Paragraf 213 trestního zákona Norského království

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

§ 213 trestního zákona Norského království bylo ustanovení norského trestního zákona z roku 1902, které až do zrušení zákonem z 21. dubna 1972 č. 18[1] kriminalizovalo „necudný“ (pohlavní) styk mezi muži a současně pohlavní styk mezi člověkem a zvířetem (tradičně označované jako sodomie).

Skutková podstata trestného činu podle tohoto paragrafu byla definována takto:

Je-li vykonán necudný styk mezi osobami mužského pohlaví, budou ti, kdo ho provedou nebo se na něm jinak zúčastní, potrestáni odnětím svobody v trvání až jednoho roku.

Stejně bude potrestán, kdo vykoná necudný styk se zvířetem nebo se na něm jinak zúčastní.

Žaloba se podá pouze tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Zákaz homosexuálnho jednání stanovený v prvním odstavci se nevztahoval na ženy.[2] Pohlavní zneužívání zvířat řeší od roku 2010 § 14 zákona na ochranu zvířat.

V letech 1989 až 2000 obsahoval § 213 trestního zákona definici soulože. Kapitola o trestných činech proti mravnosti byla komplexně revidována v roce 2000[3] a od té doby je § 213 prázdný.

V roce 1925 navrhoval veřejně jmenovaný výbor, aby se toto ustanovení nahradilo zvláštním legálním věkem způsobilosti k pohlavnímu styku pro homosexuální styk.[4] Tento návrh však nebyl zahrnut do návrhu předloženého Stortingu (norskému parlamentu) roku 1927.[5] Rovněž roku 1953 navrhla Rada pro trestní právo úplné zrušení § 213, stejně jako § 379 zakazujícího nesezdané soužití (paragraf o konkubinátu). Ministerstvo spravedlnosti a vláda tento návrh podpořily, ale když byl v dubnu 1954 předložen Stortingu[6], byl zamítnut.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Straffeloven § 213 na norské (bokmål) Wikipedii.

  1. Přípravné práce: Ot.prp. nr. 5 (1971–72), Innst. O. XI (1971–72). Projednáváno v Odelstingu 21. března 1972 (hlasování 65:13, menšina si přála ustanovení o „groomingu“; stejný poměr hlasů pro zrušení § 379) a v Lagtingu 14. dubna 1972 (hlasování 18:4; poměr hlasů pro zrušení § 379: 17:5). Zákon nabyl účinnosti okamžitě, tj. 21. dubna 1972.
  2. Peder Kjerschow: Straffeloven med kommentar og tillegg [Trestní zákon s komentářem a přílohami], Aschehoug, 1930/1935, s. 538.
  3. Saksopplysninger: Lov om endringer i straffeloven m.v. (seksuallovbrudd) (lov 11. aug. 2000 nr. 76) [Parlamentní informace: Zákon o změně některých ustanovení trestního zákona (pohlavní delikty) (zákon z 11. října 2000 č. 76)].
  4. Asbjørn Strandbakken: Lov om registrert partnerskap [Zákon o registrovaném partnerství]], publikováno v časopise Jussens venner 1993, s. 304.
  5. Ot.prp. č. 8 (1927), s. 13 první sloupec.
  6. Ot.prp. nr. 41 (1954).

Související články[editovat | editovat zdroj]