za řádového bratra či řádovou sestru.

Vláda řádu je jeho řídícím orgánem a poradním orgánem velmistra. Jejími členy mohou být pouze muži. Členy vlády řádu jsou velmistr, kancléř, sekretář a vizitátor řádu, přizvanými členy vlády jsou zemští řádoví provinciálové, nezávislí komtuři komend, sídelní komtur svijanský a revizor řádu.

Rada představených je výkonným orgánem řádu a poradním orgánem kancléře řádu.

Heraldická kázeň[editovat | editovat zdroj]

Normativní aktivita řádu se vztahuje téměř výhradně k heraldickým záležitostem.[2] Každý člen řádu povinně musí mít svůj erb a pokud tento erb porušuje heraldické zvyklosti a heraldické právo, či svým ztvárněním neodpovídá požadované kvalitě a estetickým standardům, je s ním zavedeno „správní řízení“.[3] Zhotovení erbu je za poplatek.[4]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. a b Adam Pluhař: Plášť máme jeden den, zbytek roku pomáháme druhým, říká velmistr řádu, iDnes.cz, 11. 11. 2011
  2. Normy a předpisy Archivováno 24. 12. 2004 na Wayback Machine, EOSW
  3. Nařízení kancléře – prokurátora EOSW č. 03/2005 k heraldické kázni členů EOSW, Bc. David J. Klíma EOSW, kancléř - prokurátor, 10. 5. 2005
  4. Nařízení kancléře - prokurátora EOSW č. 01/2005 o platbách za zhotovení rytířského dekretu a erbovního listu, 14. 2. 2005

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]