Pazdeří

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pazdeří je dřevitá dužina obsažená ve stoncích rostlin, ze kterých se získávají lýková textilní vlákna.

Konopné pazdeří

Pazdeří se odděluje od vláken v procesu rozvolňování lněných a konopných stonků při průmyslovém zpracování (máčením nebo rosením, lámáním, potěráním). Dříve se len zbavoval pazdeří pomocí trdlic. Od názvu pazdeří je odvozeno také slovo pazderna a polský název měsíce října (viz níže).

Lněné pazdeří[editovat | editovat zdroj]

Stonek setého lnu obsahuje 50-55 % pazdeří, což jsou tenkostěnné buňky lnoucí na lýkových technických vláknech. (Ve stonku je 20-25 svazků technických vláken o délce 20–140 cm a tloušťce 0,2-0,3 mm).[1]

Máčené nebo rosené lněné stonky se na začátku průmyslového zpracování lámou a potěrají. Při obou úkonech se oddělují úlomky pazdeří od technických vláken a shromažďují pod pracovními orgány stroje.

Použití[editovat | editovat zdroj]

Výroba pazdeří v EU v roce 2004

Tímto způsobem se ve světě produkuje ročně kolem 2 milionů tun pazdeří. Dříve se tento materiál spotřeboval jako topivo nebo podestýlka pro dobytek. V Evropě se v poslední době z ročního výskytu asi 370 000 tun (2004) používá většina na izolační materiál volně ložený nebo ve formě desek. V ČR byla v roce 2007 sklizeň stonků asi 1900 tun, tomu odpovídá cca 1000 tun pazdeří.[2]

(Na diagramu z roku 2004 znamenají červené sloupce lněný a modré sloupce konopný materiál)

Konopné pazdeří[editovat | editovat zdroj]

V konopných stoncích se vyskytuje oproti lnu průměrně cca o 5 % více pazdeří. Konopné pazdeří obsahuje 53 % celulózy, 21 % ligninu, 18 % ostatních látek (protein, pektin) a pod 10 % vody. Pazdeří z konopí je lehčí než podobný materiál z jiných přírodních látek, může absorbovat tekutiny až ve čtyřnásobku vlastní váhy, je velmi porézní a má vysokou izolační účinnost.

Konopné pazdeří se získává skoro stejným způsobem jako u lnu. Celosvětové množství se dá jen hrubě odhadovat na cca 200 000 tun ročně, protože o tom neexistují žádné statistiky. V Evropské unii byl v roce 2004 zaznamenán výskyt 45 000 tun, na kterých se podílela ČR asi 1000 tunami.

Deska z konopného pazdeří

Použití[editovat | editovat zdroj]

  • Hrubé, tmavší úlomky se používají jako podestýlka do stájí (koně, velbloudi), (v Evropě: 77 % celk. množství)
  • Jemnější, světlé o. podestýlka pro drobná zvířata a ptáky (9 %)[3]
  • 12 % na stavební hmoty (tepelněizolační desky: Měrná hmotnost do 340kg/m³ je poloviční oproti dřevotřískám)

Průmyslové využití konopného pazdeří se rychle rozvíjí. Také v České republice vzniklo v posledních letech několik firem, které se zabývají jeho zpracováním.[4] Konopné pazdeří má velkou budoucnost využití v ekologickém stavebnictví, dá se použít jako základ pro tzv. hempcrete, směs pazdeří, jílů a vápna, nebo jako přísada do hliněných omítek.[5]

Situace u ostatních lýkových rostlin[editovat | editovat zdroj]

Juta, ramie a další lýkové rostliny jsou svým složením a způsobem zpracování na textilní vlákno velmi podobné lnu nebo konopí, výraz pazdeří zde však pro nezvláknitelné části stonku nepoužívá.

Ačkoliv například celkový výskyt jutové dužiny a odpadů z juty je několikanásobně vyšší než u všech ostatních lýkových rostlin dohromady, nenajdou se v technické literatuře údaje o jejich použití. Známé je jen, že juta obsahuje mnohem více ligninu než len nebo konopí a má tedy i tužší dužinu a že se doporučuje její využití podobným způsobem jako u jmenovaných rostlin.[6]

Pazderna[editovat | editovat zdroj]

Pojem pazderna (nářečně pazderňa) původně označoval venkovské budovy, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny, např. len či konopí. V pozdějších dobách tato osamocená stavení často též sloužila jako chudinská obydlí. Dodnes toto jméno nese řada míst (viz Pazderna (rozcestník)).

Trivia[editovat | editovat zdroj]

Od polského označení pazdeří (paździerze) je odvozen polský název měsíce října (październik).

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Fyzikální vlastnosti a složení lýkových vláken: http://www.ft.tul.cz/depart/ktm/files/20061005/6-rostlinna_vlakna.pdf
  2. Sklizeň lnu v ČR v roce 2007: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/engt/DF004CB70E/$File/21020802.pdf
  3. Podestýlka pro králíky z konopného pazdeří: http://minishop.kralici.cz/p423-pazderi-podestylka.aspx
  4. Zpracování konopného pazdeří v ČR: https://web.archive.org/web/20110613172556/http://www.konopa.cz/soubory/o0000000472.pdf
  5. Konopné pazdeří v hliněné omítce: http://www.claygar.cz/cz/hlinene-omitky/hlinene-omitky-claygar
  6. Využití jutové dužiny: http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1998/rowel98e.pdf

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL: Praha, 1981. S. 129-144.

Související články[editovat | editovat zdroj]