Povinný výtisk

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Povinný výtisk je exemplář periodické či neperiodické publikace (kniha, brožura), který je vydavatel povinen bezplatně a na svůj náklad odevzdat příjemcům povinného výtisku. Množství, lhůta a podmínky odevzdání většinou vychází ze zákonné povinnosti. Právem povinného výtisku zpravidla disponují nejvýznamnější knihovny (národní apod.) Povinný výtisk plní čtyři základní funkce: evidenční, bibliografickou, archivní a akviziční.

V Česku[editovat | editovat zdroj]

Česká zákonná norma vyděluje v oblasti povinného výtisku dvě základní kategorie (povinný výtisk neperiodických publikací a povinný výtisk periodických publikací). V obou případech musí být odevzdávaný exemplář v bezvadném technickém stavu. Příjemce povinného výtisku může požadovat náhradu za vadný, nevyhovující kus. Nesplnění povinnosti odevzdání je finančně sankcionováno a to dle platných zákonů.

Povinný výtisk neperiodických publikací[editovat | editovat zdroj]

Řídí se zákonem č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích. V Česku je doba od vydání výtisku do odevzdání knihovně omezena na 30 dní. U neperiodického tisku je povinnost vydavatele odevzdat:

Vydavatel neperiodické publikace pořízené slepeckým písmem je povinen odevzdat jeden povinný výtisk Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze.

Vydavatel dále písemně nabídne ke koupi jeden výtisk jím vydané neperiodické publikace Knihovně Akademie věd České republiky, Parlamentní knihovně prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny, Národní technické knihovně, Knihovně Národního muzea prostřednictvím Národního muzea, Knihovně Památníku písemnictví prostřednictvím Památníku národního písemnictví, Středočeské vědecké knihovně v Kladně, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Krajské vědecké knihovně v Liberci, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, Krajské knihovně v Pardubicích, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské knihovně Karlovy Vary, Krajské knihovně Vysočiny a Městské knihovně v Praze.

Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky, pokutu do výše 50 000 Kč a pokutu do výše 15 000 Kč, pokud nesplnil nabídkovou povinnost.

Má-li odevzdaný povinný výtisk vady po stránce technického zpracování, je jeho příjemce oprávněn požadovat jeho výměnu za bezvadný. Toto právo může uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy mu byl výtisk doručen, jinak jeho právo zaniká. Vydavatel je povinen výměnu provést ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy mu došel projev vůle příjemce, jímž uplatnil právo na výměnu.

Povinný výtisk periodických publikací[editovat | editovat zdroj]

Řídí se zákonem 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Vydavatel je povinen odevzdat vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání a to:

  • 2 ks Národní knihovně České republiky
  • 1 ks Moravské zemské knihovně v Brně
  • 1 ks knihovně Národního muzea v Praze,
  • 1 ks ministerstvu,
  • 1 ks Parlamentní knihovně,
  • 1 ks každé krajské knihovně,
  • 1 ks Městské knihovně v Praze,
  • 1 ks periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze


V případě regionálních mutacích periodického tisku je povinnost odevzdání splněna odevzdáním do spádové krajské knihovny

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • CELBOVÁ, Iva. Povinný výtisk. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]