Paštúnválí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Lója džirga

Paštúnválí (paštunsky پښتونوالی‎‎) je nepsaný etický kodex chování a tradiční životní styl všech Paštúnů, žijících nejen na území Afghánistánu a Pákistánu, ale i po celém světě. Ačkoli má tento kodex předislámské kořeny, zásadně ovlivnil paštúnské vnímání a interpretaci islámu.

Hlavní principy Paštúnválí[editovat | editovat zdroj]

 • Lója džirga (paštunsky لویه جرګه‎‎) je kmenová rada starších, která rozhoduje o všech záležitostech. Rozhodnutí Džirgy je pro každý kmen závazné a musí se mu bezpodmínečně podřídit. Trestem za neplnění těchto závazků je často vypálení domu viníka a jeho vyhoštění z kmenového území.
 • Melmastijá (paštunsky مېلمستیا‎‎) znamená pohostinnost povinností každého Paštúna je poskytnout bez nároku na odměnu pohostinnost všem návštěvníkům bez rozdílu náboženství, rasy a národnosti.
 • Panáhí war kewel (paštunsky پناهی ورکول‎‎) nebo také Lóšaj war kewel (paštunsky لوښۍ ورکول‎‎) znamená poskytnout ochranu, slabší klan či jedinec může silnějšímu svěřit svou ochranu; pokud silnější přijme, je jeho povinností bojovat za svého chráněnce ze všech sil.
 • Badraga (paštunsky بدرګه‎‎) je druh ozbrojeného doprovodu, který poskytuje kmen svému chráněnci při cestě domů, v případech kdy může hrozit smrt průchodem přes nějaké území.
 • Badal (paštunsky بدل‎‎) nebo Intiqám (paštunsky انتقام‎‎) znamená pomsta jakoukoli urážku je třeba oplatit. Urážku urážkou, násilí násilím, vraždu vraždou, i kdyby odplata měla přijít za 1 000 let, je povinností o ni usilovat.
 • Laškar (paštunsky لښکر‎‎) znamená armáda pokud kmen či klan poruší ustanovení džirgy, vytvoří ostatní klany armádu, která donutí provinilce podřídit se vůli ostatních.
 • Nanewatej (paštunsky ننواتې‎‎) znamená odpuštění kající se strana sporu může za druhou stranou přijít a úplně se jí podřídit a poníženě poprosit o odpuštění, přičemž od vítěze se očekává velkorysost.
 • Baramta nebo Bóta (paštunsky برمته, بوته‎‎) je způsob vymáhaní dluhů od dlužníků. Pokud dlužník nesplácí věřiteli včas a ve stanovené výši své závazky, může věřitel zabavit majetek dlužníka (dobytek , ženu, dceru) , a to do té doby dokud dlužník své závazky nesplní.
 • Itibár (paštunsky اعتبار‎‎) znamená důvěra všechny obchody a smlouvy mají nepsanou podobu a jsou uzavírány jen za účasti několika svědků. Je ctí každého Paštúna takto uzavřené smlouvě dostát.
 • Nang (paštunsky ننګ‎‎) znamená čest každý Paštún je velmi hrdý a jeho čest nelze beztrestně urazit. Urážka jednoho uráží celou rodinu, která může usilovat o pomstu.
 • Námús (paštunsky ناموس‎‎) někdy také Parda (paštunsky پرده‎‎) Povinností každého muže je chránit své ženy před slovním nebo fyzickým obtěžováním.
 • Mulátar (paštunsky ملاتړ‎‎) znamená podpora - zástupce kmene nebo vesnice, který se účastní džirgy, musí ostatní členy požádat o podporu.
 • Calvéští (paštunsky څلويښتی‎‎)
 • Tór (paštunsky تور‎‎)
 • Hamsája (paštunsky همسایه‎‎) znamená soused a vztahuje se na jedince stiženého krevní mstou nebo chudobou, který hledá ochranu v jiné vesnici. Pokud vesnice nebo kmen takového jedince přijme je ho povinna chránit.
 • Dzmaka (paštunsky ځمکه‎‎) znamená země povinností každého Paštúna je chránit svou zemi před uchvatiteli.

Reference[editovat | editovat zdroj]