Podnik

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. V právním smyslu je podnik považován za věc, a to věc hromadnou.[1] Protože firma (název) podnikatelského subjektu obvykle označuje celý jeho podnik, v obecném povědomí je slovo podnik vnímáno jako označení podnikatelského subjektu. Dle nového občanského zákoníku je podnik nazýván jako obchodní závod.

Základ samostatnosti[editovat | editovat zdroj]

 1. právní – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.
 2. ekonomická – na svoji činnost si musí podnik vydělat (výnosy musí pokrýt náklady)
 3. organizační – dělí se na organizační útvary (ředitelství, ekonomický úsek, dělnický úsek…), podnik sám rozhoduje o struktuře

Podnikatelský subjekt[editovat | editovat zdroj]

K takto definovanému podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které podnikateli slouží k provozování podniku, nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je společenství lidí a prostředků spojených za účelem zabezpečování různých činností, jejichž cílem je zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné ekonomické subjekty (rodiny, jiné podniky…) různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku.

Podnikatelský záměr[editovat | editovat zdroj]

Podnikatelský záměr zahrnuje:

 1. nápad
 2. průzkum
 3. plán realizace (na základě průzkumu je nutné stanovit, jaké činnosti a jakým způsobem budou provedeny)
 4. zakladatelský rozpočet (jaké budou potřeba výrobní faktory)
 5. posouzení reálnosti
 6. založení podniku

Velikosti podniků[editovat | editovat zdroj]

Podniky se podle velikosti dělí na:[zdroj?]

 • mikro – do 10 zaměstnanců a roční obrat do 2 milionů € nebo roční bilanční suma do 2 milionů €
 • malé – 10 - 49 zaměstnanců a roční obrat do 10 milionů € nebo roční bilanční suma do 10 milionů €
 • střední – 50 - 249 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů € nebo roční bilanční suma do 43 milionů €
 • velké – 250 + zaměstnanců a roční obrat nad 50 milionů € nebo roční bilanční suma nad 43 milionů €

Právní formy podnikatelských subjektů[editovat | editovat zdroj]

A. Obchodní společnosti dělíme na:

B. Družstva

Další jsou:

Organizační složka podniku[editovat | editovat zdroj]

Kromě vlastního podniku s určitým sídlem může podnikatel zřídit i jeho organizační složku, což může být:

 • odštěpný závod – je takto zapisován do obchodního rejstříku a při jeho provozování se užívá firma s dodatkem, že jde o odštěpný závod
 • jiná organizační složka – pokud je podle zákona zapisována do obchodního rejstříku

Provozovnou se pak rozumí prostor, ve kterém je podnik provozován, přičemž i provozovna musí být označena firmou či jiným označením, případně i s rozlišujícím dodatkem.[2]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. § 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“)
 2. § 7 ObchZ

Související články[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • SOUKUPOVÁ VĚRA, STRACHOTOVÁ DANA. Podniková ekonomika, verze 2.0 [online]. VŠCHT v Praze, 2006. Dostupné online.