Přeskočit na obsah

Geomorfologický tvar

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
(přesměrováno z Povrchový tvar)

Geomorfologický tvar reliéfu (anglicky či německy landform) je jednoduchá, zpravidla malá část reliéfu složená z rovných, vypuklých (konvexních) nebo vhloubených (konkávních) ploch. Povrchové tvary mají různé rozměry, vzhled, sklon a orientaci ke světovým stranám. Podle geneze jsou tvary reliéfu rozčleněny do devíti základních kategorií: strukturní, strukturně denudační, krasové, sopečné, fluviální, glaciální, periglaciální, eolické a antropogenní.[1]

Podle velikosti se rozlišují

název šířka výška
nanoformy do 5 m do 5 m
mikroformy do 500 m do 50 m
mezoformy do 10 000 m
makroformy nad 10 000 m

Konvexní (vypuklé, vystouplé) tvary georeliéfu[editovat | editovat zdroj]

 • pahorek – konvexní tvar reliéfu malých rozměrů s málo výrazným úpatím a s mírnými svahy. Má relativní výšku do 150 m.
 • kupa – ploše zaoblená vyvýšenina (pahorek, kopec, vrch, hora) s půdorysem kruhovým, eliptickým nebo i mírně nepravidelným.
 • kopec – vrch, vypuklý tvar reliéfu větších rozměrů s relativní výškou nad úrovní okolního terénu 150–300 m.
 • hora – výrazná vyvýšenina kupovitého, kuželovitého nebo tabulkovitého tvaru s relativní výškou nad okolním terénem 300–600 m.
 • velehora – mohutná vyvýšenina s velkou relativní výškou nad okolním terénem – více než 600 m.[zdroj?]
 • štít – vrchol velehory tvořený skalními stěnami a složitějšími skalními útvary.
 • hřeben – protáhlá vyvýšenina, jejíž délka přesahuje šířku, a která má zpravidla skalnatou vrcholovou část.
 • hřbet – protáhlá vyvýšenina, jejíž délka přesahuje šířku, s různými sklony svahů a plochou zaoblenou vrcholovou částí.

Konkávní (vhloubené, vkleslé) tvary georeliéfu[editovat | editovat zdroj]

Ploché tvary georeliéfu[editovat | editovat zdroj]

 • plošina – plochý nebo mírně zvlněný povrch s převládající malou výškovou členitostí do 30 m.
 • planina – plochý povrch ve větší nadmořské výšce v oblasti vrchovin nebo hornatin s převládající výškovou členitostí do 30 m.

Tvary georeliéfu tvoří společně soubory, které se označují jako typy georeliéfu.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Lexikon tvarů. Klasifikace tvarů reliéfu dle geneze [online]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci [cit. 2018-11-20]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]