Paměti

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Paměti, cizím slovem memoáry, dříve memoiry (francouzsky vzpomínky), je literární žánr blízký autobiografii, se kterou se někdy ztotožňuje, ve kterém autor (většinou ich-formou, tedy vyprávěním v první osobě) líčí důležité události svého života, prostředí, v němž pobýval, osoby, s nimiž se stýkal.

Rozsah pamětí může být různý, stylizovány jsou většinou jako vyprávění o minulosti, vzpomínání autora. Paměti většinou píší významné osoby, politici, vojevůdci či literáti, ne však vždy (paměti důležitých osobností bývají většinou historickým záznamem, paměti méně významných lidí bývají zajímavým svědectvím o dobových reáliích), obvykle ve stáří, velmi často se soustřeďují pouze na konkrétní úsek autorova života (například paměti Charlese de Gaulla, zaměřené prakticky výhradně na druhou světovou válku či hojné paměti československých legionářů z první světové války, také se soustřeďující prakticky výhradně na toto období). Jedná se většinou o důležité historické dokumenty, méně už o literární díla. Od autobiografie se liší většinou menší komplexností.

Časté jsou též stylizované paměti, tedy literární dílo, pojaté jako paměti fiktivní osoby.